Enkeltpersoner

Eikesdal

Internt referansenummer:B-2021-august-001 Kilde:VÅR KULTURARV Tekst og tegninger av Ann-Grethe Aassve Trykt hos A/S E. K. Hansen Eftf. Asgård & Sønn Molde 1981 Klikk her for å lese forordet Eikesdal Eikesdalen er en av de mest storslåtte dater i Romsdal. Stupbratt faller fjella ned i det nesten to mil lange Eikesdalsvatnet som i mange år har […]

Skisse fra fortiden

VERDAL HISTORIELAG’S SKRIFTER 5 Årbok 1980 I redaksjonen: Odd Kr. Bendiksen Solveig Ness Ronald Inndal Opplag: 1500 ISBN 82-90216-06-8 Trykk: Bok- & Offsettrykk, Verdal 1980 Klikk her for å lese bokens FORORD Skisse fra fortiden Av Svein Haugan Tegninger av Kjell Haugan I begynnelsen merket han vel lite til forskjellen. Han levde en forholdsvis sorgløs […]

STORE-HJØLMEN

Internt referansenummer: Bok-05. april-2020 Kilde: Skreppekarar og anna folk Av: EINAR ULLESTAD Illustrert av: OLAF HUSTVEDT NOREGS BOKLAG 1962 Trykk og bind: MARIENDALS BOKTRYKKERI A/S, Gjøvik Klikk her for å lese «Føreordet» STORE-HJØLMEN Illustrert av: OLAF HUSTVEDT Garden Hjølmo ligg som i eit skorfeste høgt oppe i Hjølmadalen i Eidfjord. Lang var vegen til nær¬aste […]

JENKIEN

Internt referansenummer: Bok-05. april-2020 Kilde: Skreppekarar og anna folk Av: EINAR ULLESTAD Illustrert av: OLAF HUSTVEDT NOREGS BOKLAG 1962 Trykk og bind: MARIENDALS BOKTRYKKERI A/S, Gjøvik Klikk her for å lese «Føreordet» JENKIEN Eg kjende ein skjemtsam norsk-amerikanar, som det var ein rein hugnad å høyra fortelja. Og fortalde gjorde han støtt når nokon ville […]

SKREPPEKARAR

Internt referansenummer: Bok-05. april-2020 Kilde: Skreppekarar og anna folk Av: EINAR ULLESTAD Illustrert av: OLAF HUSTVEDT NOREGS BOKLAG 1962 Trykk og bind: MARIENDALS BOKTRYKKERI A/S, Gjøvik Klikk her for å lese «Føreordet» SKREPPEKARAR Dei gamle skreppekarane var si tids handelsmenn. Tek ein undan byane og småstader med ei handelsbu, var det skreppekaren som sytte for […]

ORDHAGE FOLK

Internt referansenummer: Bok-05. april-2020 Kilde: Skreppekarar og anna folk Av: EINAR ULLESTAD Illustrert av: OLAF HUSTVEDT NOREGS BOKLAG 1962 Trykk og bind: MARIENDALS BOKTRYKKERI A/S, Gjøvik Klikk her for å lese «Føreordet» ORDHAGE FOLK Før i tida var folk meir ordhage enn dei er no til dags. Dei kunne vera rappkjefta og saftige i munnen […]

EIN LEGDEKALL

Internt referansenummer: Bok-05. april-2020 Kilde: Skreppekarar og anna folk Av: EINAR ULLESTAD Illustrert av: OLAF HUSTVEDT NOREGS BOKLAG 1962 Trykk og bind: MARIENDALS BOKTRYKKERI A/S, Gjøvik Klikk her for å lese «Føreordet» EIN LEGDEKALL Illustrert av: OLAF HUSTVEDT Per-Anders, eller Pers’n som han vart kalla, var frå Mørkve, men budde mesteparten av levetida på garden […]

LJUGARAR

Internt referansenummer:B-April-2020 Kilde: KYNNEHUSET VESTEGDSKE FOLKEMINNE Av: Peter Lunde NORSK FOLKEMINNELAG VI KRISTIANIA (NORSK FOLKEMINNELAG) 1924 LJUGARAR Bertor Mindrebø var sò fæl te aa sett’ upp løgne. Ei gong fortaald’an um en bjødn ‘an hadde kome øve ut i Mindrebøaasann. Sò spurde di kòssen ‘an stelde seg daa me den. Eg steig utfor upsæ ò […]

PRESTESOGOR – TORKJELL URESTAD OG PRESTEDOTTERI

Internt referansenummer:B-April-2020 Kilde: KYNNEHUSET VESTEGDSKE FOLKEMINNE Av: Peter Lunde NORSK FOLKEMINNELAG VI KRISTIANIA (NORSK FOLKEMINNELAG) 1924 PRESTESOGOR TORKJELL URESTAD OG PRESTEDOTTERI NB! Bildet er kun et illustrasjonsbildet og er malt av Henri de Toulouse-Lautrec. Fyrst i 1800-aari var der ein prest i Hægebostad og Fjotland som heitte Dyrenborg. Han budde paa Hægebostad. Der var ein […]

PRESTESOGOR – PRESTEN OG TRESKJAREN

Internt referansenummer:B-April-2020 Kilde: KYNNEHUSET VESTEGDSKE FOLKEMINNE Av: Peter Lunde NORSK FOLKEMINNELAG VI KRISTIANIA (NORSK FOLKEMINNELAG) 1924 PRESTESOGOR PRESTEN OG TRESKJAREN Jon Aavesland var hjaa presten Karlsen i Bjelland og treskte. So sa presten til han: – Den som spiser maadelig, han sover sødelig, siger Syrak. – D’e de sama kò Syrak segje, svara Jon. Syrak […]

PRESTESOGOR – DEN VISE BJELLANDSPRESTEN

Internt referansenummer:B-April-2020 Kilde: KYNNEHUSET VESTEGDSKE FOLKEMINNE Av: Peter Lunde NORSK FOLKEMINNELAG VI KRISTIANIA (NORSK FOLKEMINNELAG) 1924 PRESTESOGOR DEN VISE BJELLANDSPRESTEN   Søren Schive sa dør skille bli kjørkja paa Netlandsnese, ò han la ne nokre steina dør han meinte de ville bli. Far visste um plassen, men kjørkjo blei staa’ann lide grann lenger ude. (Fjotland). […]