Hekser

Åse Bøler i Nes var heks og vart brent for trollskap

Internt referansenummer: B – 12.04.2016Kilde:LIV OG LAGNADFOLKEMINNE FRÅ SØR-ODAL Av:MAGNE ALTROMNORSK FOLKEMINNELAG NR. 48OSLO (NORSK FOLKEMINNELAG)1942Prenta hos Johansen & Nielsen — Oslo.Klikk her for å lese ”Føreord”   Åse Bøler i Nes var heks og vart brent for trollskap   Mor var fælt overtroisk, fortel ein. Ho meinte for alvor at visse kvelder var trollkjerringene […]

Fraa Hidle Paa Sjødnarøyarne

Internt referansenummer: 27.08.2009 – AKilde:Folkeminne fra Rogaland IISamla av Torkell MaulandNORSK FOLKEMINNELAG nr. 26Oslo 1931Prenta hjå Johansen & Nielsen, OsloKlikk her for informasjon om Torkell MaulandKlikk her for å lese forordet Fraa Hidle paa Sjødnarøyarne Ein gong budde ei trollkjerring paa Hidle paa Sjødnarøyarne. Kor lengje det er sidan, det veit eg ikkje; men fyre […]

Hekser Og Trollkjerringar

Internt referansenummer: 27.08.2009 – AKilde:Folkeminne fra Rogaland IISamla av Torkell MaulandNORSK FOLKEMINNELAG nr. 26Oslo 1931Prenta hjå Johansen & Nielsen, OsloKlikk her for informasjon om Torkell MaulandKlikk her for å lese forordet Hekser og trollkjerringar Ei gamall kona paa ein gard i Haa-kallet fortalde at ho hadde kjent ein mann som hadde rett god greida paa […]

Tater

Internt referansenummer: 20.02.09 – A Kilde:Gammalt frå ElvromAv: Lars M. FjellstadNORSK FOLKEMINNELAG NR. 57OLSO 1945Klikk her for å lese ”Føreordet” som er skreve i juli 1927 Tater I Elvrom va de gammalt attende e taterslekt som vart kalt for Gjøa-følje. Gamlemora i følje hette Gjøa, å ho hadde alle døtten å sønna me seg. Døm […]

Hilde Olufsdotter Blindheim

Internt referansenummer:B-000023 Kilde: Segn og tru – Folkeminne frå Møre Samla av Martin Bjørndal NORSK FOLKEMINNELAG NR. 64 OSLO 1949 Klikk her for å lese ”Føreord” Klikk her for å lese en kort biografi om Martin Bjørndal. Hilde Olufsdotter Blindheim Hilde Olufsdotter Blindheim som nær på vart dømd for trolldom, 1667. Eit historisk dokument. Mor […]

Hekseprosesser I Østfold

Internt referansenummer:B-000012 Kilde Hekseprosesser i Østfold Av: Sven G. Eliassen Sarpsborg 1983 Akvareller er utført av Helge B. Skånlund Klikk her for å lese "forordet" Hekseprosesser i Østfold I tiden etter reformasjonen flammet mange heksebål rundt om i Europa, og heller ikke Østfold gikk fri for denne åndelige farsott. Den katolske kirke som hadde vært […]