Lokomotiv på Støren stasjon

Bildet er tatt i 1921.

Fotograf ukjent.

Fargene på fargebildet er autogenerert av www.historier.no.

Bildet viser et damplokomotiv med vogner / togsett på Støren stasjon, søndre ende sett nordover. Vi ser også en dresin og en vannstender. Lokomotiv type 30b. 4 sylindret compoundmaskin (2høytrykksylindere som ligger innenfor lokrammene og 2 lavtrykksylindere utvendig). Kjeltrykket var opprinnelig 13kg/cm2,men ble etterhvert økt til 16kg/cm2. 30b typen omfattet 23 lokomotiver nummerert fra nr 346 – 368. Det var til da den største lokleveransen til norske jernbaner. De var bestilt for Dovrebanen,men ble etterhvert brukt over det meste av jernbanenettet. Lokene ble bygget av Hamar Jernstøperi og mek. verksted og Thunes mek. verksted Oslo (Kristiania). Det 1. ble levert 2/11-1920, og det siste 19/8-1921.

Regler for bruk
Foto: Ukjent/NTNU UB
Lisens: CC BY-SA 4.0
ID: UBT-TO-082272_01

Besøk gjerne GUNNERUS NTNU UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS SPESIALSAMLINGER.

Lokomotiv og vogner litt nord for Rognes

Bildet er tatt en gang mellom Mellom 1905 og 1921.

Fotograf: Anton Røske.

Fargene på fargebildet er autogenerert av www.historier.no.

Lokomotiv og vogner litt nord for Rognes.Vi ser sydover. Lokomotivet er enten nr. 3, Gere eller nr. 5, Brage. Begge disse lokomotivene ble bygget hos Beyer Peacock, Manchester i 1882 og var av type IV. Lokene ble først levert til Vossebanen, men ble overført til Størenbanen i 1905. Arbeidsfolk står på vognene. Bildet er merket Johan Mæresmoe, Johan Rokstad, Rognes.

Regler for bruk
Foto: Anton Røske/NTNU UB
Lisens: CC BY-SA 4.0
ID: RR-I-00842_01

Besøk gjerne GUNNERUS NTNU UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS SPESIALSAMLINGER.

Rognes stasjon med folk.

Bildet er trolig tatt rundt 1870.

Foto: Marcus W. Noodt

Rognes stasjon. Hele dette stasjonsanlegget med tilhørende bygninger ble tatt av flommen 24. august 1940 og fullstendig utradert. Stasjonen var tegnet av arkitekt Blix som en mellomstasjon. Anlegget lå ved elvebredden, som var steinkledd som sikkerhet mot flom. Jernbanen bygde også bru over elva, slik at bygdefolket lettere kunne komme til stasjonen.

Regler for bruk
Foto: Marcus W. Noodt/NTNU UB
Lisens: CC BY-SA 4.0
ID: Noodt-0284_01

Besøk gjerne GUNNERUS NTNU UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS SPESIALSAMLINGER.

Singsås stasjon

Bildet er trolig tatt rundt 1870.

Fotograf: Marcus W. Noodt.

Singsås stasjon på Rørosbanen. Plakater på veggen. Det er muligens stasjonsmesteren med familie som sitter på perrongen. Singsås var den største stasjonen mellom Røros og Støren. Tegnet av arkitekt Peter Andreas Blix, og av samme type som på Alvdal og Tynset.

Regler for bruk
Foto: Marcus W. Noodt/NTNU UB
Lisens: CC BY-SA 4.0
ID: Noodt-0290_01

Besøk gjerne GUNNERUS NTNU UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS SPESIALSAMLINGER.

Rognes stasjon – et utsnitt

Bildet er trolig tatt rundt 1870.

Fotograf: Marcus W. Noodt.

Rognes stasjon med bru over elva Gaula til venstre for stasjonen. Hele dette stasjonsanlegget med tilhørende bygninger ble tatt av flommen 24. august 1940 og fullstendig utradert. Stasjonen var tegnet av arkitekt Blix som en mellomstasjon. Anlegget lå ved elvebredden, som var steinkledd som sikkerhet mot flom. Jernbanen bygde også bru over elva, slik at bygdefolket lettere kunne komme til stasjonen.

Regler for bruk
Foto: Marcus W. Noodt/NTNU UB
Lisens: CC BY-SA 4.0
ID: Noodt-0299_01

Les mer om Rognes stasjon her.

Besøk gjerne GUNNERUS NTNU UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS SPESIALSAMLINGER.