Bryllup

TRULOVING OG BRYLLUP – HEIMANFYGJE

Internt referansenummer:B-April-2020 Kilde: KYNNEHUSET VESTEGDSKE FOLKEMINNE Av: Peter Lunde NORSK FOLKEMINNELAG VI KRISTIANIA (NORSK FOLKEMINNELAG) 1924   TRULOVING OG BRYLLUP HEIMANFYGJE Naa di ski’ gipta burt bodnann sine i gamle daga, maatte guden plent vida kår møgje gjento fekk me heimantifraa. Dør va ein gud som spure far te gjento kår møgje han hadde tenkt […]

TRULOVING OG BRYLLUP – FRIARGAAVA

Internt referansenummer:B-April-2020 Kilde: KYNNEHUSET VESTEGDSKE FOLKEMINNE Av: Peter Lunde NORSK FOLKEMINNELAG VI KRISTIANIA (NORSK FOLKEMINNELAG) 1924   TRULOVING OG BRYLLUP FRIARGAAVA   Naar dei vart trulova, laut dei gjeva einannan eitkvart. I Toridal gav guten gjenta ei klokka, og ho gav han eit par smøygde sokkeband. – D’e reint visst me di, ho he fenge […]

TRULOVING OG BRYLLUP – DET STERKE EPTESTØL-ØLET

Internt referansenummer:B-April-2020 Kilde: KYNNEHUSET VESTEGDSKE FOLKEMINNE Av: Peter Lunde NORSK FOLKEMINNELAG VI KRISTIANIA (NORSK FOLKEMINNELAG) 1924 TRULOVING OG BRYLLUP DET STERKE EPTESTØL-ØLET Besta til forteljaren skulde hava Kollben i Heiæ i Fjotland. Gamle Pær i Eptestøl, far til gjenta, var sers nøgd med giftarmaalet. – De fall meg vèl, de fall meg vèl! sa han. […]

Internt referansenummer:B-April-2020 Kilde: KYNNEHUSET VESTEGDSKE FOLKEMINNE Av: Peter Lunde NORSK FOLKEMINNELAG VI KRISTIANIA (NORSK FOLKEMINNELAG) 1924   TRULOVING OG BRYLLUP BELEGUT I Fjotland fylgde det jamt belegut med friaren for umlag 70 – 80 aar sidan. Sameleis i Bjelland. Dei kalla han beilegut. Gamle folk i Søgne kann fortelja at dei hadde belegut der au. […]

1705 – Giftermål På Stor-Lånke

KildeStjørdalens krønike 1Hans Olav LøkkenHistoriefortelleren 1705 – Giftermål på Stor-Lånke Fra 1656 til 1666 var kapellan Erik Parelius eier av Stor-Lånke. Han var sønn av sogneprest Jens Clausen Parelius og hans kone Kirsten. Erik Parelius drev Lille-Lånke som underbruk. Da han flyttet til Værnes prestegård for å overta som sogneprest etter sin far som døde […]

Nattfriing

Kilde FOLKELIV I SETESDAL Av Svein Hovet Rune Forlag Trondheim 1969 Nattfriing Bildet er kun et illustrasjonsbilde Det var ingen i Setesdal som såg noko galt i den gamle skikken med nattfriing, trass i at prestar og andre innflyttarar tykte det var fæle ting som burde ryddast bort. Setesdølene sjølve rekna nattefriinga som noko av oppsedinga, […]

Varsùl me brudlaup

Internt referansenummer:B-07.03.2016Kilde:OR GOMMOLT TI IIIAv: Knut BjørgaasTAO VOSS Å STROND’NEVOSS 1942UTGJEVE AV VOSS MÅLLAG Varsùl me brudlaup Naor bruroykjinne vòttù uvene, da varsla uvenskap imidlo ektafolkjæ. Naor da rignde i kruno, sa dai attu da rignde velstand. Ho va godtlæ, krunedoggjæ, berre da inkje vatt for mykkje tao’ne. Naor dai gjengu ifrao alturæ, skulde dai […]

Bryllaup – Fyrebuingar

Internt referansenummer:B-22.04.2013Kilde:FRÅ GAMAL TID – FOLKEMINNE FRÅ VERDALAv: Anton RøstadNORSK FOLKEMINNELAG NR. 25OSLO (NORSK FOLKEMINNELAG)1931Klikk her for å lese «Fyreordet» Bryllaup – Fyrebuingar Helst vilde dei «tu’r brøllåp» i «håbållen» (håbålla er tida millom våronn og slåttonn); for då hadde dei best tid. Og då var det mildt i veret og ljost um natta, so […]

Bryllaup – Senningskvelden

Internt referansenummer:B-22.04.2013Kilde:FRÅ GAMAL TID – FOLKEMINNE FRÅ VERDALAv: Anton RøstadNORSK FOLKEMINNELAG NR. 25OSLO (NORSK FOLKEMINNELAG)1931Klikk her for å lese «Fyreordet»   Bryllaup – Senningskvelden Når bryllaupsbedaren hadde vore så tidleg ute, so var det for å gjera det lettare for folk å ordna seg med arbeidet og med bryllaupsgåvone og senningane. Dei brukte alltid «senninga» […]

Bryllaup – Bryllaupsdagane

Internt referansenummer:B-22.04.2013Kilde:FRÅ GAMAL TID – FOLKEMINNE FRÅ VERDALAv: Anton RøstadNORSK FOLKEMINNELAG NR. 25OSLO (NORSK FOLKEMINNELAG)1931Klikk her for å lese «Fyreordet»   Bryllaup – Bryllaupsdagane Det var kjømeisteren som ordna med det heile. Han tok imot gjestene når dei kom til gards, bad til bords og stelte, so alt gjekk greidt frå hand. Næst honom kom […]