Husmenn og Husmennsplasser

Husmannslønn

Internt referansenummer: 24.01.09 – A Kilde:FOLKEMINNE FRÅ MODUMNORSK FOLKEMINNELAGS SKRIFTER NR. 97Av: Jakob Andreas SamuelsenTilrettelagt av Kai HunstadbråtenUniversitetsforlaget Oslo 1966Klikk her for å lese «Forordet i boken»Klikk her for å lese kortfattet biografi om Jakob Andreas Samuelsen   Husmannslønn Seks skjelling dagen om vintern, åtte om sommarn, og tolv i slåtten, og så kosten var […]

1832 Over Dovre for å Ete Seg Mette

Internkode:21.11.2008-A Kilde Stjørdalens krønike – bind 7 og 8 Hans Olav Løkken Historiefortelleren 1832  Over Dovre for å ete seg mette De stod der og myste mot klokkespiret. ”Er det ikke rart at det heter Tofte her også”, sa han Tjøstolv på ni år – han titter bort på de to andre, for å få […]

Henrik Før Veit Mangt Gamalt – Brattegjerdin

Internt referansenummer:B-000019 Kilde: I MANNS MINNE GAMAL VALDRES-KULTUR III Av: Knut Hermundstad NORSK FOLKEMINNELAG OSLO 1944 Klikk her for å lese ”Føreord” Henrik Før veit mangt gamalt Brattegjerdin På Nerre Kleivgard, beint upp for garden, låg i gamal tid plassen Brattegjerde. Der budde Ola på Brennun og huslyden hans eller Brattegjerdin, som han vart kalla, […]

Då Ho Mugge-Jørend Skar Kornåker På Kulterstad

Internt referansenummer:B-000017 Kilde: BONDELIV – SAMRØDOR OG SONG ETTER RANGDI MOEN GAMAL VALDRES-KULTUR II Av: Knut Hermundstad NORSK FOLKEMINNELAG NR. 45 1940 Klikk her for å lese ”Føreord” Klikk her for å se bilde av Ragndi Moen Klikk her for å lese om ”Forfattarens fyrste møte med Ragndi Nilsdotter Moen.” Då ho Mugge-Jørend skar kornåker […]

Rare Folk – Gjerdeledet Maatte Flyttast

Internt referansenummer:B-000014 Kilde: GAMALT FRAA TELEMORK Av: Chr. Gunnhejm Skien 1915 Erik St. Nilssens bokhandel Rare folk Gjerdeledet maatte flyttast. For no umlag hundrad aar sidan budde det paa pladsen Nyhus under Holte ein husmann heitte Torstein. Han hadde rett til aa beita krøteri sine i Holteutmarki. Fraa husi gjekk det ein veg rett upp […]

Song-Andres

Internt referansenummer:B-000014 Kilde: GAMALT FRAA TELEMORK Av: Chr. Gunnhejm Skien 1915 Erik St. Nilssens bokhandel Song-Andres Han stakkars Andres var ein vesall stavkar fraa Bekkjedalen ein plass under Askilt i Bøherad. Me veit det ofte var smaatt um mat for ein 60, 70, 80-100 siden. Mange baade menn og kvende gjekk um og bad seg […]

TIENDE-KORNET

Kilde GLYTT AV GODTFOLK Einar Ullestad Klikk her for å lese "Føreordet" Rune Forlag, Trondheim 1971 Prenta av Nidaros Trykkeri ISBN 82-523-0028-6 TIENDE-KORNET I Vasslia budde eingong ein husman, han heitte Eirik og var skomakar. Som med så mange husmenn den tid stod det skralt til med levemåten. Han hadde mange born å metta, og […]

EIT RANGSELES NAUT

Kilde GLYTT AV GODTFOLK Einar Ullestad Klikk her for å lese "Føreordet" Rune Forlag, Trondheim 1971 Prenta av Nidaros Trykkeri ISBN 82-523-0028-6 EIT RANGSELES NAUT Under garden Skjelde låg det før i tida ein husmannsplass som heitte Røvahole. Han som budde der, heitte Sjur. Denne Sjuren var ein snodig selle. Mosafinnen var jamt lei seg […]

Mannen Og Tusspengane.

Kilde: I SKREDDARTIMEN Av Jens Haukdal Folkeminne frå Gauldalsbygdene NORSK FOLKEMINNELAG NR. 87 OSLO 1961 Universitetsforlaget Mannen og tusspengane. Under garden Moan i Støren var det ein husmannsplass som var kalla Moagjerdet. Det er ikkje langt frå heradsgrensa mellom Støren og Soknedal. For denne husmannen var det ofte nokså smått. Serleg vanskeleg var det for […]

BARE HUSMENN

Kilde GLADE HISTORIER fra Hedemarken og Østerdalen Et samarbeidsprosjekt mellom: Hamar Arbeiderblad og A/S HELGE ERICHSENS FORLAG Hestholms Boktrykkeri Oslo 1956   BARE HUSMENN Bildet er kun et illustrasjonsmaleri, og er malt av NIKOLAI SVERCHKOV (1817–1898) For mange år siden, mens det var stor trafikk med hestekjøretøyer på Mjøsa, hendte det ikke så sjelden at […]

Andres Gonneson Meinstad

Kilde GAMLE HERMENNAR FRÅ TELEMORK Av Kjetil A. Flatin Lokalhistorisk Forlag 1991 (Nå overtatt av www.bokloftet.no) Denne utgåva er eit fotografisk opptrykk av Oluf Rasmussens Boktrykkeris utgåve frå 1913. ISBN 82-7404-056-2 Du kan lese forordet til boka her. Andres Gonneson Meinstad Anders Gonneson Meinstad var fødd paa Runningen, ein plass under Norgarden i Seljord . […]