Forsvar/Marine/Soldater

1808 – Krigsminne

KildeStjørdalens krønike 2Hans Olav LøkkenHistoriefortelleren 1808 – Krigsminne Den 25.april 1808 rykker fienden frem under oberst Gahns ledelse sør av Flisa mot Glomma. Styrken består av 500 mann. Den norske hovedstyrken, grenaderbataljonen av 2.Trondhjemske regiment og Elverumske skiløperkompani, lå ved Åsnes kirke. Etter hvert kommer de i kamp inne i skogen, og en av norgeshistoriens […]

1914 – Første Flyging På Værnes

KildeStjørdalens krønike 1Hans Olav LøkkenHistoriefortelleren 1914 – Første flyging på Værnes Den første flygingen på Værnes fant sted 26.mars 1914 med et plan som fikk døpenavnet «Olav Tryggvasson». Turen tok 7 minutter og ble utført av Sem Jakobsen og mekaniker Nilsen. Nå var denne flyturen ikke den første flygingen i Trøndelag. Det var det Baron […]

1856 – Kong Karl Den 15

KildeStjørdalens krønike 1Hans Olav LøkkenHistoriefortelleren 1856 – Kong Karl den 15 I 1856 bodde visekongen, senere kong Karl den 15, på Værnes i tre uker i august. Kongen kom med båt og på veien oppover til Værnes Hovedgård holdt han så høyt tempo at  kommunestyrerepresentantene måtte ri styggfort foran. Karl likte seg godt ute blant […]

1718 – Armfeldt Marsjerer Gjenom Lånke

KildeStjørdalens krønike 1Hans Olav LøkkenHistoriefortelleren 1718 – Armfeldt marsjerer gjenom Lånke I perioden 1705 til 1718 er Peter Andersen (Gjeving) – trolig født i 1651 – bruker av Vestre Julan i Lånke. Under Armfeldts innfall i Trøndelag ble denne Peter Andersen utkommandert til krigstjeneste. Tilbake satt hans kone, Anne Eriksdatter Julan og deres 3 småbarn. […]

1702 – Tordenskiold

KildeStjørdalens krønike 1Hans Olav LøkkenHistoriefortelleren 1702 – Tordenskiold En varm sommerdag i 1702 løper en liten guttunge forbi Sandfærhus. Han følger Stjørdalselva der den gjør en skarp sving østover. Denne 12-åringen hadde oppholdssted på Tangen (Grohølen), hvor hans far hadde base for sin virksomhet på Stjørdal. Denne dagen hadde guttungen tenkt seg oppover til Værnes […]

1801 – Gjevingåsen

KildeStjørdalens krønike 1Hans Olav LøkkenHistoriefortelleren 1801 – Gjevingåsen Enkelte stedsnavn kan være vanskelige å tyde. Mange kan ha ulik betydning. Navnet Gjeving er et av disse. Til tross for at de fleste steds- og gårdsnavn er tilknyttet elver og andre naturrelasjoner, må en gå ut i fra at Gjeving mer henspeiler seg på naturens oppførsel. […]

1648 – Ola Opem’s Skjebne

Kilde: Stjørdalens krønike 1 Hans Olav Løkken Historiefortelleren 1648 – Ola Opem’s skjebne På 1620-tallet innførte myndighetene en form for ”alminnelig verneplikt”. Dette som et resultat av Kalmarkrigens erfaringer noen år tidligere. Da ble altfor meget overlatt til ustabile leiesoldater fra kontinentet som skiftet side alt ettersom motivasjonen forandret seg proporsjonalt med pengetilbudet. Og det […]

1671 – Georg Christian Von Schultz

Kilde:Stjørdalens krønike 1Hans Olav LøkkenHistoriefortelleren 1671 – Georg Christian von Schultz I 1671 ankommer Georg Christian von Schultz. Med det begynner en ny tid for Værnes Hovedgård. Futene var borte i den forstand at «leietagerne» var flyttet ut. Nå kom selveiere igjen på banen, og en oppblomstring for Værnes Hovedgård begynte i dobbel forstand.Vedlikeholdet har […]

Kongen Kommer! Soldat-minner Fra 1906 (Illustrert Med Bilde)

Kilde:Namdal HistorielagÅrbok for Namdalen 1966 side 80Skriftstyrar: P.Jæger-LeirvikSkrevet av Sander Ledsaak Kongen kommer! Soldat-minner fra 1906 Mange eldre vil huske Steinkjersannan fra arhundredets (1900) begynnesle. Det var med ikke liten interesse og spenning en ungdom imøteså rekruttskolen. En feire var det jo ikke tale om i den tiden, og noen kroner til en tur til […]

Armfeltsoldater I Beitstad I 1718

Skrevet av::Sturla BrørsHentet fra Årbok 1979Nord-Trøndelag HistorielagRedaksjon: Olav Skevik og Jarle SkjeiI kommisjon hos Steinkjer Bokhandel ASSTEINKJER TRYKKERI A.S 1979 Armfeltsoldater i Beitstad i 1718 Kor langt nord kom soldatflokkane frå Armfelt-hæren i 1718? Eg har aundrast om dei kom så langt som på Namdalseid, men har ikkje funne spor etter det. Mellom nokre bygdemålsstilar […]

Sagn Fra Armfeldts Tog over Skatval Høsten 1718

Hentet fra ”Sagn fra Stjørdalen” Samlet av Ivar Nilssen Værnesbranden Utgitt i 1905 Den 19de september var Armfeldts hær kommen til Vold i Skatval. Fortroppen  – væsentlig kavalleri – havde allerede besat gaardene langs veien fra Ytterforbord til Bolkan. Artilleriet havde stort besvær over det trange pas Langsteinen. Det førtes paa flaader du Fættenfjord og […]