Julehistorier

I julin va dæ øl å dram

Internt referansenummer: 02.02.2022 – B Kilde: «Slik var hverdagen» Arbeidsfolk forteller frå husmannskår, anleggstid og kriseår. Redigert av: Hallgrim Høydal, Kari Moen og Jostein Nerbøvik Notodden historielag NKS-Forlaget Oslo 1988 ISBN 82-508-0499-6 Forteljar av denne historien er Sigurd Olsen I julin va dæ øl å dram Dæ va ikkje stort å tåkå seg te i […]

Dem båkå o bryggja

Internt referansenummer: 02.02.2022 – B Kilde: «Slik var hverdagen» Arbeidsfolk forteller frå husmannskår, anleggstid og kriseår. Redigert av: Hallgrim Høydal, Kari Moen og Jostein Nerbøvik Notodden historielag NKS-Forlaget Oslo 1988 ISBN 82-508-0499-6 Forteljar av denne historien er Gunnleik H. Mjellekaas   Dem båkå o bryggja I julin va dæ bære kost. Dem båkå o bryggja […]

Nissene på bergeskjæret

Internt referansenummer: B – 12.04.2016Kilde:LIV OG LAGNADFOLKEMINNE FRÅ SØR-ODAL Av:MAGNE ALTROMNORSK FOLKEMINNELAG NR. 48OSLO (NORSK FOLKEMINNELAG)1942Prenta hos Johansen & Nielsen — Oslo.Klikk her for å lese ”Føreord” Nissene på bergeskjæret Jeg har da hørt om nissen eller gardvoren au – og om tussen, men jeg har aldri sett’n sjøl. Påskenatta var det to karer som […]

Tussen ved julen

Internt referansenummer: B – 12.04.2016Kilde:LIV OG LAGNADFOLKEMINNE FRÅ SØR-ODAL Av:MAGNE ALTROMNORSK FOLKEMINNELAG NR. 48OSLO (NORSK FOLKEMINNELAG)1942Prenta hos Johansen & Nielsen — Oslo.Klikk her for å lese ”Føreord” Tussen ved julen Før i tida hadde Torsrud og Finnholt kvernhus ihop ved åa frå Høljulen, men slik at de hadde hår sitt rom. Ei tid låg mannen […]

Trollty – Ein mann såg nissen…

Internt referansenummer: B – 12.04.2016Kilde:LIV OG LAGNADFOLKEMINNE FRÅ SØR-ODAL Av:MAGNE ALTROMNORSK FOLKEMINNELAG NR. 48OSLO (NORSK FOLKEMINNELAG)1942Prenta hos Johansen & Nielsen — Oslo.Klikk her for å lese ”Føreord” Trollty – Ein mann såg nissen…   Ein mann såg nissen da’n arbeidde i Steinbråtån. Mannen var ikke redd, men sto og betrakte han ei lang stund. Så […]

Ai so vatt nò’a

Internt referansenummer:B-07.03.2016Kilde:OR GOMMOLT TI IIIAv: Knut BjørgaasTAO VOSS Å STROND’NEVOSS 1942UTGJEVE AV VOSS MÅLLAG Ai so vatt nò’a Dai spònnù ait nò’a trir fredagskvelde fyre jolæ. Naor folkje vo kvelda jolaftan, stigù dai uppao takje å slepte nò’a ne ljor’n å vonde da uppattù treao gongje. Trèa gongjæ vatt dar slikt brak å knak i […]

Sprilù

Internt referansenummer:B-07.03.2016Kilde:OR GOMMOLT TI IIIAv: Knut BjørgaasTAO VOSS Å STROND’NEVOSS 1942UTGJEVE AV VOSS MÅLLAG Sprilù Vinda nò’a. Taus’na spònnù trir tosdagskvelda ett’ainann å vòndù traoinn i ait nò’a. Jolaftan, ett’an va myrkù, gjengù dai upp pao takje å slepte nò’a ne igjønom ljor’n å vòndù da uppattu trèao gongje. Trèa gongjæ kom han dai skje […]

Juleselskap I Midten Av 1920-åra

Internt referansenummer: 07.08.2013 – BOKKilde:Fotefar frå folk føreAV SAMUEL GYSLANDMed teinkingar av ODD R. JØRGENSENKvina Trykk, 4480 KVINESDAL1992Klikk her for å lesa ”Føreordet”Klikk her for å høyra Samuel Gysland fortelja om boka «Fotefar frå folk føre»Lydfilane er henta frå Radio Lyngdal    Juleselskap i midten av 1920-åra   Det var ei julehelg i midten av […]

Jul I ”gamle Dagar”

Internt referansenummer: 07.08.2013 – BOK Kilde: Fotefar frå folk føre AV SAMUEL GYSLAND Med teinkingar av ODD R. JØRGENSEN Kvina Trykk, 4480 KVINESDAL 1992 Jul i ”gamle dagar” Juledags morgon var der mykje rart i sokken. Teikning av Odd R. Jørgensen. Julekvelden er nå kvelden framfor alle andre kveldar i heile året. Slik har det […]

Førjulsmørke Og Juletradisjonar

Internt referansenummer: 07.08.2013 – BOKKilde:Fotefar frå folk føreAV SAMUEL GYSLANDMed teinkingar av ODD R. JØRGENSENKvina Trykk, 4480 KVINESDAL1992Klikk her for å lesa ”Føreordet”Klikk her for å høyra Samuel Gysland fortelja om boka «Fotefar frå folk føre»Lydfilane er henta frå Radio Lyngdal   Førjulsmørke og juletradisjonar   Etter kvart som ein blir eldre og kanskje får […]

Nissen Hemner Seg

Internt referansenummer:B-000020Kilde:GAMLETIDI TALERGAMAL VALDRES-KULTUR IAv: Knut HermundstadNORSK FOLKEMINNELAGOSLO 1936Klikk her for å lese ”Føreord”Klikk her for å les om Knut Hermundstad Nissen hemner seg (Simen Lofthus fortel) «Har du høyrt tale um nykk?» spør eg og skal setja han på att. Nei, eg har berre høyrt namnet; men eg har høyrt litt um nissen. Det […]

Joli Og Joleskikkane

Internt referansenummer:B-000020Kilde:GAMLETIDI TALERGAMAL VALDRES-KULTUR IAv: Knut HermundstadNORSK FOLKEMINNELAGOSLO 1936Klikk her for å lese ”Føreord”Klikk her for å les om Knut Hermundstad   Joli og joleskikkane («Skogin» fortel) Umlag ein kilometer sør for Leira i Nord-Aurdal ligg den gamle kapteinsgarden Skavelden. Her er det gamal sogegrunn. Nede ved kongsvegen stod Systertelladn. Det var tre furor som […]