Gamle Graver og Gravhauger

Namnet Torvik Kjem Av at Her Budde Ein Tore…

Internt referansenummer: 12.07.2011 – BOKKilde:Frå eit langt liv – Folkeminne, segn og sogePer AarviknesHELSINGSKRIFTUtg. Av Volda Bygdeboknemnd1975Aarflots Prenteverk – ”Møre” 6101 VoldaKlikk her for å lese ”Føreordet”.Klikk her for å lese ”Helsing frå ordførar S. H. Halkjelsvik” Namnet Torvik kjem av at her budde ein Tore… Namnet kjem av at her budde ein Tore, han […]

Oldtidsminder I Det Gamle Snaasen

Internt referansenummer: 11.03.2011 – III- BOKKilde:DET GAMLE SNAASENHans Skar (Lærer i Snaasen)DET MALLINGSKE BOGTRYKKERI A/SKRISTIANIA1906Klikk her for å lese ”Forordet”. Oldtidsminder i det gamle Snaasen Paa Svarvas grund findes efter Schønning gravhøie. Nogle af disse er udgravne for længe siden, og der fandtes nogle jernsager. Dog ikke noget af høit værd. Videre findes flere kjæmpehøie […]

Skrivargraver Eller Futagraver

Internt referansenummer: 19.02.10 – AKilde:Sølvknappane (utgitt i 2001)Av: Daniel Hoftun(Klikk her for å lese ”Føreordet” til Sølvknappane)(Klikk her for å lese diktet ”Ungkarsinteriør”)(Klikk her for å lese om da Daniel Hoftun fikk Kulturprisen 2007)ISBN 82-996123-0-6   Skrivargraver eller futagraver Fraa gamalt er det fortalt, at naar ein fut eller skrivar hadde forbrote seg, so folket […]

Gravhauger I Krødsherad

Internt referansenummer: 16.09.2009 – AKilde:Hallingdals Historie IIForfattet og Utgitt av:T. MyhreEget ForlagAnnen Bok, Trykt i 1930DRAMMEN FORLAGSTRYKKERIET 1930Klikk her for å lese ”Forfatterens biografi” som står i boken fra 1930 (Med bilde)Klikk her for å lese ”Fortale til annet bind” med sang om Krøderfjorden Gravhauger i Krødsherad Ifølge sagn og fortellinger av flere gamle folk, […]

I Bru Er Det Fullt Av Gravhaugar…

Internt referansenummer: 27.08.2009 – AKilde:Folkeminne fra Rogaland IISamla av Torkell MaulandNORSK FOLKEMINNELAG nr. 26Oslo 1931Prenta hjå Johansen & Nielsen, OsloKlikk her for informasjon om Torkell MaulandKlikk her for å lese forordet I Bru er det fullt av gravhaugar… I Bru er det fullt av gravhaugar rundt ikring paa nordkanten av øyi. I ein av dei […]

Skattegraving I Torvastad

Internt referansenummer: 27.08.2009 – AKilde:Folkeminne fra Rogaland IISamla av Torkell MaulandNORSK FOLKEMINNELAG nr. 26Oslo 1931Prenta hjå Johansen & Nielsen, OsloKlikk her for informasjon om Torkell MaulandKlikk her for å lese forordet Skattegraving i Torvastad I Torvastad hev det gjenge segner um ein stor skatt som skal vera nedgreven i ei steinutt utmark. Mange hev havt […]

Hansahaugen Paa Mjølsnes

Internt referansenummer: 27.08.2009 – AKilde:Folkeminne fra Rogaland IISamla av Torkell MaulandNORSK FOLKEMINNELAG nr. 26Oslo 1931Prenta hjå Johansen & Nielsen, OsloKlikk her for informasjon om Torkell MaulandKlikk her for å lese forordet Hansahaugen paa Mjølsnes So heiter ein kjempehaug paa Mjølsnes (Finnøy). Namnet skal han ha fenge etter ein konge Hans som fall i eit slag […]

Jomfruhaugen Paa Obrest

Internt referansenummer: 27.08.2009 – AKilde:Folkeminne fra Rogaland IISamla av Torkell MaulandNORSK FOLKEMINNELAG nr. 26Oslo 1931Prenta hjå Johansen & Nielsen, OsloKlikk her for informasjon om Torkell MaulandKlikk her for å lese forordet Jomfruhaugen paa Obrest Jomfruhaugen heiter ein grøn haug nordaust fraa husi paa Obrest. Det hev vore sagt at det var Astrid Eiriksdotter, mor til […]

Jomfruhaugen

Internt referansenummer: 27.08.2009 – AKilde:Folkeminne fra Rogaland IISamla av Torkell MaulandNORSK FOLKEMINNELAG nr. 26Oslo 1931Prenta hjå Johansen & Nielsen, OsloKlikk her for informasjon om Torkell MaulandKlikk her for å lese forordet Jomfruhaugen Jomfruhaugen heiter ei haug paa Jelsa, straks nedanfyr «Sandhedlo» som ligg til bru yver Kyrkjebekken paa Jelsa. Namnet skal koma seg av di […]

Hundadalen

Internt referansenummer: 27.08.2009 – AKilde:Folkeminne fra Rogaland IISamla av Torkell MaulandNORSK FOLKEMINNELAG nr. 26Oslo 1931Prenta hjå Johansen & Nielsen, OsloKlikk her for informasjon om Torkell MaulandKlikk her for å lese forordet Hundadalen I eldgamle dagar daa kongen paa Obrest livde, var det ein viking som gjekk i land paa Obrest og vilde gjera strandhogg. Vikingen […]