Maisen Pedersen forteller

Opptak fra 05.01.1969 med Maisen Pedersen. Hun forteller om sin oppvekst og gamle dager på Ramstad, begynnelsen av 1900-tallet. Intervjuer er Jacob Jacobsen. Klipp fra et lengre opptak.

Intervjuet er ett av flere intervjuer som ligger ute på Bærum Bibliotek sine hjemmesider.

Intervjuene er hentet på denne undersiden til Bærums Bibiotek.

NB! Alle rettigheter til dette intervjuet tilhører Bærum Bibliotek.

Vårtegn

Høsttegn

Om ulv

Om å kurere skrubbsår

Hvordan lage potetmel

Lindyrking

Slakting

Storvask og såpekoking

Værmeldingen kommer med toget

Ølbrygging på Ramstad

Edvind Bjerkelund forteller om gamle dager

Dialektprøver fra Lommedalen

Etter forslag fra sosialrådmann Helge Rognlien besluttet bibliotekutvalget i Bærum i 1961 å ta opp prøver på Lommedalsdialekten slik den ble snakket av eldre lommedøler. Intervjuene ble gjennomført av Kristen Trulsrud i 1962-1963.

Edvind Bjerkelund forteller om gamle dager.

I dette konkrete intervjuet på 12:39 minutter forteller Edvind Bjerkelund om gamle dager.

Intervjuet er ett av flere intervjuer som ligger ute på Bærum Bibliotek sine hjemmesider.

Intervjuene er hentet på denne undersiden til Bærums Bibiotek.

NB! Alle rettigheter til dette intervjuet tilhører Bærum Bibliotek.

Ragnhild Olsen og Laura Bjerke forteller om skarlagensfeber

Dialektprøver fra Lommedalen

Etter forslag fra sosialrådmann Helge Rognlien besluttet bibliotekutvalget i Bærum i 1961 å ta opp prøver på Lommedalsdialekten slik den ble snakket av eldre lommedøler. Intervjuene ble gjennomført av Kristen Trulsrud i 1962-1963.

Ragnhild Olsen og Laura Bjerke forteller om skarlagensfeber.

I dette konkrete intervjuet på 02:51 minutter forteller Ragnhild Olsen og Laura Bjerke om skarlagensfeber.

Intervjuet er ett av flere intervjuer som ligger ute på Bærum Bibliotek sine hjemmesider.

Intervjuene er hentet på denne undersiden til Bærums Bibiotek.

NB! Alle rettigheter til dette intervjuet tilhører Bærum Bibliotek.

Ragnhild Olsen og Laura Bjerke forteller om da telefonen kom til Lommedalen.

Dialektprøver fra Lommedalen

Etter forslag fra sosialrådmann Helge Rognlien besluttet bibliotekutvalget i Bærum i 1961 å ta opp prøver på Lommedalsdialekten slik den ble snakket av eldre lommedøler. Intervjuene ble gjennomført av Kristen Trulsrud i 1962-1963.

Ragnhild Olsen og Laura Bjerke forteller om da telefonen kom til Lommedalen.

I dette konkrete intervjuet på 02:43 minutter forteller Ragnhild Olsen og Laura Bjerke om da telefonen kom til Lommedalen.

Intervjuet er ett av flere intervjuer som ligger ute på Bærum Bibliotek sine hjemmesider.

Intervjuene er hentet på denne undersiden til Bærums Bibiotek.

NB! Alle rettigheter til dette intervjuet tilhører Bærum Bibliotek.

Ragnhild Olsen og Laura Bjerke forteller om skolegangen i Lommedalen

Dialektprøver fra Lommedalen

Etter forslag fra sosialrådmann Helge Rognlien besluttet bibliotekutvalget i Bærum i 1961 å ta opp prøver på Lommedalsdialekten slik den ble snakket av eldre lommedøler. Intervjuene ble gjennomført av Kristen Trulsrud i 1962-1963.

Ragnhild Olsen og Laura Bjerke forteller om skolegangen i Lommedalen.

I dette konkrete intervjuet på 13:45 minutter forteller Ragnhild Olsen og Laura Bjerke forteller om skolegangen i Lommedalen.

Intervjuet er ett av flere intervjuer som ligger ute på Bærum Bibliotek sine hjemmesider.

Intervjuene er hentet på denne undersiden til Bærums Bibiotek.

NB! Alle rettigheter til dette intervjuet tilhører Bærum Bibliotek.

Martin Trulsrud forteller om sin ungdomstid i Lommedalen

Dialektprøver fra Lommedalen

Etter forslag fra sosialrådmann Helge Rognlien besluttet bibliotekutvalget i Bærum i 1961 å ta opp prøver på Lommedalsdialekten slik den ble snakket av eldre lommedøler. Intervjuene ble gjennomført av Kristen Trulsrud i 1962-1963.

I dette konkrete intervjuet på 04:11 minutter forteller Martin Trulsrud om sin ungdomstid i Lommedalen. Opptak fra januar 1963

Intervjuet er ett av flere intervjuer som ligger ute på Bærum Bibliotek sine hjemmesider.

Intervjuene er hentet på denne undersiden til Bærums Bibiotek.

NB! Alle rettigheter til dette intervjuet tilhører Bærum Bibliotek.

Ingebret Bye om gammel og ny tid i Lommedalen

Dialektprøver fra Lommedalen

Etter forslag fra sosialrådmann Helge Rognlien besluttet bibliotekutvalget i Bærum i 1961 å ta opp prøver på Lommedalsdialekten slik den ble snakket av eldre lommedøler. Intervjuene ble gjennomført av Kristen Trulsrud i 1962-1963.

Intervju med Ingebret By. Opptak fra 1962 og 1963

I dette konkrete intervjuet på 11:33 minutter forteller Ingebret Bye om gammel og ny tid i Lommedalen.

Intervjuet er ett av flere intervjuer som ligger ute på Bærum Bibliotek sine hjemmesider.

Intervjuene er hentet på denne undersiden til Bærums Bibiotek.

NB! Alle rettigheter til dette intervjuet tilhører Bærum Bibliotek.

Gudrun Kristiansen synger

(Bildet er kun et illustrasjonsbilde)

Seterliv i Lommedalen

Opptak fra 12.11.1981 med Gudrun Kristiansen, f. 1908 og Kjell Kirkeby, f. 1890

I dette konkrete opptaket på 01:28 minutter synger Gudrun Kristiansen en sang om «hestefesten».

Intervjuet er ett av flere intervjuer som ligger ute på Bærum Bibliotek sine hjemmesider.

Intervjuene er hentet på denne undersiden til Bærums Bibiotek.

NB! Alle rettigheter til dette intervjuet tilhører Bærum Bibliotek.

Intervju med Gudrun Kristiansen om seterliv i Lommedalen

Seterliv i Lommedalen

Opptak fra 12.11.1981 med Gudrun Kristiansen, f. 1908 og Kjell Kirkeby, f. 1890

I dette konkrete intervjuet på 20:52 minutter forteller Gudrun Kristiansen om seterliv i Lommedalen.

Intervjuet er ett av flere intervjuer som ligger ute på Bærum Bibliotek sine hjemmesider.

Intervjuene er hentet på denne undersiden til Bærums Bibiotek.

NB! Alle rettigheter til dette intervjuet tilhører Bærum Bibliotek.

NB! Bildet er KUN et illustrasjonsbilde, og er tatt av Anders Beer Wilse.

 

Gudrun Kristiansen forteller om Vensåsseter

Seterliv i Lommedalen

Opptak fra 12.11.1981 med Gudrun Kristiansen, f. 1908 og Kjell Kirkeby, f. 1890

I dette konkrete intervjuet på 14:03 minutter forteller Gudrun Kristiansen om Vensåsseter

Intervjuet er ett av flere intervjuer som ligger ute på Bærum Bibliotek sine hjemmesider.

Intervjuene er hentet på denne undersiden til Bærums Bibiotek.

NB! Alle rettigheter til dette intervjuet tilhører Bærum Bibliotek.

Kjell Kirkeby om seterdrift i Lommedalen

Seterliv i Lommedalen

Opptak fra 12.11.1981 med Gudrun Kristiansen, f. 1908 og Kjell Kirkeby, f. 1890

Intervjuet er ett av flere intervjuer som ligger ute på Bærum Bibliotek sine hjemmesider.

Intervjuene er hentet på denne undersiden til Bærums Bibiotek.

NB! Alle rettigheter til dette intervjuet tilhører Bærum Bibliotek.

Nora Kokkvold om fødsler, bryllup og begravelse

Intervju med Nora Kokkvold, f. 1912. Opptak fra 15.03.1976. Intervjuere er Ida Flinder og Birgitte Telnæs.

Intervjuet er ett av flere intervjuer som ligger ute på Bærum Bibliotek sine hjemmesider. Intervjuene er hentet på denne undersiden til Bærums Bibiotek.

NB! Alle rettigheter til dette intervjuet tilhører Bærum Bibliotek.