Bryllup

1705 – Giftermål På Stor-Lånke

KildeStjørdalens krønike 1Hans Olav LøkkenHistoriefortelleren 1705 – Giftermål på Stor-Lånke Fra 1656 til 1666 var kapellan Erik Parelius eier av Stor-Lånke. Han var sønn av sogneprest Jens Clausen Parelius og hans kone Kirsten. Erik Parelius drev Lille-Lånke som underbruk. Da han flyttet til Værnes prestegård for å overta som sogneprest etter sin far som døde […]

Nattfriing

Kilde FOLKELIV I SETESDAL Av Svein Hovet Rune Forlag Trondheim 1969 Nattfriing Bildet er kun et illustrasjonsbilde Det var ingen i Setesdal som såg noko galt i den gamle skikken med nattfriing, trass i at prestar og andre innflyttarar tykte det var fæle ting som burde ryddast bort. Setesdølene sjølve rekna nattefriinga som noko av oppsedinga, […]

Varsùl me brudlaup

Internt referansenummer:B-07.03.2016Kilde:OR GOMMOLT TI IIIAv: Knut BjørgaasTAO VOSS Å STROND’NEVOSS 1942UTGJEVE AV VOSS MÅLLAG Varsùl me brudlaup Naor bruroykjinne vòttù uvene, da varsla uvenskap imidlo ektafolkjæ. Naor da rignde i kruno, sa dai attu da rignde velstand. Ho va godtlæ, krunedoggjæ, berre da inkje vatt for mykkje tao’ne. Naor dai gjengu ifrao alturæ, skulde dai […]

Bryllaup – Fyrebuingar

Internt referansenummer:B-22.04.2013Kilde:FRÅ GAMAL TID – FOLKEMINNE FRÅ VERDALAv: Anton RøstadNORSK FOLKEMINNELAG NR. 25OSLO (NORSK FOLKEMINNELAG)1931Klikk her for å lese «Fyreordet» Bryllaup – Fyrebuingar Helst vilde dei «tu’r brøllåp» i «håbållen» (håbålla er tida millom våronn og slåttonn); for då hadde dei best tid. Og då var det mildt i veret og ljost um natta, so […]

Bryllaup – Senningskvelden

Internt referansenummer:B-22.04.2013Kilde:FRÅ GAMAL TID – FOLKEMINNE FRÅ VERDALAv: Anton RøstadNORSK FOLKEMINNELAG NR. 25OSLO (NORSK FOLKEMINNELAG)1931Klikk her for å lese «Fyreordet»   Bryllaup – Senningskvelden Når bryllaupsbedaren hadde vore så tidleg ute, so var det for å gjera det lettare for folk å ordna seg med arbeidet og med bryllaupsgåvone og senningane. Dei brukte alltid «senninga» […]

Bryllaup – Bryllaupsdagane

Internt referansenummer:B-22.04.2013Kilde:FRÅ GAMAL TID – FOLKEMINNE FRÅ VERDALAv: Anton RøstadNORSK FOLKEMINNELAG NR. 25OSLO (NORSK FOLKEMINNELAG)1931Klikk her for å lese «Fyreordet»   Bryllaup – Bryllaupsdagane Det var kjømeisteren som ordna med det heile. Han tok imot gjestene når dei kom til gards, bad til bords og stelte, so alt gjekk greidt frå hand. Næst honom kom […]

Bryllupsfeiring I Skuvvanvárri

Internt referansenummer: 25.08.2011 – BOK Kilde:SKUVVANVÁRRI(Det susende fjell)Richard BerghNORSK FOLKEMINNELAGS SKRIFTER 116Universitetsforlaget 1976OSLO – BERGEN – TROMSØISBN 82-00-27128-5Utgitt med tilskott fra Norsk KulturrådKlikk her for å lese ”Innledningen” til boken.   Bryllupsfeiring i Skuvvanvárri Læv’dna kirke og skoleinternat. 22. august 1914.Fotograf: Lensmann Hegge. Emma hadde fått seg kjærest. Det var han Valdemar fra Alta. Og […]

Friaren Per Frå Åmelfoten…

Kilde:Frå eit langt liv – Folkeminne, segn og sogePer AarviknesHELSINGSKRIFTUtg. Av Volda Bygdeboknemnd1975Aarflots Prenteverk – ”Møre” 6101 VoldaKlikk her for å lese ”Føreordet”.Klikk her for å lese ”Helsing frå ordførar S. H. Halkjelsvik” Friaren Per frå Åmelfoten… Ein mann frå Åmelfoten hadde ein son som heitte Per. Han var odelsgut og hadde retten til garden […]

Ein Gammal Enkjemann I Nilsgarden…

Kilde:Frå eit langt liv – Folkeminne, segn og sogePer AarviknesHELSINGSKRIFTUtg. Av Volda Bygdeboknemnd1975Aarflots Prenteverk – ”Møre” 6101 VoldaKlikk her for å lese ”Føreordet”.Klikk her for å lese ”Helsing frå ordførar S. H. Halkjelsvik” Ein gammal enkjemann i Nilsgarden… Ein gammal enkjemann i Nilsgarden på Kile fria til ei ung jente i Pessgarden på Nøre Bjørkedal. […]

Bryllup Aar 1800 I Det Gamle Snaasen

Internt referansenummer: 11.03.2011 – III- BOK Kilde: DET GAMLE SNAASEN Hans Skar (Lærer i Snaasen) DET MALLINGSKE BOGTRYKKERI A/S KRISTIANIA 1906   Bryllup aar 1800 i det gamle Snaasen Brudgommen bad aldrig til bryllups selv. Men kjøgemesteren fôr omkring, og til hver, som skulde bedes, brugte han samme regle, nemlig: „Jeg skulde hid med bøn […]