Fantar og Ferdafolk

I julin va dæ øl å dram

Internt referansenummer: 02.02.2022 – B Kilde: «Slik var hverdagen» Arbeidsfolk forteller frå husmannskår, anleggstid og kriseår. Redigert av: Hallgrim Høydal, Kari Moen og Jostein Nerbøvik Notodden historielag NKS-Forlaget Oslo 1988 ISBN 82-508-0499-6 Forteljar av denne historien er Sigurd Olsen I julin va dæ øl å dram Dæ va ikkje stort å tåkå seg te i […]

Tatrar

Internt referansenummer: 02.02.2022 – B Kilde: «Slik var hverdagen» Arbeidsfolk forteller frå husmannskår, anleggstid og kriseår. Redigert av: Hallgrim Høydal, Kari Moen og Jostein Nerbøvik Notodden historielag NKS-Forlaget Oslo 1988 ISBN 82-508-0499-6 Forteljar av denne historien er Gunnleik H. Mjellekaas   Tatrar Dæ fôr så mange tatrar hær før i tia. Dem gjekk helst dær […]

EIN LEGDEKALL

Internt referansenummer: Bok-05. april-2020 Kilde: Skreppekarar og anna folk Av: EINAR ULLESTAD Illustrert av: OLAF HUSTVEDT NOREGS BOKLAG 1962 Trykk og bind: MARIENDALS BOKTRYKKERI A/S, Gjøvik Klikk her for å lese «Føreordet» EIN LEGDEKALL Illustrert av: OLAF HUSTVEDT Per-Anders, eller Pers’n som han vart kalla, var frå Mørkve, men budde mesteparten av levetida på garden […]

Frå Bøverdalen – Nils Akslen Fortel – Fantar På Sognefjell

Internt referansenummer: 16.02.2012 – BOK Kilde:GAMALT FRÅ LOM (Folk og fylgje tå alle salg)OLAV T. KVAALELOM HEIMBYGDSLAG 1975ISBN 82-990 408-0-9Engers Boktrykkeri A/S – Otta”Gamalt frå Lom” er utgjeve med stønad frå Ola Øyjorde, Lom Tamreinlag, Norsk Kulturfond og med stønad og garanti frå Lom kommune.Klikk her for å lese ”Forordet” Frå Bøverdalen Nils Akslen fortel […]

Oline Forteller

Internt referansenummer: 25.08.2011 – BOK Kilde: SKUVVANVÁRRI (Det susende fjell) Richard Bergh NORSK FOLKEMINNELAGS SKRIFTER 116 Universitetsforlaget 1976 OSLO – BERGEN – TROMSØ ISBN 82-00-27128-5 Utgitt med tilskott fra Norsk Kulturråd Oline forteller På fjellstuen var det liv. Folk kom, og folk får. Det var mye for Oline å stå i med. Ragna pleide å […]

Snarke-Pær

Internt referansenummer: 13.08.2011 – BOKKilde:Sagn og halvglømte navn.(Fortellinger om folk som satte farge på bygdemiljøet)Reidar BlokkeskarTegninger: Otto LieNidaros forlag 1983Utgitt i samarbeid med Meldal HistorielagISBN: 82-990804-2-8Klikk her for å lese ”Forordet» med bilde av forfatter Reidar Blokkeskar. Snarke-Pær Snarke-Pær.Tegnet av Otto Lie. Snarke-Pær var gudbrandsdøl . Han var en av de mange som for rundt […]

Lang-Randi

Internt referansenummer: 13.08.2011 – BOK Kilde: Sagn og halvglømte navn. (Fortellinger om folk som satte farge på bygdemiljøet) Reidar Blokkeskar Tegninger: Otto Lie Nidaros forlag 1983 Utgitt i samarbeid med Meldal Historielag ISBN: 82-990804-2-8 Lang-Randi Lang-Randi Tegnet av Otto Lie. Kvar ho Randi var ifrå, vet jeg ikke. Men det rette namnet var Randi R. […]

Ein Skogrøvar

Internt referansenummer: 12.07.2011 – BOKKilde:Frå eit langt liv – Folkeminne, segn og sogePer AarviknesHELSINGSKRIFTUtg. Av Volda Bygdeboknemnd1975Aarflots Prenteverk – ”Møre” 6101 VoldaKlikk her for å lese ”Føreordet”.Klikk her for å lese ”Helsing frå ordførar S. H. Halkjelsvik” Ein skogrøvar Inne i Høydalen var karane i fiskje, og det var berre kvinnfolka og gamlekarane som var […]

Skogen På Folkestad

Internt referansenummer: 12.07.2011 – BOKKilde:Frå eit langt liv – Folkeminne, segn og sogePer AarviknesHELSINGSKRIFTUtg. Av Volda Bygdeboknemnd1975Aarflots Prenteverk – ”Møre” 6101 VoldaKlikk her for å lese ”Føreordet”.Klikk her for å lese ”Helsing frå ordførar S. H. Halkjelsvik” Skogen på Folkestad I gamle dagar var det mykje fureskog på Folkestad og fram gjennom Folkestaddalen. Det syner […]

Kjerringhidet På Aksnes

Kilde: Frå eit langt liv – Folkeminne, segn og soge Per Aarviknes HELSINGSKRIFT Utg. Av Volda Bygdeboknemnd 1975 Aarflots Prenteverk – ”Møre” 6101 Volda Kjerringhidet på Aksnes Bildet er kun et illustrasjonsbilde og er malt av Vassily Maximovich Maximov. Ein gong kom det ei gammal kjerring inn på Øygarden på Aksnes og bad om hus. […]

Fantane I Førre

Internt referansenummer: 19.02.10 – A Kilde: Sølvknappane (utgitt i 2001) Av: Daniel Hoftun (Klikk her for å lese ”Føreordet” til Sølvknappane) (Klikk her for å lese diktet ”Ungkarsinteriør”) (Klikk her for å lese om da Daniel Hoftun fikk Kulturprisen 2007)ISBN 82-996123-0-6 Fantane i Førre I Førre, inste garden i Jøsenfjorden, budde ein gong ein mann […]

Fantane På Ritland… (Segner – Trollskap)

Internt referansenummer: 19.02.10 – AKilde:Sølvknappane (utgitt i 2001)Av: Daniel Hoftun(Klikk her for å lese ”Føreordet” til Sølvknappane)(Klikk her for å lese diktet ”Ungkarsinteriør”)(Klikk her for å lese om da Daniel Hoftun fikk Kulturprisen 2007)ISBN 82-996123-0-6 Fantane på Ritland… (Segner – Trollskap) Ein dag dei dreiv med skurden på Ritland, kom det eit fantefølgje og snakka […]