FOLK FORAN SETERHUS, NORDVIESETRA I HEMMELSDALEN, ÅMOT

FOLK FORAN SETERHUS, NORDVIESETRA I HEMMELSDALEN, ÅMOT.
Informasjon om bildet:
GRUPPE PÅ 5 FORAN SETERHUS, NORDVIESETRA I HEMMELSDALEN, ÅMOT, SYVERINE PERNILLE KJENDLIE, WILHELMINE NYMOEN, SYVERINE HOLEN, JOHANNE KAASVEEN OG FORAN ERLING ANDERSEN.
Bildet er tatt i 1911.
Fotograf ukjent.
Tekstinformasjonen er hentet fra «DigitaltMuseum».
Lisens Public domain mark (CC PDM)
Klikk for lenke til det konkrete bildet på  «DigitaltMuseum».

Multesankere fra Ottestad på Nordvisetra i Nedre Hemmeldalen i Åmot

Multesankere fra Ottestad på Nordvisetra i Nedre Hemmeldalen i Åmot.
Informasjon om bildet:
Multesankere fra Ottestad på Nordvisetra i Nedre Hemmeldalen i Åmot, f. h. Kristian Nyhus, Martin Furulund, Alf Furulund, Mathea Nyhus og Olaf (Laffen) Nyhus. Furulund kara har med seg åttinger til multesankinga. Kristian og Mathea sto for seterdrifta. Bildet er tatt ca. 1930. Bærsanking.
Fotograf ukjent.
Tekstinformasjonen er hentet fra «DigitaltMuseum».
Lisens Public domain mark (CC PDM)
Klikk for lenke til det konkrete bildet på  «DigitaltMuseum».

Olaf «laffen» Nyhus på Nordvisetra i Hommeldalen i Åmot 1922

Olaf (Laffen) Nyhus på Nordvisetra i Hommeldalen i Åmot 1922.
Informasjon om bildet: Olaf «laffen» Nyhus på Nordvisetra i Hommeldalen i Åmot 1922. Han var på setra sammen med sine foreldre, Kristian og Mathea Nyhus, som hadde ansvaret for seterdrifta.
Fotograf ukjent.
Tekstinformasjonen er hentet fra «DigitaltMuseum».
Lisens Public domain mark (CC PDM)
Klikk for lenke til det konkrete bildet på  «DigitaltMuseum».

Nordvi-setra i Hemmeldalen i Åmot

Nordvi-setra i Hemmeldalen i Åmot.
Informasjon om bildet: Setra tilhører gården Nordvi i Ottestad, Stange. Bilde er i fra 1920-tallet.
Kan også være Bolstad-setra, som sammen med Brudefallet ligger på østsiden av Hemla på Hemmeldalen. Det er totalt 3 setre på nedre Hemmeldalen.
Bildet er trolig tatt en gang mellom 1920 og 1925.
Fotograf ukjent.
Tekstinformasjonen er hentet fra «DigitaltMuseum».
Lisens Public domain mark (CC PDM)
Klikk for lenke til det konkrete bildet på  «DigitaltMuseum».