Første Verdenskrig

Ungdommen Oline Kapstad fra Tonnes, torpedert under 1. verdenskrig

Internt referansenummer: I-10.04.2020-1 Kilde: http://www.luroy.folkebibl.no/artikkelregister.htm Ungdommen Oline Kapstad fra Tonnes, torpedert under 1. verdenskrig Av Bjørn Kapstad og Rune Bang Dampskipet ”Pollux” gikk mellom Bergen og Newcastle under krigen i 1917. Turen som tok til den 18. mars skulle derimot bli skjebnesvanger for båt, mannskap og passasjerer. Deriblant for Oline Kapstad, en nittenåring som kom […]

Den Store Vedasjauen

Internt referansenummer:B-24.01.2014 Kilde: GLYTT FRA ULVIK – SKJEMT OG ALVOR Forfatter: JØRGEN BERGO Prenta i Voss Prenteverk AA, Voss Voss 1982 Forleggjar: Hans Bergo ISBN 82-90451-00-8 Klikk her for å lese ”Føreordet” Klikk her for å lese en «mini-biografi» om Jørgen Bergo Den store vedasjauen Under den første verdskrigen vart det hogge mykje ved i […]

Den Store Krigen Hadde Vart I Flere år…

Internt referansenummer: 25.08.2011 – BOK Kilde:SKUVVANVÁRRI(Det susende fjell)Richard BerghNORSK FOLKEMINNELAGS SKRIFTER 116Universitetsforlaget 1976OSLO – BERGEN – TROMSØISBN 82-00-27128-5Utgitt med tilskott fra Norsk KulturrådKlikk her for å lese ”Innledningen” til boken.   Den store krigen hadde vart i flere år…   Den store krigen hadde vart i flere år. Nå lakket den mot slutten. Mer og […]

Krestjan Kriger

Internt referansenummer: 14.02.2011 – BokKildehenvisning:Anekdoter og muntre historier fra Gjøvik IIISamlet og redigert av Leif Hasselknippe.Tegninger av Herbjørn Skogstad.Eget forlag.Utgiver: Hunn/Gjøvik RotaryklubbMariendal Offsettrykkeri A.s, Gjøvik – 1993Klikk her for å lese forordet til boken.Klikk her for å komme til Hunn/Gjøvik Rotaryklubb Krestjan Kriger Mange historier gjør seg nok spesielt godt i muntert lag. Krestjan Kriger […]

Øystein Olavson Langedrag

Kilde GAMLE HERMENNAR FRÅ TELEMORK Av Kjetil A. Flatin Lokalhistorisk Forlag 1991 (Nå overtatt av www.bokloftet.no) Denne utgåva er eit fotografisk opptrykk av Oluf Rasmussens Boktrykkeris utgåve frå 1913. ISBN 82-7404-056-2 Du kan lese forordet til boka her. Øystein Olavson Langedrag Øystein Olavson Langedrag var ute i ufreden i 7 aar. Far hans heitte OLAV […]

Henrik Tollefsen

Kilde GAMLE HERMENNAR FRÅ TELEMORK Av Kjetil A. Flatin Lokalhistorisk Forlag 1991 (Nå overtatt av www.bokloftet.no) Denne utgåva er eit fotografisk opptrykk av Oluf Rasmussens Boktrykkeris utgåve frå 1913. ISBN 82-7404-056-2 Du kan lese forordet til boka her. Henrik Tollefsen Henrik Tollefsen fraa Bø var med i 1814. Fyrstundes totte han, det vaa so gruvelegt […]

Brennevin Og Gaudaost

Kilde: NORSK FOLKEMINNELAGS SKRIFTER 120 Norsk Folkeminnelag I kommisjon hjå H.Aschehoug & Co. (W. Nygaard) a/s Oslo 1978 Jens Haukdal FRAMFOR STENA Folkeminne Frå Gauldalsbygdene II Med spesialtillatelse fra slektninger   Brennevin og gaudaost Under 1. verdskrigen var det sers vanskeleg med mjøl og brød. Rasjonane var heller små og det mjølet dei fekk vart […]