Konger og Dronninger

JENKIEN

Internt referansenummer: Bok-05. april-2020 Kilde: Skreppekarar og anna folk Av: EINAR ULLESTAD Illustrert av: OLAF HUSTVEDT NOREGS BOKLAG 1962 Trykk og bind: MARIENDALS BOKTRYKKERI A/S, Gjøvik Klikk her for å lese «Føreordet» JENKIEN Eg kjende ein skjemtsam norsk-amerikanar, som det var ein rein hugnad å høyra fortelja. Og fortalde gjorde han støtt når nokon ville […]

Et Besøg Av Kongen

Hentet fra ”Sagn fra Stjørdalen”Samlet av Ivar Nilssen VærnesbrandenUtgitt i 1905Jeg er forvisset om at mange, som ikke har hørt fortalt om Karl Johans reise gjennem Stjørdalen sommeren 1835, gjerne ønsker at blive meddelt lidt desangaaende, og skal jeg derfor saadan til slutning gjøre det, samt gjengive den velkomstsang, som blev sjunget for ham, da […]

0935 – Torberg Av Værnes

KildeStjørdalens krønike 2Hans Olav LøkkenHistoriefortelleren 935 – Torberg av Værnes Den første eier av Værnes vi hører om er Torberg av Værnes. Han er nevnt i Håkon den godes saga (933 – 959). Han var høvdingen i Stjørdal på denne tiden og delte Trøndelag med 7 andre storhøvdinger. Disse 8 hadde hvert sitt «fylke» og […]

1887 – Forsvarsdepartementet Overtar Værnes Hovedgård

KildeStjørdalens krønike 2Hans Olav LøkkenHistoriefortelleren 1887 – Forsvarsdepartementet overtar Værnes Hovedgård Den 6.juni 1887 solgte Hesselberg gården til Staten ved Forsvarsdepartementet. Forsvaret hadde vært på utkikk etter en større eksersersplass i Trøndelag i steden for Gravrok i Melhus. Konkurransen mellom flere kommuner var stor, men våre lokalpolitikere med ordfører Øverland i spissen hadde sine kontakter […]

St. Olav har nå i allfall vori i Odalen…

Internt referansenummer: B – 12.04.2016Kilde:LIV OG LAGNADFOLKEMINNE FRÅ SØR-ODAL Av:MAGNE ALTROMNORSK FOLKEMINNELAG NR. 48OSLO (NORSK FOLKEMINNELAG)1942Prenta hos Johansen & Nielsen — Oslo.Klikk her for å lese ”Føreord” St. Olav har nå i allfall vori i Odalen… På mange kanter av landet er det hellige kjelder eller iler, og vatnet i de trudde folk hadde ei […]

Harald Graafeld Og Vors Bønder

Internt referansenummer: 14.10.2013 – BOKKilde:Natur Folkeliv og Folketro paa Voss  og Vossestranden,Belyst ved Natur- og Folkelivsskildringer, Eventyr, Sagn Fortællinger o.s.v.fra ældre og nyere TidSamlet og utgivet af:Th. S. HaukenæsFjerde delVossHardanger.Udgiverens Forlag1887Klikk her for å lese mer om Thrond Sjursen HaukenæsKlikk her for å lese Forordet   Harald Graafeld og Vors Bønder.(Efter Snorre: Harald Graafelds Saga.) […]

Kong Olaf Den Hellige Kristner Vors

Internt referansenummer: 14.10.2013 – BOKKilde:Natur Folkeliv og Folketro paa Voss  og Vossestranden,Belyst ved Natur- og Folkelivsskildringer, Eventyr, Sagn Fortællinger o.s.v.fra ældre og nyere TidSamlet og utgivet af:Th. S. HaukenæsFjerde delVossHardanger.Udgiverens Forlag1887Klikk her for å lese mer om Thrond Sjursen HaukenæsKlikk her for å lese Forordet   Kong Olaf den hellige kristner Vors.(Efter Snorres Norske Konge-Sagaer.) […]

Om Sverrestiens Beliggenhed Og Kong Sverres Tog Paa Voss I Aaret 1177

Internt referansenummer: 14.10.2013 – BOKKilde:Natur Folkeliv og Folketro paa Voss  og Vossestranden,Belyst ved Natur- og Folkelivsskildringer, Eventyr, Sagn Fortællinger o.s.v.fra ældre og nyere TidSamlet og utgivet af:Th. S. HaukenæsFjerde delVossHardanger.Udgiverens Forlag1887Klikk her for å lese mer om Thrond Sjursen HaukenæsKlikk her for å lese Forodet   Om Sverrestiens Beliggenhed og Kong Sverres Tog paa Voss […]

Kong Sverres Færd. Gjennem Vors

Internt referansenummer: 14.10.2013 – BOKKilde:Natur Folkeliv og Folketro paa Voss  og Vossestranden,Belyst ved Natur- og Folkelivsskildringer, Eventyr, Sagn Fortællinger o.s.v.fra ældre og nyere TidSamlet og utgivet af:Th. S. HaukenæsFjerde delVossHardanger.Udgiverens Forlag1887Klikk her for å lese mer om Thrond Sjursen HaukenæsKlikk her for å lese Forodet   Kong Sverres Færd. gjennem Vors (Efter Snorre: Kong Sverres […]

Sankt Ola-segn Frå Gudbrandals-fjelli…

Internt referansenummer:B-000020Kilde:GAMLETIDI TALERGAMAL VALDRES-KULTUR IAv: Knut HermundstadNORSK FOLKEMINNELAGOSLO 1936Klikk her for å lese ”Føreord”Klikk her for å les om Knut Hermundstad Sankt Ola-segn frå Gudbrandals-fjelli… («Skogin» fortel) Umlag ein kilometer sør for Leira i Nord-Aurdal ligg den gamle kapteinsgarden Skavelden. Her er det gamal sogegrunn. Nede ved kongsvegen stod Systertelladn. Det var tre furor som […]