Gammelt våningshus på gården Hovde

Fargene på fargebildet over er autogenerert av www.historier.no ved hjelp av colorize-it.com. Under vises orginalbildet.

Gammelt våningshus på gården Hovde.

Bildet er tatt en gang mellom 1880 – 1920.

Fotograf ukjent.

Gammelt våningshus på gården Hovde, bygd av tømmer. Det går en vei gjennom gården. Huset har torvtak. Det avbildete huset er sannsynligvis det samme som står oppført ved Norsk Folkemuseum i Oslo, under navnet «Våningshus fra Hovde».

Regler for bruk

Foto: Ukjent/NTNU UB
Lisens: CC BY-SA 4.0
ID: UBT-TO-000903_01

 

 

Austråttborgen

Austråttborgen.
Ca. 1800.
Fotograf ukjent.
Bildet er fra Austråt (Østråt), et borganlegg i Ørland kommune, herregård, en av Norges eldste stormannsgårder. Borgen er bygget i renessansestil med barokk utsmykning. På Austrått bodde i middelalderen landets fornemste stormenn, riksrådsadelen. Bildet viser hovedbygningen med uthus og øvrige bygninger tilknyttet Østrått. Folk i arbeid på markene, noen raker gress. Hest og vogn med personer på veien mot gården. Stakittgjerde rundt bygningen. Bildet er gjengitt i boka «Norge, fremstillet i tegninger med oplysende text», av Chr. Tønsberg, 17-18. hefte, ny utg. 1855. P. Holtermann del. J. Hellesen lith. M. Bærentzen & Co. lith. Inst. Litografiet er trolig fra perioden 1750 til 1850.
Regler for bruk
Foto: Ukjent/NTNU UB
Lisens: CC BY-SA 4.0
ID: UBT-TO-087788_01