Byutvikling

Byens Bebyggelse Brer Seg Vestover…

Internt referansenummer: 21.11.2014 – BOKKilde:VANDRING I DET TRONDHJEM SOM SVANTAsbjørn LundMed tegninger av forfatterenISBN 82-990636-1-2Sentrum Trykkeri, Trondheim 1981Klikk her for å lese en kort «biografi» om Asbjørn Lund Byens bebyggelse brer seg vestover…  BYENS BEBYGGELSE BRER SEG VESTOVER LANGS KONGENS GATE Illustrasjon: Asbjørn Lund.I begynnelsen av 1800-årene var det blitt tett med bebyggelse ved Geilan, […]

Skøytebanen På Museumsplass

Internt referansenummer: 21.11.2014 – BOKKilde:VANDRING I DET TRONDHJEM SOM SVANTAsbjørn LundMed tegninger av forfatterenISBN 82-990636-1-2Sentrum Trykkeri, Trondheim 1981Klikk her for å lese en kort «biografi» om Asbjørn Lund Skøytebanen på Museumsplass Illustrasjon: Asbjørn Lund.Før de elektriske buelampene ble installert på Gassverktomtens skøytebane, greide man seg godt med det klare måneskinn. SKØYTEBANEN på Museumsplass, eller Olsenhaven […]

Fra Fjerne år På Nidarøy

Internt referansenummer: 21.11.2014 – BOKKilde:VANDRING I DET TRONDHJEM SOM SVANTAsbjørn LundMed tegninger av forfatterenISBN 82-990636-1-2Sentrum Trykkeri, Trondheim 1981Klikk her for å lese en kort «biografi» om Asbjørn Lund    Fra fjerne år på Nidarøy Illustrasjon: Asbjørn Lund.På Nidarøy, som i middelalderen hadde ligget som jordegods under Elgeseter Kloster, ble Trondhjems Skøiteclub’s nye bane anlagt i […]

Før Nidarnesset Steg Av Fjord

Internt referansenummer: 21.11.2014 – BOKKilde:VANDRING I DET TRONDHJEM SOM SVANTAsbjørn LundMed tegninger av forfatterenISBN 82-990636-1-2Sentrum Trykkeri, Trondheim 1981Klikk her for å lese en kort «biografi» om Asbjørn Lund Før Nidarnesset steg av fjord Illustrasjon: Asbjørn Lund.Kommer ikke Olav Tryggvason? spurte Gråkallgubben. Nei, hvor bliver Nidarnesset? Det kunne han saktens spørre om, for syv tusen år […]

Da Kongens Gate Kaltes for Geilan…

Internt referansenummer: 21.11.2014 – BOKKilde:VANDRING I DET TRONDHJEM SOM SVANTAsbjørn LundMed tegninger av forfatterenISBN 82-990636-1-2Sentrum Trykkeri, Trondheim 1981Klikk her for å lese en kort «biografi» om Asbjørn Lund   Da Kongens gate kaltes for Geilan…   DA KONGENS GATE KALTES FOR GEILAN OG VAR KUTRAKK OG KONGELIG INNFARTSVEI TIL TRONDHJEM… Illustrasjon: Asbjørn Lund.Kongens gate var […]

Nidaros Avholdslags Kvinneforening

Internt referansenummer: 30.10.2014 – MailKilde:Gunnar E. Kristiansen   Nidaros Avholdslags Kvinneforening   Trondhjems Nidaros Avholdslags Kvinneforening kom i gang umiddelbart etter at Nidaros Avholdslag var etablert 24. februar 1894 og holdt stand til i 1933. Oppstarten Det kan fastslås at Kvinneforeningen ble rekruttert blant de familier hvis menn hadde, eller fikk posisjoner i Avholdslaget. Så […]

Barnelaget Unge Nidaros

Internt referansenummer: 30.10.2014 – MailKilde:Gunnar E. Kristiansen   Barnelaget Unge Nidaros   Barnelaget Unge Nidaros ble stiftet i Trondheim 28. september 1904 på forslag fra Paulus J. Tranaas, som også var en av medstifterne av hovedlaget; Nidaros Avholdslags. De tilgjengelige kilder sier ikke mye konkret om barnas aktiviteter, men vi får bra oversikt over de […]

Stenkjær Og Omegns Totalavholdsforening

Internt referansenummer: 30.10.2014 – MailKilde:Gunnar E. Kristianse n  Stenkjær og omegns totalavholdsforening Kommunehuset (1917) Totalavholdslagets hus i Steinkjer. Stenkjær og omegns totalavholdsforening ble stiftet 14. juli 1879. Det var emissær Ole Kallem som da var på si første reise i ei lang rekke av turneer for avholdssaken på Innherred, der han fikk stifta og vedlikeholdt […]

Nidaros Avholdslag

Internt referansenummer: 30.10.2014 – MailKilde:Gunnar E. Kristiansen   Nidaros Avholdslag   Nidaros Avholdslag ble stiftet under navnet Nidaros Totalafholdsforening den 24. februar 1894. Det var «en del medlemmer av Trondhjems Totalafholdsforening» som var kommet sammen for å vurdere hvorvidt det ville være i avholdssakens interesse å starte en ny totalavholdsforening i Trondheim. Da var dette […]

UDSIGTEN OVER CHRISTIANIADALEN

Internkode: 31.03.2014-BKilde:GAMLE CHRISTIANIA-BILLEDERAF: A. COLLETTMED 164 ILLUSTRATIONERCHRISTIANIAJ. W. CAPPELENS FORLAG1893 UDSIGTEN OVER CHRISTIANIADALEN.     Christiania 1685.(Efter en fransk Tegning i Bibliotheque nationale i Paris) Tillands førte i gamle Dage tre store Hovedveie ind til Christiania, Ekebergveien fra Syd, Veien over Gjelleraasen fra Nordost og Drammensveien fra Vest. Den sydlige Hovedvei, der benyttedes af de […]

INDKJØRSELEN TIL BYEN (GAMLE CHRISTIANIA-BILLEDER)

Internkode: 31.03.2014-BKilde:GAMLE CHRISTIANIA-BILLEDERAF: A. COLLETTMED 164 ILLUSTRATIONERCHRISTIANIAJ. W. CAPPELENS FORLAG1893 GAMLE CHRISTIANIA-BILLEDER INDKJØRSELEN TIL BYEN   Fra Ekeberg førte Smaalensveien ned ad den bratte Bakke til Oslo Hospital, gik over den derværende Bro, som i Kongesagaerne og endnu i Midten af forrige Aarhundrede kaldtes Gjedebroen, og bugtede sig derefter ligesom nu frem forbi Ladegaarden, Bispegaarden […]

Vossevangen Og Vosserne I 1884

Internt referansenummer: 14.10.2013 – BOKKilde:Natur Folkeliv og Folketro paa Voss  og Vossestranden,Belyst ved Natur- og Folkelivsskildringer, Eventyr, Sagn Fortællinger o.s.v.fra ældre og nyere TidSamlet og utgivet af:Th. S. HaukenæsFjerde delVossHardanger.Udgiverens Forlag1887Klikk her for å lese mer om Thrond Sjursen HaukenæsKlikk her for å lese Forodet   Vossevangen og Vosserne i 1884 (Efter «Vossebladet» og «Bergens […]