Fantar og Ferdafolk

EIN LEGDEKALL

Internt referansenummer: Bok-05. april-2020 Kilde: Skreppekarar og anna folk Av: EINAR ULLESTAD Illustrert av: OLAF HUSTVEDT NOREGS BOKLAG 1962 Trykk og bind: MARIENDALS BOKTRYKKERI A/S, Gjøvik Klikk her for å lese «Føreordet» EIN LEGDEKALL Illustrert av: OLAF HUSTVEDT Per-Anders, eller Pers’n som han vart kalla, var frå Mørkve, men budde mesteparten av levetida på garden […]

Frå Bøverdalen – Nils Akslen Fortel – Fantar På Sognefjell

Internt referansenummer: 16.02.2012 – BOK Kilde:GAMALT FRÅ LOM (Folk og fylgje tå alle salg)OLAV T. KVAALELOM HEIMBYGDSLAG 1975ISBN 82-990 408-0-9Engers Boktrykkeri A/S – Otta”Gamalt frå Lom” er utgjeve med stønad frå Ola Øyjorde, Lom Tamreinlag, Norsk Kulturfond og med stønad og garanti frå Lom kommune.Klikk her for å lese ”Forordet” Frå Bøverdalen Nils Akslen fortel […]

Oline Forteller

Internt referansenummer: 25.08.2011 – BOK Kilde: SKUVVANVÁRRI (Det susende fjell) Richard Bergh NORSK FOLKEMINNELAGS SKRIFTER 116 Universitetsforlaget 1976 OSLO – BERGEN – TROMSØ ISBN 82-00-27128-5 Utgitt med tilskott fra Norsk Kulturråd Oline forteller På fjellstuen var det liv. Folk kom, og folk får. Det var mye for Oline å stå i med. Ragna pleide å […]

Snarke-Pær

Internt referansenummer: 13.08.2011 – BOKKilde:Sagn og halvglømte navn.(Fortellinger om folk som satte farge på bygdemiljøet)Reidar BlokkeskarTegninger: Otto LieNidaros forlag 1983Utgitt i samarbeid med Meldal HistorielagISBN: 82-990804-2-8Klikk her for å lese ”Forordet» med bilde av forfatter Reidar Blokkeskar. Snarke-Pær Snarke-Pær.Tegnet av Otto Lie. Snarke-Pær var gudbrandsdøl . Han var en av de mange som for rundt […]

Lang-Randi

Internt referansenummer: 13.08.2011 – BOK Kilde: Sagn og halvglømte navn. (Fortellinger om folk som satte farge på bygdemiljøet) Reidar Blokkeskar Tegninger: Otto Lie Nidaros forlag 1983 Utgitt i samarbeid med Meldal Historielag ISBN: 82-990804-2-8 Lang-Randi Lang-Randi Tegnet av Otto Lie. Kvar ho Randi var ifrå, vet jeg ikke. Men det rette namnet var Randi R. […]

Ein Skogrøvar

Internt referansenummer: 12.07.2011 – BOKKilde:Frå eit langt liv – Folkeminne, segn og sogePer AarviknesHELSINGSKRIFTUtg. Av Volda Bygdeboknemnd1975Aarflots Prenteverk – ”Møre” 6101 VoldaKlikk her for å lese ”Føreordet”.Klikk her for å lese ”Helsing frå ordførar S. H. Halkjelsvik” Ein skogrøvar Inne i Høydalen var karane i fiskje, og det var berre kvinnfolka og gamlekarane som var […]

Skogen På Folkestad

Internt referansenummer: 12.07.2011 – BOKKilde:Frå eit langt liv – Folkeminne, segn og sogePer AarviknesHELSINGSKRIFTUtg. Av Volda Bygdeboknemnd1975Aarflots Prenteverk – ”Møre” 6101 VoldaKlikk her for å lese ”Føreordet”.Klikk her for å lese ”Helsing frå ordførar S. H. Halkjelsvik” Skogen på Folkestad I gamle dagar var det mykje fureskog på Folkestad og fram gjennom Folkestaddalen. Det syner […]

Kjerringhidet På Aksnes

Kilde: Frå eit langt liv – Folkeminne, segn og soge Per Aarviknes HELSINGSKRIFT Utg. Av Volda Bygdeboknemnd 1975 Aarflots Prenteverk – ”Møre” 6101 Volda Kjerringhidet på Aksnes   Bildet er kun et illustrasjonsbilde og er malt av Frederick Walker (1840-1875) Ein gong kom det ei gammal kjerring inn på Øygarden på Aksnes og bad om […]

Fantane I Førre

Internt referansenummer: 19.02.10 – A Kilde: Sølvknappane (utgitt i 2001) Av: Daniel Hoftun (Klikk her for å lese ”Føreordet” til Sølvknappane) (Klikk her for å lese diktet ”Ungkarsinteriør”) (Klikk her for å lese om da Daniel Hoftun fikk Kulturprisen 2007)ISBN 82-996123-0-6 Fantane i Førre I Førre, inste garden i Jøsenfjorden, budde ein gong ein mann […]

Fantane På Ritland… (Segner – Trollskap)

Internt referansenummer: 19.02.10 – AKilde:Sølvknappane (utgitt i 2001)Av: Daniel Hoftun(Klikk her for å lese ”Føreordet” til Sølvknappane)(Klikk her for å lese diktet ”Ungkarsinteriør”)(Klikk her for å lese om da Daniel Hoftun fikk Kulturprisen 2007)ISBN 82-996123-0-6 Fantane på Ritland… (Segner – Trollskap) Ein dag dei dreiv med skurden på Ritland, kom det eit fantefølgje og snakka […]