Løkken verk med flere biler

Bildet er tatt en gang på 1920-tallet.

Fotograf ukjent.Løkken verk.

Det store trehuset er Løkken hotell, flere biler kjører langs veien med passasjerer ombord. En bil m registreringsnummer U-207, det er en Chalmers, og en Maibohm med registreringsnummer U-281. Resten av bilene er ukjente.

Regler for bruk
Foto: Ukjent/NTNU UB
Lisens: CC BY-SA 4.0
ID: UBT-TO-075348_01

Besøk gjerne GUNNERUS NTNU UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS SPESIALSAMLINGER.

Utsikt over funksjonærboligene på Løkken Verk.

Bildet er tatt en gang mellom 1916 – 1926

Fotograf: Karl August Berg

Løkken Verk er et tettsted i Meldal kommune i Sør-Trøndelag. Tettstedet oppsto da det i 1652 ble funnet kobbermalm i området. Navnet Løkken er hentet fra en gård som da lå på stedet.

Regler for bruk
Foto: Karl August Berg/NTNU UB
Lisens: CC BY-SA 4.0
ID: UBT-TO-081647_01

Besøk gjerne GUNNERUS NTNU UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS SPESIALSAMLINGER.

Reklamekort for en fabrikk på Kongensvoll, Agdene

Reklamekort for en fabrikk på Kongensvoll, Agdenes.
Regler for bruk
Foto: Ukjent/NTNU UB
Lisens: CC BY-SA 4.0
ID: UBT-TO-071542_01
Reklamekort for en fabrikk på Kongensvoll, Agdenes med følgende tekst: «En gros priscourant fra Kongensvold hermetiske Fabrik, Kongensvold pr. Imsterfjorden. Innehaver: R. Halvorsen. Specialitet: Fiskeboller». Vi ser bebyggelsen på Kongensvoll, med hermetikkfabrikken. Båter på fjorden. Bildet er kopi av et xylografisk trykk av Gustav Holter.
Les mer om Gustav Holter her.

Mette Jacobsen «Mette dakkar»

Mette Jacobsen «Mette dakkar»
Foto: N. J. Fjældseth.
«Et gjennem elskværdig menneske. Hun og søsteren «Elenmartha dakkar» havde en liden gaard i Sanden, vistnok i kvartalet nærmest udenfor Spetalen. De var søstre af fyrvogter Jacobsen paa Agdenes. Paa bagsiden 68 Aar 2. april 1864″
Regler for bruk
Foto: N. J. Fjældseth/NTNU UB
Lisens: CC BY-SA 4.0
ID: A-0001-133-A-074_01