Klær og Klesdrakt

Hårstrå

Internt referansenummer:B-000015 Kilde: Etter gamalt Folkeminne frå Gudbrandsdalen IV Av: Edvard Grimstad NORSK FOLKEMINNELAG NR. 83 OSLO 1959 Sverre Kildahls Boktrykkeri Klikk her for å lese ”Føreord” Klikk her for å lese ”Etterskrift” Hårtråd Eit hårband dei gamle bruka, kalla dei hårtråd. Det var eit bragdaband (helst,) hosobandbreitt og vel så langt som eit vanleg […]

Setesdalsbunaden

Kilde: FOLKELIV I SETESDAL Av Svein Hovet Rune Forlag Trondheim 1969 Setesdalsbunaden Når det gjeld mannsbunaden i Setesdal , har det vore mange meiningar om kvar den i røynda hadde opphavet sitt. Skal ein tru historia var den første mannsbunaden i Setesdal ein raud, fotsid stakk! Det var den gong det var berre nokre få […]

Fødsel Og Barndåp – Dåpsborn

Kilde:NORSK FOLKEMINNELAGPETER LUNDEFOLKEMINNE FRA SØGNEUNIVERSITETSFORLAGET OSLO 1969 Fødsel og barnedåp Dåpsborn Når barnet skulde til dåpen, hadde dei på det ei luva del kalla «hølk», men den gjekk av bruk burtimot 1850. Då Abigel Stokkeland skulde til dåpen (1844), sat gamle Abigel, bestemori, um sundagsmorgonen og stelte til ein «hølk» til barnet. Mor til den […]

To Slag Brurkroner

Kilde:NORSK FOLKEMINNELAGS SKRIFTER 120Norsk FolkeminnelagI kommisjon hjå H.Aschehoug & Co. (W. Nygaard) a/sOslo 1978 Jens HaukdalFRAMFOR STENAFolkeminneFrå Gauldalsbygdene IIMed spesialtillatelse fra slektninger To slag brurkroner I gammal tid bruka dei brurakroner i gauldalsbygdene. Det var ikkje skikkeleg brudlaup om brura ikkje bar krone. I Haltdalen blir det fortald at det var to slike kroner på […]