Bryllup

Giftarmål

Internt referansenummer: 02.02.2022 – B Kilde: «Slik var hverdagen» Arbeidsfolk forteller frå husmannskår, anleggstid og kriseår. Redigert av: Hallgrim Høydal, Kari Moen og Jostein Nerbøvik Notodden historielag NKS-Forlaget Oslo 1988 ISBN 82-508-0499-6 Forteljar av denne historien er Gunnleik H. Mjellekaas   Giftarmål Eg blei gift i nittenhondre-o-tri mæ Torbjørg Halvorsdotter Deilda — ho va frå […]

BJØLLELEIK

Internt referansenummer: Bok-05. april-2020 Kilde: Skreppekarar og anna folk Av: EINAR ULLESTAD Illustrert av: OLAF HUSTVEDT NOREGS BOKLAG 1962 Trykk og bind: MARIENDALS BOKTRYKKERI A/S, Gjøvik Klikk her for å lese «Føreordet» BJØLLELEIK Illustrert av: OLAF HUSTVEDT Bjølleleik høyrer ein ikkje stort til no lenger. Det er snart ein liten mannsalder sidan det tok slutt […]

PRESTESOGOR – TORKJELL URESTAD OG PRESTEDOTTERI

Internt referansenummer:B-April-2020 Kilde: KYNNEHUSET VESTEGDSKE FOLKEMINNE Av: Peter Lunde NORSK FOLKEMINNELAG VI KRISTIANIA (NORSK FOLKEMINNELAG) 1924 PRESTESOGOR TORKJELL URESTAD OG PRESTEDOTTERI NB! Bildet er kun et illustrasjonsbildet og er malt av Henri de Toulouse-Lautrec. Fyrst i 1800-aari var der ein prest i Hægebostad og Fjotland som heitte Dyrenborg. Han budde paa Hægebostad. Der var ein […]

PRESTESOGOR – SIRDALSBRUDGOMEN OG PRESTEN

Internt referansenummer:B-April-2020 Kilde: KYNNEHUSET VESTEGDSKE FOLKEMINNE Av: Peter Lunde NORSK FOLKEMINNELAG VI KRISTIANIA (NORSK FOLKEMINNELAG) 1924 PRESTESOGOR SIRDALSBRUDGOMEN OG PRESTEN Der var eit bryllup i Øvre Sirdal i gamle dagar fyrr dei fekk kyrkja der uppe. Dei hadde so langt til kyrkja, at dei sleit ut tri sledar etter vegen. Dei var dugeleg drukne daa […]

TRULOVING OG BRYLLUP – HEIMANFYGJE

Internt referansenummer:B-April-2020 Kilde: KYNNEHUSET VESTEGDSKE FOLKEMINNE Av: Peter Lunde NORSK FOLKEMINNELAG VI KRISTIANIA (NORSK FOLKEMINNELAG) 1924   TRULOVING OG BRYLLUP HEIMANFYGJE Naa di ski’ gipta burt bodnann sine i gamle daga, maatte guden plent vida kår møgje gjento fekk me heimantifraa. Dør va ein gud som spure far te gjento kår møgje han hadde tenkt […]

TRULOVING OG BRYLLUP – FRIARGAAVA

Internt referansenummer:B-April-2020 Kilde: KYNNEHUSET VESTEGDSKE FOLKEMINNE Av: Peter Lunde NORSK FOLKEMINNELAG VI KRISTIANIA (NORSK FOLKEMINNELAG) 1924   TRULOVING OG BRYLLUP FRIARGAAVA   Naar dei vart trulova, laut dei gjeva einannan eitkvart. I Toridal gav guten gjenta ei klokka, og ho gav han eit par smøygde sokkeband. – D’e reint visst me di, ho he fenge […]

TRULOVING OG BRYLLUP – DET STERKE EPTESTØL-ØLET

Internt referansenummer:B-April-2020 Kilde: KYNNEHUSET VESTEGDSKE FOLKEMINNE Av: Peter Lunde NORSK FOLKEMINNELAG VI KRISTIANIA (NORSK FOLKEMINNELAG) 1924 TRULOVING OG BRYLLUP DET STERKE EPTESTØL-ØLET Besta til forteljaren skulde hava Kollben i Heiæ i Fjotland. Gamle Pær i Eptestøl, far til gjenta, var sers nøgd med giftarmaalet. – De fall meg vèl, de fall meg vèl! sa han. […]

Internt referansenummer:B-April-2020 Kilde: KYNNEHUSET VESTEGDSKE FOLKEMINNE Av: Peter Lunde NORSK FOLKEMINNELAG VI KRISTIANIA (NORSK FOLKEMINNELAG) 1924   TRULOVING OG BRYLLUP BELEGUT I Fjotland fylgde det jamt belegut med friaren for umlag 70 – 80 aar sidan. Sameleis i Bjelland. Dei kalla han beilegut. Gamle folk i Søgne kann fortelja at dei hadde belegut der au. […]

1705 – Giftermål På Stor-Lånke

KildeStjørdalens krønike 1Hans Olav LøkkenHistoriefortelleren 1705 – Giftermål på Stor-Lånke Fra 1656 til 1666 var kapellan Erik Parelius eier av Stor-Lånke. Han var sønn av sogneprest Jens Clausen Parelius og hans kone Kirsten. Erik Parelius drev Lille-Lånke som underbruk. Da han flyttet til Værnes prestegård for å overta som sogneprest etter sin far som døde […]

Nattfriing

Kilde FOLKELIV I SETESDAL Av Svein Hovet Rune Forlag Trondheim 1969 Nattfriing Bildet er kun et illustrasjonsbilde Det var ingen i Setesdal som såg noko galt i den gamle skikken med nattfriing, trass i at prestar og andre innflyttarar tykte det var fæle ting som burde ryddast bort. Setesdølene sjølve rekna nattefriinga som noko av oppsedinga, […]

Varsùl me brudlaup

Internt referansenummer:B-07.03.2016Kilde:OR GOMMOLT TI IIIAv: Knut BjørgaasTAO VOSS Å STROND’NEVOSS 1942UTGJEVE AV VOSS MÅLLAG Varsùl me brudlaup Naor bruroykjinne vòttù uvene, da varsla uvenskap imidlo ektafolkjæ. Naor da rignde i kruno, sa dai attu da rignde velstand. Ho va godtlæ, krunedoggjæ, berre da inkje vatt for mykkje tao’ne. Naor dai gjengu ifrao alturæ, skulde dai […]

Bryllaup – Fyrebuingar

Internt referansenummer:B-22.04.2013Kilde:FRÅ GAMAL TID – FOLKEMINNE FRÅ VERDALAv: Anton RøstadNORSK FOLKEMINNELAG NR. 25OSLO (NORSK FOLKEMINNELAG)1931Klikk her for å lese «Fyreordet» Bryllaup – Fyrebuingar Helst vilde dei «tu’r brøllåp» i «håbållen» (håbålla er tida millom våronn og slåttonn); for då hadde dei best tid. Og då var det mildt i veret og ljost um natta, so […]