Intervju med Karl M. Moldvær (1904‒1992)

(www.historier.no har fått tillatelse til å legge ut dette intervjuet etter kommunikasjon med Terje Erstad i januar 2020)

Karl M. Moldvær (1904‒1992)

 • Fødd i Ulsteinvik
 • Skomakar
 • Intervju: Oskar Molvær 25.1.1985
 • Emne: skomakarlæra og handverket, sildefiske og drivgarnsfiske, skomakarverkstaden 1928‒1966, musikkliv/Langevåg mannskor, meir om skomakaryrket.

Om Sula sogelag

Skipingsmøtet for Sula sogelag vart halde på Devoldfabrikken 25. mars 1992, med møtestart klokka 18.53! (1853 var året då den første fabrikken til Devold kom i gang i Skaret i Ålesund.) Roar Tynes vart vald som første leiaren i laget. Han hadde då sete som leiar i interimstyret og vore ein sterk pådrivar for å få i gang eit sogelag i Sula.

Om intervjuene i regi av Sula sogelag

Sulalendingar fortel om gamle dagar.

Midt i 1980-åra tok Lions Club Langevåg initiativet til å gjere lydopptak av samtalar med eldre sulalendingar om livet før i tida. Lions-klubben har gitt Sula Sogelag løyve til å publisere desse opptaka. Helge Solevåg har digitalisert og redigert dei.

Intervju med Ole Wedde (1905‒2000) og Petra («Pella») Wedde (1909‒1997)

(www.historier.no har fått tillatelse til å legge ut dette intervjuet etter kommunikasjon med Terje Erstad i januar 2020)

Ole Wedde (1905‒2000) og Petra («Pella») Wedde (1909‒1997)

 • Ole: fiskar, bonde og sesongarbeidar på Vedde-fabrikken.
 • Petra arbeidde på Devold.
 • Intervju: Børre Vegsund, med Ole 12.10. og 31.10.1985, med begge 31.12.1990.
 • Emne 1985: om Vedde-gardane, kvernene på Vedde, Bigtons guanomølle, fiske og fangst, barking av garn, istaking og ishus, isskuter, kvalkokeriet og spinneriet på Vedde, skulegang, overtru og segner, kyrkjevegen frå Eikrem til Vedde, stadnamn, personar (fleire stader), fiske og fangst, stølar, taktekking/torvtak, leik og moro, utmark og stølar, gjeting, omgangsformer, huldrebryllaup, skillingsvise, historie om mat.
 • Emne 1990: nybrot i 1934, grov tomt til hus og løe, byggearbeidet, Pella om husbygging og arbeid på fabrikken, på skeiser og ski over Sætrevatnet, meir nybrot i 1940, den første kua, gris og hest, veg frå bruket til hovudvegen, meir om husbygging, åker og eng, treplanting, utmarka.

Dette intervjuet har Sula Frikyrkje fått laga. Vi møter to som i mange år la ned eit stort arbeid i Frikyrkja og som fortel frå livet sitt der:

Om Sula sogelag

Skipingsmøtet for Sula sogelag vart halde på Devoldfabrikken 25. mars 1992, med møtestart klokka 18.53! (1853 var året då den første fabrikken til Devold kom i gang i Skaret i Ålesund.) Roar Tynes vart vald som første leiaren i laget. Han hadde då sete som leiar i interimstyret og vore ein sterk pådrivar for å få i gang eit sogelag i Sula.

Om intervjuene i regi av Sula sogelag

Sulalendingar fortel om gamle dagar.

Midt i 1980-åra tok Lions Club Langevåg initiativet til å gjere lydopptak av samtalar med eldre sulalendingar om livet før i tida. Lions-klubben har gitt Sula Sogelag løyve til å publisere desse opptaka. Helge Solevåg har digitalisert og redigert dei.

Intervju med Olivie Brathaug (1885‒1985)

(www.historier.no har fått tillatelse til å legge ut dette intervjuet etter kommunikasjon med Terje Erstad i januar 2020)

 • Frå Bratthaugen
 • Intervju: Børre Vegsund 9.11.1984
 • Emne: skulegang og klassekameratar, lesartid og konfirmasjon, sjukdom og lækjeråder, spekkfinger(Nymark-Rasmus), Amerikareise (Hans Brathaug), fiske, sjøklede, strikking og karding, båtlaget i Bratthaugen, vinterfiske, juleførebuingar, juletre, slakting, salting og henging av kjøt, graut og annan julemat, kyrkjegang, foreiningsliv/sjømannsforeininga, leik, dans og moro, danseplassar, bryllaupet hennar.

Dette intervjuet er hentet fra Sula sogelag si hjemmeside. sulasogelag.org

Om Sula sogelag

Skipingsmøtet for Sula sogelag vart halde på Devoldfabrikken 25. mars 1992, med møtestart klokka 18.53! (1853 var året då den første fabrikken til Devold kom i gang i Skaret i Ålesund.) Roar Tynes vart vald som første leiaren i laget. Han hadde då sete som leiar i interimstyret og vore ein sterk pådrivar for å få i gang eit sogelag i Sula.

Om intervjuene i regi av Sula sogelag

Sulalendingar fortel om gamle dagar.

Midt i 1980-åra tok Lions Club Langevåg initiativet til å gjere lydopptak av samtalar med eldre sulalendingar om livet før i tida. Lions-klubben har gitt Sula Sogelag løyve til å publisere desse opptaka. Helge Solevåg har digitalisert og redigert dei.

Intervju med Harald Vangsnes (1915‒2005) og Hans Martin Vågnes (1921‒2011)

(www.historier.no har fått tillatelse til å legge ut dette intervjuet etter kommunikasjon med Terje Erstad i januar 2020)

Dette intervjuet har Sula Frikyrkje fått laga. Vi møter to som i mange år la ned eit stort arbeid i Frikyrkja og som fortel frå livet sitt der:

Harald Vangsnes (1915‒2005) og Hans Martin Vågnes (1921‒2011)

 • Harald Vangsnes var bl.a. mekanikar på Fyllingen Slipp
 • Hans Vågnes arbeidde på Salen Røykjeri, var seinare bygningsarbeidar
 • Intervju: Roar Tynes 1.5.1997

Dette intervjuet er hentet fra Sula sogelag si hjemmeside. sulasogelag.org

Om Sula sogelag

Skipingsmøtet for Sula sogelag vart halde på Devoldfabrikken 25. mars 1992, med møtestart klokka 18.53! (1853 var året då den første fabrikken til Devold kom i gang i Skaret i Ålesund.) Roar Tynes vart vald som første leiaren i laget. Han hadde då sete som leiar i interimstyret og vore ein sterk pådrivar for å få i gang eit sogelag i Sula.

Om intervjuene i regi av Sula sogelag

Sulalendingar fortel om gamle dagar.

Midt i 1980-åra tok Lions Club Langevåg initiativet til å gjere lydopptak av samtalar med eldre sulalendingar om livet før i tida. Lions-klubben har gitt Sula Sogelag løyve til å publisere desse opptaka. Helge Solevåg har digitalisert og redigert dei.

Intervju med Robert Nymark (1907‒1996)

(www.historier.no har fått tillatelse til å legge ut dette intervjuet etter kommunikasjon med Terje Erstad i januar 2020)

Intervjuet inneholder tema omhandlende:

 • Frå Nymarka, Langevåg
 • Mekanikar på Devold og yrkesfaglærar i mekanikk
 • Intervju: Oskar Molvær/Børre Vegsund 9.2.1985
 • Emne: barndom og oppvekst: plikter/arbeid, omgangsformer, kveldssete, notlag og notsteng (Stadsneslaget), innearbeid, smiarbeid, skulegang, straff, lærarar, konfirmasjonstur, segling, industri, Fyllingen Slipp, fjordturar, rutebåten til byen, ungdomslaget, folkeviseleik, skodespel, Anton Lerheim, dans på gamle Friheim, Langevåg Hornmusikk, 17. mai, juledagsmorgonen (Gamle-Vogel), musikkturar,
  første verdskrigen, tysk flåtebesøk ‒ keisar Wilhelm-episode, sjukdom og lækjeråder, Nymark-Rasmus, urter og plantar, tilhøvet til lækjarar, årelating, kopping, igler, fisketørking på Bolneset, torvspaing på Remane.

Dette intervjuet er hentet fra Sula sogelag si hjemmeside. sulasogelag.org

Om Sula sogelag

Skipingsmøtet for Sula sogelag vart halde på Devoldfabrikken 25. mars 1992, med møtestart klokka 18.53! (1853 var året då den første fabrikken til Devold kom i gang i Skaret i Ålesund.) Roar Tynes vart vald som første leiaren i laget. Han hadde då sete som leiar i interimstyret og vore ein sterk pådrivar for å få i gang eit sogelag i Sula.

Om intervjuene i regi av Sula sogelag

Sulalendingar fortel om gamle dagar.

Midt i 1980-åra tok Lions Club Langevåg initiativet til å gjere lydopptak av samtalar med eldre sulalendingar om livet før i tida. Lions-klubben har gitt Sula Sogelag løyve til å publisere desse opptaka. Helge Solevåg har digitalisert og redigert dei.

Intervju med Steffen Saure (1902‒1997)

(www.historier.no har fått tillatelse til å legge ut dette intervjuet etter kommunikasjon med Terje Erstad i januar 2020)

 Intervjuet inneholder tema omhandlende:

 • Frå Hjørundfjorden
 • Styrar på Devold-butikken
 • Intervju: Børre Vegsund 15. og 23.11.1984
 • Emne: opptakta til fotballspeling i Langevåg, musikk og dans, sjukdom og lækjeråder, omgangsformer, nærare samhald før, demma i Molværsvatnet blir bygd, kraftverket på Devold, hyttebygging.

Dette intervjuet er hentet fra Sula sogelag si hjemmeside. sulasogelag.org

Om Sula sogelag

Skipingsmøtet for Sula sogelag vart halde på Devoldfabrikken 25. mars 1992, med møtestart klokka 18.53! (1853 var året då den første fabrikken til Devold kom i gang i Skaret i Ålesund.) Roar Tynes vart vald som første leiaren i laget. Han hadde då sete som leiar i interimstyret og vore ein sterk pådrivar for å få i gang eit sogelag i Sula.

Om intervjuene i regi av Sula sogelag

Sulalendingar fortel om gamle dagar.

Midt i 1980-åra tok Lions Club Langevåg initiativet til å gjere lydopptak av samtalar med eldre sulalendingar om livet før i tida. Lions-klubben har gitt Sula Sogelag løyve til å publisere desse opptaka. Helge Solevåg har digitalisert og redigert dei.

Hilmar Vågnes (1892‒1989)

(www.historier.no har fått tillatelse til å legge ut dette intervjuet etter kommunikasjon med Terje Erstad i januar 2020)

Intervjuet omhandler:

  • Frå Vågneset
  • Gardbrukar og fiskar
  • Intervju: Børre Vegsund 16.3. og 13.4.1985.
 • Emne: fiske på Borgundfjorden (1901) og ved Furkenholmen (1913/14), dramatisk uvêr 1909, notlaget på Kipperberget, den dramatiske «Solo»-natta 1901, om Våge-garden, krøterleiting, mjølkelevering, gardsarbeid, vêrlaget før, krøterhandel, korndyrking, mat, lys og varme, arbeid innandørs.

Dette intervjuet er hentet fra Sula sogelag si hjemmeside. sulasogelag.org

Om Sula sogelag

Skipingsmøtet for Sula sogelag vart halde på Devoldfabrikken 25. mars 1992, med møtestart klokka 18.53! (1853 var året då den første fabrikken til Devold kom i gang i Skaret i Ålesund.) Roar Tynes vart vald som første leiaren i laget. Han hadde då sete som leiar i interimstyret og vore ein sterk pådrivar for å få i gang eit sogelag i Sula.

Om intervjuene i regi av Sula sogelag

Sulalendingar fortel om gamle dagar.

Midt i 1980-åra tok Lions Club Langevåg initiativet til å gjere lydopptak av samtalar med eldre sulalendingar om livet før i tida. Lions-klubben har gitt Sula Sogelag løyve til å publisere desse opptaka. Helge Solevåg har digitalisert og redigert dei.

Intervju med Sverre Grøndal (1907‒1992)

Sverre Grøndal (1907‒1992)

(www.historier.no har fått tillatelse til å legge ut dette intervjuet etter kommunikasjon med Terje Erstad i januar 2020)

Intervjuet omhandler:

 • Frå Veddegjerdet
 • Bakar og postmeister i Langevåg
 • Intervju: Børre Vegsund 19.1.1991
 • Emne: historikk om postordninga i Langevåg frå 1812 til 1960-åra, guten frå Remane som blei kaptein på tsarens yacht, tresking, torvtaking, Langevågs-bruket, husdyr og krøterstell, gamle handelsstader, gamle hus, stampa ved Haugedammen, vasshjulet på Molvær.

Dette intervjuet er hentet fra Sula sogelag si hjemmeside. sulasogelag.org

Om Sula sogelag

Skipingsmøtet for Sula sogelag vart halde på Devoldfabrikken 25. mars 1992, med møtestart klokka 18.53! (1853 var året då den første fabrikken til Devold kom i gang i Skaret i Ålesund.) Roar Tynes vart vald som første leiaren i laget. Han hadde då sete som leiar i interimstyret og vore ein sterk pådrivar for å få i gang eit sogelag i Sula.

Om intervjuene i regi av Sula sogelag

Sulalendingar fortel om gamle dagar.

Midt i 1980-åra tok Lions Club Langevåg initiativet til å gjere lydopptak av samtalar med eldre sulalendingar om livet før i tida. Lions-klubben har gitt Sula Sogelag løyve til å publisere desse opptaka. Helge Solevåg har digitalisert og redigert dei.