Saltburå kysthospital

Saltburå kysthospital.
Bildet er tatt i 1944.
Fotograf: Finn Berg Naust.
Barn og pleiersker ved Saltburå kysthospital. Tuberkulosesykehuset ble drevet av Trondhjem Legeforening og lå på gården Vikan sin grunn opp mot Skatval i Stjørdal. Lege ved Saltburå var Ellen Dorothea Arup Seip f.1878.
Saltburå var sykehus for skrofuløse barn. Skrofulose var tidligere en meget vanlig form for tuberkulose hos barn. Tomt ble fradelt gården Vikan i Stjørdal i 1916, huset bygd tidlig i 1920-årene.
Regler for bruk
Foto: Naust Finn Berg/NTNU UB
Lisens: CC BY-SA 4.0
ID: UBT-TO-088144_01

Hell med utsikt mot Stjørdal

Hell med utsikt mot Stjørdal.
Fotograf: Anton Røske.
Utsikt fra Stjørdal, Richters sted. Landskap med elv. Bildet er tatt fra Hell i retning nord-øst. Til høyre ligger Steinmohaugen med veideristningene. Den store bekken på bildet, er egentlig ganske liten, men på full flo gikk sjøen helt opp i bekken slik at den så mye større ut.
Regler for bruk
Foto: Anton Røske/NTNU UB
Lisens: CC BY-SA 4.0
ID: RR-I-00256_01

Portrett av Kaptein Martin Olsen Hanoa

Portrett av Kaptein Martin Olsen Hanoa.
Bildet er tatt i 1913.
Fotograf: Mathias Røstad.
Sønn av Ole Pedersen Hanoa og Barbra Pedersen. Artrium 1887, gift med Lydia Thorstensen (f. 1880) i 1901, 2 sønner, 3 døtre. Eksamen på krigsskolens øverste avdeling 1891, Militær høyskoleeks. 1894, surn. premieløitnant i Trondhjemske Brigade 1891, i nr. i Bergenske Brigade 1892, i Ingeniørvåbnet i 1895, kaptein i 1900, major i 1916. Distriktingeniør, bestyrer av militæretatens eiendom Værnes (1911-25)
Regler for bruk
Foto: Mathias Røstad/NTNU UB
Lisens: CC BY-SA 4.0
ID: MR-21827_01

Trondheim lufthavn Værnes

Trondheim lufthavn Værnes.
Bildet er tatt i mai 1960.
Foto: Klaus Forbregd.
Oversiktbilde over utbyggingsområdet tatt fra en høyde sør for flyplassen. Anledningen er bygging av ny utvidet flyplass, Trondheim lufthavn. Den nye flyplassen sto ferdig 21 oktober 1961.
Regler for bruk
Foto: Klaus Forbregd/NTNU UB
Lisens: CC BY-SA 4.0
ID: FB-60-029-B3-11_01

Værnes med militære bygninger.

Værnes med militæranlegg.
Bildet er tatt 11.08.1945
Fotograf: Kåre A. Jørgenvaag.
Oversiktsbilde over Værnes.På bildet sees de militære bygningene og et vanntårn. Til høyre åkerland og en bondegård. Gjerde og togspor i forkant. I bakkant åskammene mot Selbu.
Militæraktiviteten på Værnes startet i 1887 da hæren kjøpte Værnes Gård. I 1942 hadde tyskerne konstruert tre betongrullebaner. I 1952 ble Luftforsvarets Flyveskole flyttet til Værnes, men i 1954 stod nye Ørland Hovedflystasjon klar, slik at mesteparten av luftforsvaret flyttet dit.
Regler for bruk
Foto: Kåre A. Jørgenvaag/NTNU UB
Lisens: CC BY-SA 4.0
ID: J-052-1_01

Portrett av Otto og Astrid Røkke.

Portrett av Otto Røkke m.fl.
Otto Olsen Røkke – Vognmann (f.1882-07-20 d.1956-01-22)
Alternativt navn: Otte Røkke
Døpt Otte Olsen Røkke. Kom fra Skatval, bosatte seg i Trondheim.
Kvinnen er Astrid Peterdatter Vaagen (f.1884-04-24 d.1964-08-10) Kom fra Leka. Giftet seg med Otte Olsen Røkke 13.03.1910 i Domkirken. Barn: Esther Kristine f. 15.08.1909 og Odd Arnfinn f.29.09.1912
Fotograf: Mathias Røstad.
Bildet er beskåret og noen små skjønnhetsfeil/flekker er fikset på.
Regler for bruk
Foto: Mathias Røstad/NTNU UB
Lisens: CC BY-SA 4.0
ID: MR-09162_01