NORDSETRA, HVERVEN SETER, ÅMOT I ØSTERDALEN

NORDSETRA, HVERVEN SETER, ÅMOT I ØSTERDALEN.
Informasjon om bildet:
NORDSETRA, HVERVEN SETER, ÅMOT I ØSTERDALEN, FJØS, KLØVHEST, GRUPPE: 4 FRA VENSTRE: NILS HAGEN, OLINE GJESTVANG PÅ DAMESAL, PETTER GJESTVANG JR. , PETTER GJESTVANG.
Bildet er tatt i 1904.
Fotograf ukjent.
Tekstinformasjonen er hentet fra «DigitaltMuseum».
Lisens Public domain mark (CC PDM)
Klikk for lenke til det konkrete bildet på  «DigitaltMuseum».

Musikkorps. Ytre Rendal Hornmusikklag, stevne på Rena 1937

Musikkorps. Ytre Rendal Hornmusikklag, stevne på Rena 1937.
Informant Anton Lomnes har gitt følgende informasjon om bildet:
Bak: Anton E Lomnes, Bjarne Lutnæs, Magne Ødegård, Vidar Akre, Snorre Akre, Stein Westerheim, Håvard Lomnes, Gudmund Lombness, Bjarne Otnes, Petter Otnes, Ivar Lutnæs, Odd Hornset, Ola M Kværnes, Johan Berget.
Foran fra v Sveinung Berget, Sverre Lutnæs, Ola O Hagen, Odd Nytrøen, Ottar Lutnæs, Gjetvald Viken og Odd Nordengen.
Fotograf ukjent.
Tekstinformasjonen er hentet fra «DigitaltMuseum».
Lisens Public domain mark (CC PDM)
Klikk for lenke til det konkrete bildet på  «DigitaltMuseum».

Arbeidsskole under krigen

Arbeidsskole under krigen.
Informasjon om bildet: Avbildet er som følger:
Erling Lønnrusten,
Thorleif Thorstensen,
Oddvar Botillen,
Nils nerhagen,
Leif Sveen,
Kåre Kristoffersen,
Elias Lervang (lærer),
Karstein Thorstensen,
Thoralf Thorsteinsen,
Paul Kvernbuen,
Sigurd Mikkelsen,
Jakob Sveen
Bildet er tatt en gang mellom 1940 og 1945.
Fotograf ukjent.
Tekstinformasjonen er hentet fra «DigitaltMuseum».
Lisens Public domain mark (CC PDM)
Klikk for lenke til det konkrete bildet på  «DigitaltMuseum».