Kjerringråd

Årelating o kopping

Internt referansenummer: 02.02.2022 – B Kilde: «Slik var hverdagen» Arbeidsfolk forteller frå husmannskår, anleggstid og kriseår. Redigert av: Hallgrim Høydal, Kari Moen og Jostein Nerbøvik Notodden historielag NKS-Forlaget Oslo 1988 ISBN 82-508-0499-6 Forteljar av denne historien er Gunnleik H. Mjellekaas   Årelating o kopping Dæ va mange heimerådir mot sjukdom før, men nå ha eg […]

Lite med sjukdom blant plassefolka

Internt referansenummer: 02.02.2022 – B Kilde: «Slik var hverdagen» Arbeidsfolk forteller frå husmannskår, anleggstid og kriseår. Redigert av: Hallgrim Høydal, Kari Moen og Jostein Nerbøvik Notodden historielag NKS-Forlaget Oslo 1988 ISBN 82-508-0499-6 Forteljar av denne historien er Johanne Anderson   Lite med sjukdom blant plassefolka Det var lite med sjukdom blant plassefolka, så vidt jeg […]

Svartboka-For Hoved pine

Internt referansenummer: B – 12.04.2016Kilde:LIV OG LAGNADFOLKEMINNE FRÅ SØR-ODAL Av:MAGNE ALTROMNORSK FOLKEMINNELAG NR. 48OSLO (NORSK FOLKEMINNELAG)1942Prenta hos Johansen & Nielsen — Oslo.Klikk her for å lese ”Føreord” Svartekunster Det vil nok undre mange at det virkelig sitter att så mye som det gjør av merkelige kunster i ei bygd så nær Oslo. Men det meiner […]

Tenner Og Tannverk

Internt referansenummer: 07.08.2013 – BOK Kilde: Fotefar frå folk føre AV SAMUEL GYSLAND Med teinkingar av ODD R. JØRGENSEN Kvina Trykk, 4480 KVINESDAL 1992   Tenner og tannverk Bildet er kun et illustrasjonsbilde… Ungane nåtildags veit snautt kva tannverk er. Om der nå skulle kome eit lite hol i ei tann av og til, så […]

Tannpine – (Livsmakter, Sjukdom Og åtgjersle…)

Internt referansenummer:B-22.04.2013Kilde:FRÅ GAMAL TID – FOLKEMINNE FRÅ VERDALAv: Anton RøstadNORSK FOLKEMINNELAG NR. 25OSLO (NORSK FOLKEMINNELAG)1931Klikk her for å lese «Fyreordet»   Tannpine (Livsmakter, sjukdom og åtgjersle…)   Ei råd mot tannpine var det å ta ei treflis og pirka i tanna, so det kom blod på treflisa. So galdt det um å få treflisa inn […]

Ymist – (Livsmakter, Sjukdom Og åtgjersle…)

Internt referansenummer:B-22.04.2013Kilde:FRÅ GAMAL TID – FOLKEMINNE FRÅ VERDALAv: Anton RøstadNORSK FOLKEMINNELAG NR. 25OSLO (NORSK FOLKEMINNELAG)1931Klikk her for å lese «Fyreordet» Ymist (Livsmakter, sjukdom og åtgjersle…)   Reinfan var medisin mot barneorm. «Messevin» var god for innvendes sjukdomar. Dei gjekk då til kyrkjevergen og fekk lite grand av altervinen. Men vigsla til nattverdvin måtte han vera, […]

Kloke Koner Og Runekaaler – (Livsmakter, Sjukdom Og åtgjersle…)

Internt referansenummer:B-22.04.2013Kilde:FRÅ GAMAL TID – FOLKEMINNE FRÅ VERDALAv: Anton RøstadNORSK FOLKEMINNELAG NR. 25OSLO (NORSK FOLKEMINNELAG)1931Klikk her for å lese «Fyreordet»   Kloke koner og runekaaler (Livsmakter, sjukdom og åtgjersle…)   Vilde det ikkje bli smør av rømmen når dei kima, måtte det sikkert vera trolldom sett på kyrne. Då kunde ein gå til ei «klok» […]

Lushaugkjerringa – (Livsmakter, Sjukdom Og åtgjersle…)

Internt referansenummer:B-22.04.2013Kilde:FRÅ GAMAL TID – FOLKEMINNE FRÅ VERDALAv: Anton RøstadNORSK FOLKEMINNELAG NR. 25OSLO (NORSK FOLKEMINNELAG)1931Klikk her for å lese «Fyreordet»   Lushaugkjerringa (Livsmakter, sjukdom og åtgjersle…)   Lushaugkjerringa vart kalla so etter plassen ho budde på, Lushaugen som gjekk med i utraset. Ho kunde noko av kvart og vart henta både hit og dit når […]

Vred – (Livsmakter, Sjukdom Og åtgjersle…)

Internt referansenummer:B-22.04.2013Kilde:FRÅ GAMAL TID – FOLKEMINNE FRÅ VERDALAv: Anton RøstadNORSK FOLKEMINNELAG NR. 25OSLO (NORSK FOLKEMINNELAG)1931Klikk her for å lese «Fyreordet»   Vred (Livsmakter, sjukdom og åtgjersle…)   Når ein hadde forstuva ein fot, hjalp det å vri ei bjørkve rangsels og binda ikring. Mot vridne ledar brukte dei tjøre eller brennevin. Tjøra måtte vera kve, […]

Muru – (Livsmakter, Sjukdom Og åtgjersle…)

Internt referansenummer:B-22.04.2013Kilde:FRÅ GAMAL TID – FOLKEMINNE FRÅ VERDALAv: Anton RøstadNORSK FOLKEMINNELAG NR. 25OSLO (NORSK FOLKEMINNELAG)1931Klikk her for å lese «Fyreordet» Muru (Livsmakter, sjukdom og åtgjersle…)   Når gutungane gjekk og bles i fingrane, var det ofte at gamle folk sa til dei: «Du skal ikkje blåsa i fingrane, for då kann du få framande i […]

Ris – (Livsmakter, Sjukdom Og åtgjersle…)

Internt referansenummer:B-22.04.2013Kilde:FRÅ GAMAL TID – FOLKEMINNE FRÅ VERDALAv: Anton RøstadNORSK FOLKEMINNELAG NR. 25OSLO (NORSK FOLKEMINNELAG)1931Klikk her for å lese «Fyreordet»   Ris (Livsmakter, sjukdom og åtgjersle…)   Det var ein barnesjukdom som vart kalla «ris». Det er den same som i seinare tid har vorte kalla «engelsk sykje». Då låg borna med føtene i kross […]

Sår – (Livsmakter, Sjukdom Og åtgjersle…)

Internt referansenummer:B-22.04.2013Kilde:FRÅ GAMAL TID – FOLKEMINNE FRÅ VERDALAv: Anton RøstadNORSK FOLKEMINNELAG NR. 25OSLO (NORSK FOLKEMINNELAG)1931Klikk her for å lese «Fyreordet»   Sår (Livsmakter, sjukdom og åtgjersle…)   Når det var eit sår som ikkje vilde gro, var det beste råda å få tak i rust av kyrkjeklokkone. Det var frå innsida på klokka ho måtte […]