Intervju med Ole Husaas (Lydopptak)

INTERVJU MED OLE HUSAAS

Et intervju med Ole Husaas.
Intervjuet ble gjennomført 14.03.1990.
Ole Husaas Født: 28 Des 1912 – Husåsen, Snåsa, Nord-Trøndelag Død: 12 mars 2003.
Ole Husaas var altså 77 år da dette intervjuet ble gjennomført.

Intervjuet omhandler forskjellige byggsekikker «før i tiden».
Det snakkes blant annet om mange forskjellige «tømmeruttrykk/snekkeruttrykk»:
– Rot
– Topp
– Borkledning
– Motved
– Bordvved
– Rang
– Rett
– Gulvåser
– Sink
– Fransklås
– Sperrepute

Detter er et bilde av Ole Husaas.