Om oss

HISTORIER.NO er et veletablert nettsted som samler bilder, postkort gamle filmklipp og historier fra alle landets kommuner.

Mange personer, spesielt eldre, har morsomme, interessante og finurlige historier å fortelle fra «gamle dager». Disse historiene står i fare for å gå «i glemmeboken» hvis de ikke blir tatt vare på, og etter vår mening er internett en perfekt måte å ta vare på slike historier.

Det finnes også mange gamle interessante og morsomme bilder, postkort, filmklipp og historier som er «godt gjemt» i arkivene til de mange lokale historielagene i Norge. Ved å legge ut materiale fra slike gamle, bortgjemte og til dels «glemte» arkiver ut på internett, gjøres historiene tilgjengelig for svært mange.

Tanken bak historier.no er at folk fra hele landet kan gå inn på sin egen kommune og legge inn historisk materiale som forteller litt om hvordan folk levde før i tiden.

Idag er historier.no et treffsted for folk flest som liker å lese, høre eller se litt om hvordan folk levde for noen år tilbake.

Med hilsen for www.historier.no

Karin Stene
Knut Egil Kvarving