Bygninger

Lurøygården. Litt om de gamle bygningene her og storbrannene i 1880-åra

Internt referansenummer: I-10.04.2020-1 Kilde: http://www.luroy.folkebibl.no/artikkelregister.htm Lurøygården. Litt om de gamle bygningene her og storbrannene i 1880-åra Av Rune Bang ”På den aabne Mark under Fjeldet laa Hovedhuset lunt til med sine store Sale og Dagligstuer, med Spiseværelset, Soverom og Kjøkken. Ved bygningens ene Side stak ”Farmorloftet” frem og dannede en Fløi, men dog adskilt fra […]