Barndåp

Olav Omvik Forteller – Sengegraut Og Barnedåp

Internt referansenummer: 04.11.09 – A Kilde:I MANNS MINNE BAND IDaglegliv ved hundreårsskiftetFrå Nasjonalforeningens landskonkurranse for eldreDET NORSKE SAMLAGETOSLO 1967Klikk her for å lese en kort biografi om Olav Omvik.Klikk her for å lese ”Førordet”. Olav Omvik forteller… Sengegraut og barnedåp Det var ingi fødestove i bygdi, og ingen tenkte på å reisa til byen på […]

Tolleiv Sjåheim

Internt referansenummer: 24.06.09 – AKilde:HALLINGDAL OG HALLINGENAv:Anders MehlumUtgjeve av Mehlums venerVILLVOLL SKRIVESTUGGU, RØYSE, RINGERIKE 1943Webergs Boktrykkeri A.s, Oslo(Klikk her for å lese Forordet, som omhandler Anders Mehlum (med bilder)) Tolleiv Sjåheim Tolleiv Sjåheim eller Tuv, i Hemsedal, køyrde ein morgon til støls etter høy. Då han kom til Dygarden nedenfor Lio bråstana hesten og Tolleiv […]

Imsdalen Var Ein Gong Ein Svær Gard…

Internt referansenummer: 16.06.09 – AKilde:GARD OG GRENDFOLKEMINNE FRAA ØSTERDALEN INORSK FOLKEMINNELAG IIIAv: SIGURD NERGAARD(Klikk her for å lese om Sigurd Nergaard)KRISTIANIA (NORSK FOLKEMINNELAG 1921)Prenta hjaa Johansen & Nielsen Imsdalen var ein gong ein svær gard… Imsdalen var ein gong ein svær gard; men det gjekk ut med ein taa Imsdalsmennene, han Brynjulv. Ei tid hadde […]

Unger Og Trøllskap

Internt referansenummer: 24.01.09 – AKilde:FOLKEMINNE FRÅ MODUMNORSK FOLKEMINNELAGS SKRIFTER NR. 97Av: Jakob Andreas SamuelsenTilrettelagt av Kai HunstadbråtenUniversitetsforlaget Oslo 1966Klikk her for å lese «Forordet i boken»Klikk her for å lese kortfattet biografi om Jakob Andreas Samuelsen   Unger og trøllskap Ungane sku aldri over dørastokken føre dom sku te kjørka og døypes, og mødrene måtte […]

Dei Døypte Småe Ungar Som Gjekk Att Og Gret

Internt referansenummer:B-000019 Kilde: I MANNS MINNE GAMAL VALDRES-KULTUR III Av: Knut Hermundstad NORSK FOLKEMINNELAG OSLO 1944 Klikk her for å lese ”Føreord” Klikk her for lese om Gjartrud Olsdotter Eltun   Gjartrud Olsdotter Eltun kunde   mykje gamalt Dei døypte småe ungar som gjekk att og gret På sume stader høyrde dei i gamle dagar […]

Henrik Før Veit Mangt Gamalt – Barnsøl

Internt referansenummer:B-000019 Kilde: I MANNS MINNE GAMAL VALDRES-KULTUR III Av: Knut Hermundstad NORSK FOLKEMINNELAG OSLO 1944 Klikk her for å lese ”Føreord” Henrik Før veit mangt gamalt Barnsøl I gamle dagar hadde me aldri barnsøl — eller barsøl, som me sa — heime. Når me skolde til kyrkje og få døypt barnet, tok me med […]

BARNEDÅP I EKSINGEDALEN

Kilde GLYTT AV GODTFOLK Einar Ullestad Klikk her for å lese "Føreordet" Rune Forlag, Trondheim 1971 Prenta av Nidaros Trykkeri ISBN 82-523-0028-6 BARNEDÅP I EKSINGEDALEN FOR OVER 100 ÅR SIDAN For vel 100 år sidan hadde dei berre ei kyrkje i Eksingedalen. Det var kyrkja på Nesheim i øvste luten av dalen. Den gongen høyrde […]

OVER DÅPEN

Kilde Farne tider (Utgitt første gang i 1923) Av Magnus Breilid Mandal 1971 Frithjof Salvesens Trykkeri OVER DÅPEN Ei kone frå Eikebygd bar eingong eit barn til dåpen. Dei tok ikkje av dåpshua, men skuva ho berre bak. Då slapp ho barnet i golvet og sa: – Dette bLir ein djevel. Men presten sa: – […]

Då Lars Hermansen Heldt Barnedåp

Kilde:Årbok for Helgeland 1977 Då Lars Hermansen heldt barnedåp Av Herlaug Vonheim For omlag hundre år attende heldt dei bededag 4. fredag etter påske. Bededagen 1862 var det snøslaps og eit ufyseleg føre. Lars Hermansen heldt barnedåp den dagen. Året etter var bededagen ikkje betre, med snøkov så det låg store skavlar. Før preika kom […]

Prosten Tina Opp

Kilde:NORSK FOLKEMINNELAGS SKRIFTER 120Norsk FolkeminnelagI kommisjon hjå H.Aschehoug & Co. (W. Nygaard) a/sOslo 1978 Jens HaukdalFRAMFOR STENAFolkeminneFrå Gauldalsbygdene IIMed spesialtillatelse fra slektninger Prosten tina opp Prosten var sers arg når nokon av soknefolket kom og tinga dåp for barn fødde utan ekteskap. Ein horgbygg fekk dette vanskelege oppdraget. På vegen oppetter var han innom Ola […]

1641 – Ekteskapets Løfter

KildeStjørdalens krønike 2Hans Olav LøkkenHistoriefortelleren 1641 – Ekteskapets løfter Til alle tider har løfte om evig troskap ofte blitt satt på en hard prøve, og tilfeldighetene har vært små for at beskyldninger har haglet både fra ektefelle og fra det øvrige samfunnslag, hvor moralens voktere alltid har hatt god grobunn for sine fordømmelser. Vi kjenner […]