Norskamerikanere i Selbu

Norskamerikanere i Selbu.
Fotograf ukjent.
Usikkert når bildet er tatt.
Gruppebilde av norsk amerikanere på besøk i Selbu. Gruppen står oppstilt på tunet til en gård, flagg fra USA og Norge er heist. T.h. står en gruppe musikere med musikkinstrumenter, et hornorkester.
Regler for bruk
Foto: Ukjent/NTNU UB
Lisens: CC BY-SA 4.0
ID: UBT-TO-082518_01

Portrett av handelsmann Fredrik Birch

Fotograf ukjent.
Fredrik Birch
Selbusjøen Hotell og Gjestegård – Fra handelssted til hotell
Handelsmann Fredrik Birch var født i Trondheim i 1826, men kom 24 år gammel til Selbu i 1850. Der kjøpte han eiendommen Haverneset av Thomas Nielsen Bell og etablerte Selbus første landhandleri. Birch var en driftig kar og utvidet snart virksomheten med bakeri, postkontor og produksjon og salg av kvernsteiner fra et brudd som ble kalt Kvittyten ved Kvernfjellvatna. Gårdsdriften ble dessuten ivaretatt på fremragende vis.
Opplyst som han var ble Birch en foregangsmann. Han var en av de første i Trøndelag som sådde timotei og tok i bruk kunstgjødsel.
I 1898 overtok sønnen Paul Birch. Han nedla etter en tid kvernsteinsdriften og tilbød inspeksjonsstua ved bruddet til Trondhjems Turistforening som turisthytte. Den øvrige virksomheten drev han til 1915, men solgte da eiendommen til Selbu Turberkuloseforening, som ønsket å etablere et tuberkulosesanatorium på Haverneset.
Etter at sanatoriet ble nedlagt i 1955 ble eiendommen tatt i bruk som aldershjem og helsesenter frem til 1987.
Da hadde kommunen bygget nytt helsesenter i Selbu sentrum, og eiendommen ble overtatt av hotellekteparet Toril og Arild Øien som etablerte Selbusjøen Hotell og Gjestegård.

Haverneset, Selbu

Haverneset – Selbu.
Bildet er tatt ca. 1870.
Fotograf: Marcus W. Noodt.
Regler for bruk
Foto: Marcus W. Noodt/NTNU UB
Lisens: CC BY-SA 4.0
ID: Noodt-0409_01
Selbusjøen Hotell og Gjestegård – Fra handelssted til hotell
Fredrik Birch
Handelsmann Fredrik Birch var født i Trondheim i 1826, men kom 24 år gammel til Selbu i 1850. Der kjøpte han eiendommen Haverneset av Thomas Nielsen Bell og etablerte Selbus første landhandleri. Birch var en driftig kar og utvidet snart virksomheten med bakeri, postkontor og produksjon og salg av kvernsteiner fra et brudd som ble kalt Kvittyten ved Kvernfjellvatna. Gårdsdriften ble dessuten ivaretatt på fremragende vis.
Opplyst som han var ble Birch en foregangsmann. Han var en av de første i Trøndelag som sådde timotei og tok i bruk kunstgjødsel.
I 1898 overtok sønnen Paul Birch. Han nedla etter en tid kvernsteinsdriften og tilbød inspeksjonsstua ved bruddet til Trondhjems Turistforening som turisthytte. Den øvrige virksomheten drev han til 1915, men solgte da eiendommen til Selbu Turberkuloseforening, som ønsket å etablere et tuberkulosesanatorium på Haverneset.
Etter at sanatoriet ble nedlagt i 1955 ble eiendommen tatt i bruk som aldershjem og helsesenter frem til 1987.
Da hadde kommunen bygget nytt helsesenter i Selbu sentrum, og eiendommen ble overtatt av hotellekteparet Toril og Arild Øien som etablerte Selbusjøen Hotell og Gjestegård.