Fiske

Oline Forteller

Internt referansenummer: 25.08.2011 – BOK Kilde: SKUVVANVÁRRI (Det susende fjell) Richard Bergh NORSK FOLKEMINNELAGS SKRIFTER 116 Universitetsforlaget 1976 OSLO – BERGEN – TROMSØ ISBN 82-00-27128-5 Utgitt med tilskott fra Norsk Kulturråd Oline forteller På fjellstuen var det liv. Folk kom, og folk får. Det var mye for Oline å stå i med. Ragna pleide å […]

Mr. Edis, Laksefiskeren

Internt referansenummer: 25.08.2011 – BOK Kilde:SKUVVANVÁRRI(Det susende fjell)Richard BerghNORSK FOLKEMINNELAGS SKRIFTER 116Universitetsforlaget 1976OSLO – BERGEN – TROMSØISBN 82-00-27128-5Utgitt med tilskott fra Norsk KulturrådKlikk her for å lese ”Innledningen” til boken.   Mr. Edis, laksefiskeren Hver sommer kom Mr. Edis fra England. Han er apoteker av yrke. Hver sommer ferierer han i Finnmark og leier Lakselva […]

Skuvvanvári – Tjuvfiskere

Internt referansenummer: 25.08.2011 – BOKKilde:SKUVVANVÁRRI(Det susende fjell)Richard BerghNORSK FOLKEMINNELAGS SKRIFTER 116Universitetsforlaget 1976OSLO – BERGEN – TROMSØISBN 82-00-27128-5Utgitt med tilskott fra Norsk KulturrådKlikk her for å lese ”Innledningen” til boken. Skuvvanvári – Tjuvfiskere Johan Greiner og Mikkel Hansen var oppsynsmenn for elvefisket i Læv’dnja. Om høsten pleide de å dra helt opp til Ras’teluobbal og passe […]

Kils-Annanias Var Styrmann På Ottring…

Internt referansenummer: 12.07.2011 – BOKKilde:Frå eit langt liv – Folkeminne, segn og sogePer AarviknesHELSINGSKRIFTUtg. Av Volda Bygdeboknemnd1975Aarflots Prenteverk – ”Møre” 6101 VoldaKlikk her for å lese ”Føreordet”.Klikk her for å lese ”Helsing frå ordførar S. H. Halkjelsvik” Kils-Annanias var styrmann på ottring… Kils-Annanias var styrmann på ottring. Han hadde fiskebåt og dreiv vårtorskefiske utfor Sørøyane. […]

Kompasset Var Ikkje Vanleg Bruka, Men…

Kilde:Frå eit langt liv – Folkeminne, segn og sogePer AarviknesHELSINGSKRIFTUtg. Av Volda Bygdeboknemnd1975Aarflots Prenteverk – ”Møre” 6101 VoldaKlikk her for å lese ”Føreordet”.Klikk her for å lese ”Helsing frå ordførar S. H. Halkjelsvik” Kompasset var ikkje vanleg bruka, men… Kompasset var ikkje vanleg bruka på ottringane i gamle dagar. Det var difor mange som tvila […]

Kvennavikane

Internt referansenummer: 12.07.2011 – BOKKilde:Frå eit langt liv – Folkeminne, segn og sogePer AarviknesHELSINGSKRIFTUtg. Av Volda Bygdeboknemnd1975Aarflots Prenteverk – ”Møre” 6101 VoldaKlikk her for å lese ”Føreordet”.Klikk her for å lese ”Helsing frå ordførar S. H. Halkjelsvik” Kvennavikane Kvennavikane er eit fiskevær som ligg utanfor Teigeneset. Her var fiskevær for Voldingane. Rasmus Hansson Høydalsdal flytte […]

Konsul L. J. Eide Og Byfut Martin Nielsen

Internt referansenummer: 11.03.2011 – II – BOKKilde:EG MINNESTNils SundKlikk her for å lese en «minibiografi» om Nils Sund.Nils Sunds forlagHaugesund 1951Nils Sund trykkeri, HaugesundKlikk her for å lese innledningen Konsul L. J. Eide og Byfut Martin Nielsen Dei var innflytterar som minst 90 % av byfolkje den tid. Eide var frå Sogn og Nielsen frå […]

Sildafiskje I Haugesund

Internt referansenummer: 11.03.2011 – II – BOKKilde:EG MINNESTNils SundKlikk her for å lese en «minibiografi» om Nils Sund.Nils Sunds forlagHaugesund 1951Nils Sund trykkeri, HaugesundKlikk her for å lese innledningen   Sildafiskje i Haugesund Overlærar Halvorsen seie i Haugesundssongen sin at «sildestim som berge siger inn ad fjord og led». Ja, så har det vore nå […]

På Sildabein Er Byen Lagt

Internt referansenummer: 11.03.2011 – II – BOKKilde:EG MINNESTNils SundKlikk her for å lese en «minibiografi» om Nils Sund.Nils Sunds forlagHaugesund 1951Nils Sund trykkeri, HaugesundKlikk her for å lese innledningen   På sildabein er byen lagt Då vårsildå ikkje kom att, såg haugesunderane seg om etter sild andre sta’er. På Helgeland hadde dei fiska sild kvar […]

Islandsfiskje

Internt referansenummer: 11.03.2011 – II – BOKKilde:EG MINNESTNils SundKlikk her for å lese en «minibiografi» om Nils Sund.Nils Sunds forlagHaugesund 1951Nils Sund trykkeri, HaugesundKlikk her for å lese innledningen   Islandsfiskje Frå 1879 har Haugesunderane dreve fiskje på Island. Det var berre ein prøve då, men det gjekk godt. Ennå bedre i 1880. Og i […]

Dei Store Vårsildåra Kjem Att

Internt referansenummer: 11.03.2011 – II – BOKKilde:EG MINNESTNils SundKlikk her for å lese en «minibiografi» om Nils Sund.Nils Sunds forlagHaugesund 1951Nils Sund trykkeri, HaugesundKlikk her for å lese innledningen   Dei store vårsildåra kjem att Frå Sira hadde det kome meldingar om sildesyner ute i have. Kval og fugl. Dei hadde prøvd med garn og […]

Toskjafiskje I Hugesund Før I Tida

Internt referansenummer: 11.03.2011 – II – BOKKilde:EG MINNESTNils SundKlikk her for å lese en «minibiografi» om Nils Sund.Nils Sunds forlagHaugesund 1951Nils Sund trykkeri, HaugesundKlikk her for å lese innledningen   Toskjafiskje i Hugesund før i tida Då vårsildfiskje slutta i 1784 kom det svære innsig av tosk te Skudneslandet. Folk rodde ut og fiska med […]