Bygninger

Veøy kirke og prestegard

Internt referansenummer:B-2021-august-001 Kilde:VÅR KULTURARV Tekst og tegninger av Ann-Grethe Aassve Trykt hos A/S E. K. Hansen Eftf. Asgård & Sønn Molde 1981 Klikk her for å lese forordet Veøy kirke og prestegard Tegning av Ann-Grethe Aassve Veøy kirke er den eldste av de tre middelalderkirkene vi har i Romsdal. At kirken har fire hundre sitteplasser, […]

Den gamle skipsekspedisjonen på Julshamn

Internt referansenummer:B-2021-august-001 Kilde:VÅR KULTURARV Tekst og tegninger av Ann-Grethe Aassve Trykt hos A/S E. K. Hansen Eftf. Asgård & Sønn Molde 1981 Klikk her for å lese forordet Den gamle skipsekspedisjonen på Julshamn Ut mot Hustadvika ligger Julshamn, som i dag er en idyllisk havn med gamle naust og et ekspedisjonshus. Utenfor ligger de kjente […]

Gammel løe på Landre

Internt referansenummer:B-2021-august-001 Kilde:VÅR KULTURARV Tekst og tegninger av Ann-Grethe Aassve Trykt hos A/S E. K. Hansen Eftf. Asgård & Sønn Molde 1981 Klikk her for å lese forordet Gammel løe på Landre På garden Landre i Rødven står en løe med en særegen byggemåte. Den er bygd slik at alle dyra på garden ble samlet […]

Rødven stavkirke

Internt referansenummer:B-2021-august-001 Kilde:VÅR KULTURARV Tekst og tegninger av Ann-Grethe Aassve Trykt hos A/S E. K. Hansen Eftf. Asgård & Sønn Molde 1981 Klikk her for å lese forordet Rødven stavkirke Rødven stavkirke er den eneste stavkirke som står igjen i Romsdal. Kirken har i tidens løp undergått mange og til dels omfattende repara¬sjoner. Opprinnelig pleide […]

Gjestgiveriet i Eidsvåg

Internt referansenummer:B-2021-august-001 Kilde:VÅR KULTURARV Tekst og tegninger av Ann-Grethe Aassve Trykt hos A/S E. K. Hansen Eftf. Asgård & Sønn Molde 1981 Klikk her for å lese forordet Gjestgiveriet i Eidsvåg I Eidsvåg sentrum ligger Sjøgarden som er en av gardspartene under den gamle Eidsvåggarden. Her har det vært drevet gjestgiveri og skyss-stasjon siden 1700-tallet. […]

Eikesdal

Internt referansenummer:B-2021-august-001 Kilde:VÅR KULTURARV Tekst og tegninger av Ann-Grethe Aassve Trykt hos A/S E. K. Hansen Eftf. Asgård & Sønn Molde 1981 Klikk her for å lese forordet Eikesdal Eikesdalen er en av de mest storslåtte dater i Romsdal. Stupbratt faller fjella ned i det nesten to mil lange Eikesdalsvatnet som i mange år har […]

VÅR KULTURARV – Forord

Internt referansenummer:B-2021-august-001 Kilde:VÅR KULTURARV Tekst og trgninger av Ann-Grethe Aassve Trykt hos A/S E. K. Hansen Eftf. Asgård & Sønn Molde 1981 Forord Aldri har vår søken etter fortida vært sterkere enn i dag. Vi leter etter noe som kan fylle vårt sinn med ro og velvære. Det å føle samhørighet med våre forfedre gir […]

Lurøygården. Litt om de gamle bygningene her og storbrannene i 1880-åra

Internt referansenummer: I-10.04.2020-1 Kilde: http://www.luroy.folkebibl.no/artikkelregister.htm Lurøygården. Litt om de gamle bygningene her og storbrannene i 1880-åra Av Rune Bang ”På den aabne Mark under Fjeldet laa Hovedhuset lunt til med sine store Sale og Dagligstuer, med Spiseværelset, Soverom og Kjøkken. Ved bygningens ene Side stak ”Farmorloftet” frem og dannede en Fløi, men dog adskilt fra […]