Bryllup

Arne Digernes Fortel Om Skikkjer – Ved Brudlaupsbordet

Internt referansenummer:B-000023 Kilde: Segn og tru – Folkeminne frå Møre Samla av Martin Bjørndal NORSK FOLKEMINNELAG NR. 64 OSLO 1949 Klikk her for å lese ”Føreord” Klikk her for å lese en kort biografi om Martin Bjørndal. Arne Digernes fortel om skikkjer Arne Digernes frå Ørsta er ein kjend kjøkemeister, festleiar og songar på Sunnmøre. […]

Arne Digernes Fortel Om Skikkjer – Sodd

Internt referansenummer:B-000023 Kilde: Segn og tru – Folkeminne frå Møre Samla av Martin Bjørndal NORSK FOLKEMINNELAG NR. 64 OSLO 1949 Klikk her for å lese ”Føreord” Klikk her for å lese en kort biografi om Martin Bjørndal. Arne Digernes fortel om skikkjer Arne Digernes frå Ørsta er ein kjend kjøkemeister, festleiar og songar på Sunnmøre. […]

«Gjeve Atti Skåla»

Internt referansenummer:B-000023 Kilde: Segn og tru – Folkeminne frå Møre Samla av Martin Bjørndal NORSK FOLKEMINNELAG NR. 64 OSLO 1949 Klikk her for å lese ”Føreord” Klikk her for å lese en kort biografi om Martin Bjørndal. «Gjeve atti skåla» For brudefolket var dette «høgdepunktet» for heile festen. I mange høve var dei pengane som […]

Arne Digernes Fortel Om Skikkjer – Festar

Internt referansenummer:B-000023 Kilde: Segn og tru – Folkeminne frå Møre Samla av Martin Bjørndal NORSK FOLKEMINNELAG NR. 64 OSLO 1949 Klikk her for å lese ”Føreord” Klikk her for å lese en kort biografi om Martin Bjørndal. Arne Digernes fortel om skikkjer Festar Arne Digernes frå Ørsta er ein kjend kjøkemeister, festleiar og songar på […]

Arne Digernes Fortel Om Skikkjer – Kjøkemeisteren

Internt referansenummer:B-000023 Kilde: Segn og tru – Folkeminne frå Møre Samla av Martin Bjørndal NORSK FOLKEMINNELAG NR. 64 OSLO 1949 Klikk her for å lese ”Føreord” Klikk her for å lese en kort biografi om Martin Bjørndal. Arne Digernes fortel om skikkjer Arne Digernes frå Ørsta er ein kjend kjøkemeister, festleiar og songar på Sunnmøre. […]

Dråpsmannen

Internt referansenummer:B-000023 Kilde: Segn og tru – Folkeminne frå Møre Samla av Martin Bjørndal NORSK FOLKEMINNELAG NR. 64 OSLO 1949 Dråpsmannen   På Kirkholt i Rindalen var ein gong eit stort brudlaup. Slåsting vart det snart, og ein heldt på å verte tynt. Då kom bror hans farande med tollekniven og rende inn i flokken […]

Huld Frå Hetland

Internt referansenummer: 04.10.08 – AKilde:SEGN OG TRUFolkeminne frå MøreNORSK FOLKEMINNELAGS SKRIFTER NR. 64Samla av: Martin BjørndalOSLO (NORSK FOLKEMINNELAG) 1949Klikk her for å lese fyreordet til bokaKlikk her for å lese en kortfattet biografi om lærer samleren og læreren Martin Bjørndal Huld frå Hetland Stend me ein fin sumardag på Oshaugen, ein av dei største gravhaugane […]

Brurfær

Internt referansenummer: 20.02.09 – A Kilde:Gammalt frå ElvromAv: Lars M. FjellstadNORSK FOLKEMINNELAG NR. 57OLSO 1945Klikk her for å lese ”Føreordet” som er skreve i juli 1927 Brurfær På Grøndalsmoen står de en stor sten som kalles «Dyngsten». Der hadde de i gammal ti søkki ne e brurfær. Litt sør for Grøn-dalen står « jomfrustenen». Der […]

Bearlag Og Bearmann

Internt referansenummer: 24.01.09 – AKilde:FOLKEMINNE FRÅ MODUMNORSK FOLKEMINNELAGS SKRIFTER NR. 97Av: Jakob Andreas SamuelsenTilrettelagt av Kai HunstadbråtenUniversitetsforlaget Oslo 1966Klikk her for å lese «Forordet i boken»Klikk her for å lese kortfattet biografi om Jakob Andreas Samuelsen   Bearlag og bearmann De gårdane som låg nær inann (i samma grenda) hørte te samma bearlaget. Boligane te […]