Fiske

Skisse fra fortiden

VERDAL HISTORIELAG’S SKRIFTER 5 Årbok 1980 I redaksjonen: Odd Kr. Bendiksen Solveig Ness Ronald Inndal Opplag: 1500 ISBN 82-90216-06-8 Trykk: Bok- & Offsettrykk, Verdal 1980 Klikk her for å lese bokens FORORD Skisse fra fortiden Av Svein Haugan Tegninger av Kjell Haugan I begynnelsen merket han vel lite til forskjellen. Han levde en forholdsvis sorgløs […]

Innlandsfiskeeksperten i havgapet. Pioneren innen fiskeyngeloppdrett i Nord-Norge

Internt referansenummer: I-10.04.2020-1 Kilde: http://www.luroy.folkebibl.no/artikkelregister.htm Innlandsfiskeeksperten i havgapet. Pioneren innen fiskeyngeloppdrett i Nord-Norge Av Rune Bang Under stor høytidelighet på ærverdige Hotell Viking i Oslo en januardag i 1967, ble en 84-åring fra Lurøy gjenstand for bred og velfortjent oppmerksomhet. Han fikk tildelt årets ”fiskestellpris” i Norge, en pris som ble høyt verdsatt og som […]

M/K «Sjøgutten» N-37-L

Internt referansenummer: I-10.04.2020-1 Kilde: http://www.luroy.folkebibl.no/artikkelregister.htm M/K «Sjøgutten» N-37-L Av Cato Rødsand   I Lurøyboka fra 1992 fortalte Martin Skoglund i artikkelen «En ungdom etablerer seg i mellom-krigstida» om både ungdomstid, ekteskap, bureisning og fiskeryrket. Martin var medeier i «Sjøgutten»,. For noen år siden fortalte Jørgen Jakobsens sønn, Bjørn Jakobsen, om gamle dagbøker fra Sjøguttens historie. […]

”Nargtind” av Onøy – redningsdåder under fisket i 1950-60 årene

Internt referansenummer: I-10.04.2020-1 Kilde: http://www.luroy.folkebibl.no/artikkelregister.htm ”Nargtind” av Onøy – redningsdåder under fisket i 1950-60 årene Av Sverre Mogård-Larsen Som følge av det rike silde-, torske-, sei- og størjefiske i 1950-60- årene ble det bygd mange nye fiskebåter her på Helgeland. Størjefisket gjorde sitt til at flere redere kontraherte nybygg, anskaffet seg båt på annet vis […]

Fiskarbautaen på Lurøy – et 50-års minne

Internt referansenummer: I-10.04.2020-1 Kilde: http://www.luroy.folkebibl.no/artikkelregister.htm Fiskarbautaen på Lurøy – et 50-års minne Av Rune Bang   I bladet ”Folkevennen” slo Eilert Sundt fast at ”… For mandfolk over 10 års alderen ligger der altsaa i Tromsø stift den skjebne for at 1 af 4 finde sin død i bølgerne”. Selv om dette gjaldt i siste […]

Brev hjemmefra til Lofotfarer

Internt referansenummer: I-10.04.2020-1 Kilde: http://www.luroy.folkebibl.no/artikkelregister.htm   Brev hjemmefra til Lofotfarer Av Rune Bang   Det som leter i skuffer og gjemmer, vil noen ganger finne små glimt inn i en strevsom hverdag som eksisterte lenge før vår tid. Slike ”skatter” er sjeldnere ting av stor økonomisk verdi som gull- eller sølvsaker, men oftere brukssaker, dokumenter, […]

Et hvalfunn i gamle dager – en ilanddrevet hval på Lunderøy i året 1742

Internt referansenummer: I-10.04.2020-1 Kilde: http://www.luroy.folkebibl.no/artikkelregister.htm     Et hvalfunn i gamle dager – en ilanddrevet hval på Lunderøy i året 1742. Av Rune Bang Et godt oppbygd administrasjons- og forvaltningsapparat. Det gamle norske og senere det dansk-norske riket hadde like så lite som andre statssamfunn kunne greie seg uten et administrasjons- og forvaltningsapparat. Innføringa av […]

Litt om torskefisket i Lofoten på 1600-tallet

Internt referansenummer: I-2020-April-10.-01 Kilde: http://www.luroy.folkebibl.no/artikkelregister.htm   Litt om torskefisket i Lofoten på 1600-tallet Av Rune Bang Vi kjenner til de store fiskerier i Lofoten på 1800-tallet, hvor fiskere i tusentall deltok fra det meste av vår karrige kyststripe. Kombinasjonen fiske – jordbruk ble først vanlig på 1600-tallet, da knappere ressurser i jordbruket gjorde det nødvendig […]

1850 – Kal Kroa’s Historie

KildeStjørdalens krønike 2Hans Olav LøkkenHistoriefortelleren 1850 – Kal Kroa’s historie Værnesplass nr. 2, kalt Kroa (Sandborg) er en plass fra lang tid tilbake, trolig fra den tiden det var båtforbindelse mellom Stjørdalshalsen og Haugberget i Malvik. Forbindelsen over fjorden ble benyttet om vinteren da det var umulig å komme seg over Gjevingåsen.  Vår historie begynner […]

Fiskjebønn (III)

Internt referansenummer: B – 12.04.2016Kilde:LIV OG LAGNADFOLKEMINNE FRÅ SØR-ODAL Av:MAGNE ALTROMNORSK FOLKEMINNELAG NR. 48OSLO (NORSK FOLKEMINNELAG)1942Prenta hos Johansen & Nielsen — Oslo.Klikk her for å lese ”Føreord” Fiskjebønn (III) 1) Åbor gubbe, kom og nubbe! Morten grå, heng deg på, Så skal du ei marketugge få. 2) Gjedde og buk, kom og sluk! 3) Gjedde […]

Med Dårlig Samvittighet

Internt referansenummer: 30.11.2014 – BOKKilde:Bjørn og varg i Selbu og TydalUtgitt av Selbu og Tydal HistorielagIllustrert av Kolbjørn LienI kommisjon hos F. Bruns Bokhandel ForlagTrondheim 1963Klikk her for å lese ”Forordet”Klikk her for linking til Selbu og Tydal Historielag     Med dårlig samvittighet Ved Anne Avelsgård   En natt i gamle dager var to […]

Fjell-sommer

Internt referansenummer: 18.11.2014 – BOK Kilde: Småstubber fra storskog og fjell Helge Søraa P. F. STEENSBALLE FORLAG Utgitt i 1987 ISBN 82-7004-277-3 Trykt i Bjarne H. Reeskaugs Offsettrykkeri   Fjell-sommer NB! Dett er kun et illustrasjonsbilde, og er malt av Julien Dupre. På ei stor grasmyr bortunder Bjønnhifjellet gikk det to personer og arbeidet. Jon […]