Melhus gamle stenkirke

Litografi fra 1842.

Tegner, C.M.

Litografi med Melhus gamle stenkirke og gårdsbrukene Melhusgården og den som i dag kalles Melhusgården Øvre (til venstre). En mann med hest og vogn frakter varer sørover. Det er også folk på vandring langs veien med oppakningen på ryggen. To damer sitter ved jordet og jobber med noe. Tre kyr har bedagelige dager denne noe lett overskyete dagen. Det har nylig gått et leirras i åsen bak gården midt på bildet. På stabburet vokser det trær på torvtaket. Det går en skigard mellom veien og jordene.Den gamle hovedkirken, en langkirke av stein var oppført i perioden 1200-1250 og hadde 519 sitteplasser. Den utmerket seg ved en særegen byggemåte, idet murene hellet litt utover, etterhvert som de steg i været. I grunnmur og døromramminger var det brukt såkalt «grøtstein», dvs. kleberstein. Riving av kirken ble påbegynt i februar 1890. Den nye kirken sto ferdig i 1892. Bakgrunnen for at så mange middelalderkirker ble revet på 1800-tallet var en ny lov av 1851 som bl.a. krevde at alle kirker skulle romme 3/10 av den voksne befolkningen. Derfor ble mange kirker utvidet eller revet for å gi plass til nye og større. Begge gårdene på bildet eksisterer som gårdsbruk i dag, men gårdstuene er flyttet lenger nord, dvs. nærmere Melhus sentrum. Melhusgården Øvre eies og drives i dag (2008) av familien Stendahl. Gården til høyre, Melhusgården med Tingstua, eies og drives av J.A. Melhuus. Tingstua har vært både Tuberkulosehjem og psykiatrisk sykehus, og er nå innredet med leiligheter og kontorer. Gårdene ligger i dag på vestsiden av gamle E-6 med noen hundre meters avstand.

Regler for bruk
Foto: C.M. Tegner/NTNU UB
Lisens: CC BY-SA 4.0
ID: UBT-TO-074060_01

Les mer om Melhus gamle stenkirke her.

Besøk gjerne GUNNERUS NTNU UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS SPESIALSAMLINGER.

Lundemo bruk, sagbruket med omgivelser, tømmer og bru

Bildet er tatt våren 1925.

Fotograf: Odd Klingenberg

Lundemo bruk, sagbruket med omgivelser, tømmer og bru. I Lundesokna er det registrert sagbruk drevet med vannkraft så tidlig som 1580. Dette er en av de eldste sagbrukene i Midt – Norge. Den var drevet av statsfysikus Peder Alsen og hadde navnet Lundemoe Sager. Senere ble det mølledrift og sagbruk i fossen, som fikk navnet Nedre Møllefoss.

Regler for bruk
Foto: Odd Klingenberg/NTNU UB
Lisens: CC BY-SA 4.0
ID: UBT-TO-084670_01

Besøk gjerne GUNNERUS NTNU UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS SPESIALSAMLINGER.

Lundemo bruk med omgivelser og en gruppe menn (utsnitt)

Bildet er tatt våren 1925.

Fotograf: Odd Klingenberg

Bildet er tatt ved Lundemo bruk med omgivelser. En gruppe menn i hatt og vinterfrakk går på veien som er snøkledd. I Lundesokna er det registrert sagbruk drevet med vannkraft så tidlig som 1580. Dette er en av de eldste sagbrukene i Midt – Norge. Den var drevet av statsfysikus Peder Alsen og hadde navnet Lundemoe Sager. Senere ble det mølledrift og sagbruk i fossen, som fikk navnet Nedre Møllefoss.

Regler for bruk
Foto: Odd Klingenberg/NTNU UB
Lisens: CC BY-SA 4.0
ID: UBT-TO-084665_01

Besøk gjerne GUNNERUS NTNU UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS SPESIALSAMLINGER.

Lundemo bruk med omgivelser og en gruppe menn.

Bildet er tatt våren 1925.

Fotograf: Odd Klingenberg

Bildet er tatt ved Lundemo bruk med omgivelser. En gruppe menn i hatt og vinterfrakk går på veien som er snøkledd. I Lundesokna er det registrert sagbruk drevet med vannkraft så tidlig som 1580. Dette er en av de eldste sagbrukene i Midt – Norge. Den var drevet av statsfysikus Peder Alsen og hadde navnet Lundemoe Sager. Senere ble det mølledrift og sagbruk i fossen, som fikk navnet Nedre Møllefoss.

Regler for bruk
Foto: Odd Klingenberg/NTNU UB
Lisens: CC BY-SA 4.0
ID: UBT-TO-084665_01

Besøk gjerne GUNNERUS NTNU UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS SPESIALSAMLINGER.

Lundemo bruk

Bildet er tatt våren 1925.

Fotograf: Odd Klingenberg.

Lundemo bruk, Nedre Møllefoss kraftverk med demning. Bygget og satt i drift i 1912, tatt ut av produksjon og revet i 1964. I Lundesokna er det registrert sagbruk drevet med vannkraft så tidlig som 1580. Dette er en av de eldste sagbrukene i Midt – Norge. Den var drevet av statsfysikus Peder Alsen og hadde navnet Lundemoe Sager. Senere ble det mølledrift og sagbruk i fossen, som fikk navnet Nedre Møllefoss.

Regler for bruk
Foto: Odd Klingenberg/NTNU UB
Lisens: CC BY-SA 4.0
ID: UBT-TO-084668_01

Besøk gjerne GUNNERUS NTNU UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS SPESIALSAMLINGER.

Kirke og kirkegård på Melhus

Bildet er malt/tegnet i 1838

«Kirke og kirkegård i Melhus nær Trondheim Norge» tegnet av Auguste Etienne François Mayer i «Voyages en Scandinavie, en Lapone, etc.» Opptrykk av: Lemercier. Lith. av J. Guiaud.»Voyages en Scandinavie, en Lapone» er et verk som har blitt lagt etter «La Recherche-expedisjonen».La Recherche-ekspedisjonen av 1838-1840 var en fransk Admiralty ekspedisjon der målet var Nord-Atlanteren og skandinaviske øyer, inkludert Færøyene, Spitsbergen og Island. Ekspedisjonen i de skandinaviske landene 1838-1840, var en direkte videreføring av leveransene i 1835 og 1836.

Regler for bruk
Foto: Ukjent/NTNU UB
Lisens: CC BY-SA 4.0
ID: UBT-TO-000020_01

Besøk gjerne GUNNERUS NTNU UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS SPESIALSAMLINGER.

 

Gruppe fra Hovind gaard omkring 1890.

Bildet er tatt på 1890-tallet.

Fotograf ukjent.

Gruppebilde tatt på Hovind gård. Fru Gløersen sitter til venstre med hatt med sløyfe og bok i fanget. Ved siden av henne sitter sønnen Egil og helt foran sitter sønnen Peter. I bakerste rekke nr 2 fra venstre Jonetta og ytterst til høyre Hansine, begge var ansatt som piker hos Gløersen. Husbondfolket på Hovind gård sitter i midten og resten av folkene var ansatte på gården.

Regler for bruk
Foto: Ukjent/NTNU UB
Lisens: CC BY-SA 4.0
ID: GR-00009_01

Besøk gjerne GUNNERUS NTNU UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS SPESIALSAMLINGER.

Melhus stasjon med lokomotiv nr. 8, Gudrun. (Et utsnitt)

Melhus stasjon med lokomotiv nr. 8, Gudrun. (Et utsnitt)

Bildet er tatt en gang mellom Mellom 1880 og 1888.

Fotograf: Marcus W. Noodt.

Les mer om Marcus W. Noodt her.

Lokomotivet Gudrun var ny i 1874. Det var først bygd som tanklok, slik vi ser på bildet. I 1888 fikk det tender. Stasjonsbygningen var av standardtypen for banestrekningen. Dessuten var det uthus og pakkhus, samt vannstasjon på Melhus. Rundt 1870 ble det også bygd fjøs der, delvis finansiert av jernbanen. Stasjonsbygningen er gjennom årene ombygd flere ganger. Antakelig tatt tidligst i 1880 da det står avstand til Christiania på stasjonsskiltet. Det var først i 1880 det ble sammenhengende spor hele veien.

Les mer om Melhus stasjon her.

Regler for bruk

Foto: Marcus W. Noodt/NTNU UB
Lisens: CC BY-SA 4.0
ID: Noodt-0298_01

Besøk gjerne GUNNERUS NTNU UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS SPESIALSAMLINGER.

Melhus stasjon med lokomotiv nr. 8, Gudrun.

Bruk musepekeren for å veksle mellom sort/hvit-bilde og fargebilde.
Fargene på fargebildet er autogenerert av www.historier.no ved hjelp av colorize-it.com. Det er sort/hvit-bildet som er orginalbildet.

Melhus stasjon med lokomotiv nr. 8, Gudrun.
Bildet er tatt en gang mellom Mellom 1880 og 1888.
Fotograf:
Marcus W. Noodt
Lokomotivet Gudrun var ny i 1874. Det var først bygd som tanklok, slik vi ser på bildet. I 1888 fikk det tender. Stasjonsbygningen var av standardtypen for banestrekningen. Dessuten var det uthus og pakkhus, samt vannstasjon på Melhus. Rundt 1870 ble det også bygd fjøs der, delvis finansiert av jernbanen. Stasjonsbygningen er gjennom årene ombygd flere ganger. Antakelig tatt tidligst i 1880 da det står avstand til Christiania på stasjonsskiltet. Det var først i 1880 det ble sammenhengende spor hele veien.
Les mer om Melhus stasjon her.
Regler for bruk
Foto: Marcus W. Noodt/NTNU UB
Lisens: CC BY-SA 4.0
ID: Noodt-0298_01[/caption]

Melhus stasjon med lokomotiv nr. 8, Gudrun.Bildet er tatt en gang mellom Mellom 1880 og 1888.

Fotograf: Marcus W. Noodt.

Les mer om Marcus W. Noodt her.

Lokomotivet Gudrun var ny i 1874. Det var først bygd som tanklok, slik vi ser på bildet. I 1888 fikk det tender. Stasjonsbygningen var av standardtypen for banestrekningen. Dessuten var det uthus og pakkhus, samt vannstasjon på Melhus. Rundt 1870 ble det også bygd fjøs der, delvis finansiert av jernbanen. Stasjonsbygningen er gjennom årene ombygd flere ganger. Antakelig tatt tidligst i 1880 da det står avstand til Christiania på stasjonsskiltet. Det var først i 1880 det ble sammenhengende spor hele veien.

Les mer om Melhus stasjon her.

Regler for bruk

Foto: Marcus W. Noodt/NTNU UB
Lisens: CC BY-SA 4.0
ID: Noodt-0298_01

Besøk gjerne GUNNERUS NTNU UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS SPESIALSAMLINGER.