Hekser

Vargkjerringen

Internt referansenummer: 29.04.2011 – B Kilde: norske sagn Redigert av: DR. PHIL. R. TH. CHRISTIANSEN Forord av: PROFFESOR DR. KNUT LIESTØL Samlet ved ALLERS FAMILIE-JOURNAL H. ASCHEHOUG & CO (W.NYGAARD) OSLO 1938 TEGNINGER AV ASLAUG TRANHEIM OG SVEIN BURAAS OMSLAGSTEGNING AV HENNING GRAN Klikk her for å lese “Forordet”. Klikk her for å lese “Innledning”. […]

Trollkjerringen Åse Bøler

Internt referansenummer: 29.04.2011 – B Kilde: norske sagn Redigert av: DR. PHIL. R. TH. CHRISTIANSEN Forord av: PROFFESOR DR. KNUT LIESTØL Samlet ved ALLERS FAMILIE-JOURNAL H. ASCHEHOUG & CO (W.NYGAARD) OSLO 1938 TEGNINGER AV ASLAUG TRANHEIM OG SVEIN BURAAS OMSLAGSTEGNING AV HENNING GRAN Klikk her for å lese “Forordet”. Klikk her for å lese “Innledning”. […]

Åse Bøler i Nes var heks og vart brent for trollskap

Internt referansenummer: B – 12.04.2016Kilde:LIV OG LAGNADFOLKEMINNE FRÅ SØR-ODAL Av:MAGNE ALTROMNORSK FOLKEMINNELAG NR. 48OSLO (NORSK FOLKEMINNELAG)1942Prenta hos Johansen & Nielsen — Oslo.Klikk her for å lese ”Føreord”   Åse Bøler i Nes var heks og vart brent for trollskap   Mor var fælt overtroisk, fortel ein. Ho meinte for alvor at visse kvelder var trollkjerringene […]

Fraa Hidle Paa Sjødnarøyarne

Internt referansenummer: 27.08.2009 – AKilde:Folkeminne fra Rogaland IISamla av Torkell MaulandNORSK FOLKEMINNELAG nr. 26Oslo 1931Prenta hjå Johansen & Nielsen, OsloKlikk her for informasjon om Torkell MaulandKlikk her for å lese forordet Fraa Hidle paa Sjødnarøyarne Ein gong budde ei trollkjerring paa Hidle paa Sjødnarøyarne. Kor lengje det er sidan, det veit eg ikkje; men fyre […]

Hekser Og Trollkjerringar

Internt referansenummer: 27.08.2009 – AKilde:Folkeminne fra Rogaland IISamla av Torkell MaulandNORSK FOLKEMINNELAG nr. 26Oslo 1931Prenta hjå Johansen & Nielsen, OsloKlikk her for informasjon om Torkell MaulandKlikk her for å lese forordet Hekser og trollkjerringar Ei gamall kona paa ein gard i Haa-kallet fortalde at ho hadde kjent ein mann som hadde rett god greida paa […]

Tater

Internt referansenummer: 20.02.09 – A Kilde: Gammalt frå Elvrom Av: Lars M. Fjellstad NORSK FOLKEMINNELAG NR. 57 OLSO 1945 Tater   NB! Bildet er kun et illustrasjonsbilde, og er tatt av Hans A. Lie. Klikk på link for å se betingelser for bruk av lisens på dette bildet. I Elvrom va de gammalt attende e […]

Hilde Olufsdotter Blindheim

Internt referansenummer:B-000023 Kilde: Segn og tru – Folkeminne frå Møre Samla av Martin Bjørndal NORSK FOLKEMINNELAG NR. 64 OSLO 1949   Hilde Olufsdotter Blindheim Hilde Olufsdotter Blindheim som nær på vart dømd for trolldom, 1667. Eit historisk dokument. Mor mi fortalde då eg var smågut um ei klok og drivande kone på Blindheim, Vigra, som […]

Hekseprosesser I Østfold

Internt referansenummer:B-000012 Kilde Hekseprosesser i Østfold Av: Sven G. Eliassen Sarpsborg 1983 Akvareller er utført av Helge B. Skånlund Klikk her for å lese "forordet" Hekseprosesser i Østfold I tiden etter reformasjonen flammet mange heksebål rundt om i Europa, og heller ikke Østfold gikk fri for denne åndelige farsott. Den katolske kirke som hadde vært […]