Bryllup

Friing Og Bryllup – Festensøl

Kilde:NORSK FOLKEMINNELAGPETER LUNDEFOLKEMINNE FRA SØGNEUNIVERSITETSFORLAGET OSLO 1969 Friing og bryllup Festensøl Eit bil fyre bryllupet vart det drukke festensøl eller handebandsgjestebod. Då var ofte presten med, og dei vart rekna for halvveges parfolk etterpå, so dei kunde flytja i hop um dei vilde. Siste festensølet på Lunde vart drukke til Søren Jensson frå Leire ikring […]

Friing Og Bryllup – Dagar Ein Ikkje Skulde Halda Bryllaup

Kilde:NORSK FOLKEMINNELAGPETER LUNDEFOLKEMINNE FRA SØGNEUNIVERSITETSFORLAGET OSLO 1969 Friing og bryllup Dagar ein ikkje skulde halda bryllaup Onsdagen var ikkje nokon god dag å halda bryllup.(Hendrikka Jørgensdtr. Eig f. 1832) Der var ein prest som ikkje vilde vita av at dei heldt bryllup måndagen eller laurdagen, for det skiplaisundagsfreden. (Gurine Kimestad) Etter dette heldt dei jamt […]

Friing Og Bryllup – Beda Til Bryllaups

Kilde:NORSK FOLKEMINNELAGPETER LUNDEFOLKEMINNE FRA SØGNEUNIVERSITETSFORLAGET OSLO 1969 Friing og bryllup Beda til bryllaups I gamle dagar var det ikkje brudi som bad til bryllups. Når ho gjekk ikring til dei som skulde bedast, hadde ho med seg ei gjenta som bar fram ærendet. Gjenta spurde – «um dei vilde gjera den æra å koma til […]

Friing Og Bryllup – Sending

Kilde:NORSK FOLKEMINNELAGPETER LUNDEFOLKEMINNE FRA SØGNEUNIVERSITETSFORLAGET OSLO 1969 Friing og bryllup Sending Sendingi til bryllup og likferd bar dei gjerne i såkorgi, difor kalla dei henne gjerne sendingskorgi au. Dei bar fram sendingi kvelden fyre bryllupet. Dei gav for det jamne seks—sju lefsor med skoning, og den var tvo til fire tumar breid. So bar dei […]

Friing Og Bryllup – Varsel Um Kven Ein Skulde Få

Kilde:NORSK FOLKEMINNELAGPETER LUNDEFOLKEMINNE FRA SØGNEUNIVERSITETSFORLAGET OSLO 1969 Friing og bryllup Varsel um kven ein skulde få Jolekvelden skulde dei setja eit glas vatn på bordet. Då fekk dei sjå den dei skulde hava, ståande på hovudet i vatnet.Abel Olsdotter Tråne (f. 1836) gjorde det. Ho såg han so skilleg at ho kjende han att med […]

Friing Og Bryllup – Venda Hugen

Kilde:NORSK FOLKEMINNELAGPETER LUNDEFOLKEMINNE FRA SØGNEUNIVERSITETSFORLAGET OSLO 1969 Friing og bryllup Venda hugen Dersom ein gut fekk noko av sveitten sin eller blodet sitt i eit eple, og fekk ei gjenta til å eta det, so vende han til seg hugen hennar. Inger, mor til Bolette Hansdotter, åtvara gjentone sine at dei måtte sjå seg fyre […]

Friing Og Bryllup – Friing Og Truloving

Kilde: NORSK FOLKEMINNELAG PETER LUNDE FOLKEMINNE FRA SØGNE UNIVERSITETSFORLAGET OSLO 1969 Friing og bryllup Friing og truloving Gamle folk hev høyrt segja at friaren hadde belegut med seg fyre deira tid. (Bolette Hansadtr. Lunde f. 1842) *     *     * Mikal Knudson Songvig hadde Nikolai Jørnson Vestre Songvig med seg på friing til Tone Kleppland (i […]

Bar ølskåla Rangsøles Rundt Stova

Kilde: NORSK FOLKEMINNELAGS SKRIFTER 120 Norsk Folkeminnelag I kommisjon hjå H.Aschehoug & Co. (W. Nygaard) a/s Oslo 1978 Jens Haukdal FRAMFOR STENA Folkeminne Frå Gauldalsbygdene II Med spesialtillatelse fra slektninger   Bar ølskåla rangsøles rundt stova Gjennom alle tider har det interessert ungdomen kven han eller ho skulle koma til å bli gift med. Kring […]

Og Slik Skulle Kallen Bli

Kilde:NORSK FOLKEMINNELAGS SKRIFTER 120Norsk FolkeminnelagI kommisjon hjå H.Aschehoug & Co. (W. Nygaard) a/sOslo 1978 Jens HaukdalFRAMFOR STENAFolkeminneFrå Gauldalsbygdene IIMed spesialtillatelse fra slektninger Og slik skulle kallen bli Dei gamle tok merke og teikn i alt arbeid som dei unge gjorde. Når jentene sat og kala rulla av ulla såg gammalkona på rullane i korga. Var […]

To Slag Brurkroner

Kilde:NORSK FOLKEMINNELAGS SKRIFTER 120Norsk FolkeminnelagI kommisjon hjå H.Aschehoug & Co. (W. Nygaard) a/sOslo 1978 Jens HaukdalFRAMFOR STENAFolkeminneFrå Gauldalsbygdene IIMed spesialtillatelse fra slektninger To slag brurkroner I gammal tid bruka dei brurakroner i gauldalsbygdene. Det var ikkje skikkeleg brudlaup om brura ikkje bar krone. I Haltdalen blir det fortald at det var to slike kroner på […]