Konger og Dronninger

Da Heilag-Olav Siglde I Ryfylke-fjordarne

Internt referansenummer: 27.08.2009 – AKilde:Folkeminne fra Rogaland IISamla av Torkell MaulandNORSK FOLKEMINNELAG nr. 26Oslo 1931Prenta hjå Johansen & Nielsen, OsloKlikk her for informasjon om Torkell MaulandKlikk her for å lese forordet Da Heilag-Olav siglde i Ryfylke-fjordarne Ein gong var Olav ute og siglde i Ryfylke-fjordarne. Daa var det so at han siglde lika fort anten […]

Kongarne Paa Forsvoll

Internt referansenummer: 27.08.2009 – AKilde:Folkeminne fra Rogaland IISamla av Torkell MaulandNORSK FOLKEMINNELAG nr. 26Oslo 1931Prenta hjå Johansen & Nielsen, OsloKlikk her for informasjon om Torkell MaulandKlikk her for å lese forordet Kongarne paa Forsvoll Paa Forsvoll paa Rennesøy budde det tvo kongar. Det var i Harald Haarfagre si tid. Dei hadde alltid 70 mann hjaa […]

Ikkje Til Deg Og Far Din

Internt referansenummer: 27.03.2009 – AKilde:SOGNE-STUBBARRagnar KvammeTeikningar av Odd BørretzenEGET FORLAGOSLO 1962”Til minne om mor og far som båe sette stor pris på ei god soge.”Klikk her for å lese ”Forord” Ikkje til deg og far din Då kronprins Olav var nygift, drog han og kronprinsesse Märtha landet rundt. På denne ferda kom dei og til […]

Hellig Olav Og Trollet

Internt referansenummer: 23.03.09 – A Kilde: NORSK FOLKEMINNELAGS SKRIFTER Lars M. Fjellstad I GRENDOM Folkeminne frå Eidskog III NORSK FOLKEMINNELAG NR. 98 UNIVERSITETSFORLAGET OSLO 1966 Klikk her for å lese ”Føreord” Klikk her for å lese en kort biografi om Lars M. Fjellstad Hellig Olav og trollet Ein gong skulle Hellig Olav byggja ei kjerke […]

Olav Den Hellige Og Olavs-ila

Internt referansenummer: 23.03.09 – A Kilde: NORSK FOLKEMINNELAGS SKRIFTER Lars M. Fjellstad I GRENDOM Folkeminne frå Eidskog III NORSK FOLKEMINNELAG NR. 98 UNIVERSITETSFORLAGET OSLO 1966 Klikk her for å lese ”Føreord” Klikk her for å lese en kort biografi om Lars M. Fjellstad Olav den hellige og Olavs-ila Da Olav den hellige rømde til Gardarike […]

Hellige Kjelder

Internt referansenummer: 23.03.09 – A Kilde: NORSK FOLKEMINNELAGS SKRIFTER Lars M. Fjellstad I GRENDOM Folkeminne frå Eidskog III NORSK FOLKEMINNELAG NR. 98 UNIVERSITETSFORLAGET OSLO 1966 Klikk her for å lese ”Føreord” Klikk her for å lese en kort biografi om Lars M. Fjellstad Hellige kjelder Olavs-ila ved Matrand hadde ei lækjande kraft, og difor tok […]

Pilegrimsvandringa Til Hellig Olav

Internt referansenummer: 23.03.09 – A Kilde: NORSK FOLKEMINNELAGS SKRIFTER Lars M. Fjellstad I GRENDOM Folkeminne frå Eidskog III NORSK FOLKEMINNELAG NR. 98 UNIVERSITETSFORLAGET OSLO 1966 Klikk her for å lese ”Føreord” Klikk her for å lese en kort biografi om Lars M. Fjellstad Pilegrimsvandringa til Hellig Olav Da Olav Haraldson vart helga, vart det sett […]

Finn Eiksund Og Kristian Den 4.

Internt referansenummer: 04.10.08 – AKilde:SEGN OG TRUFolkeminne frå MøreNORSK FOLKEMINNELAGS SKRIFTER NR. 64Samla av: Martin BjørndalOSLO (NORSK FOLKEMINNELAG) 1949Klikk her for å lese fyreordet til bokaKlikk her for å lese en kortfattet biografi om lærer samleren og læreren Martin Bjørndal   Finn Eiksund og Kristian den 4. På ei av ferdene sine til Noreg kom […]

997 Ormen Lange Fra Fornesmarka I Hegra

Internkode:21.11.2008-A Kilde Stjørdalens krønike – bind 7 og 8 Hans Olav Løkken Historiefortelleren   997  Ormen Lange fra Fornesmarka i Hegra Olav Tryggvassøn (968-1000) var sønn av Tryggve Olavsson, en småkonge i Vika – og som ifølge tradisjonen var barnebarn av Harald Hårfagre. Olav vokste opp i eksil i Gardarike (Russland), før han dro i […]

Hellig Olav

KildeFolkeminneoptegnelser (Et utvalg)Av Kristian Bugge Norsk Folkeminnelag Nr. 31Oslo 1934Klikk her for å lese ”Innledning” Hellig Olav Ret opfor gaarden Uri i Norddalen er det et brat fjeld som heter Ormula. Det fjeldet bruker de til at spaa veiret av. Sætter skodde ind paa Ormula, blir det regn, men fyker sneen der, vil det snart […]

Hellig Olav Og Jættegryterne

KildeFolkeminneoptegnelser (Et utvalg)Av Kristian Bugge Norsk Folkeminnelag Nr. 31Oslo 1934Klikk her for å lese ”Innledning” Hellig Olav og Jættegryterne St. Olaf red engang omkring i Sogn. Da han kom til Kirkebø, blev Hesten hans tørst, og da det ikke var Vand at finde nogensteds, bød han Hesten at stampe i Fjeldet. Der blev da store […]

Hellig Olav Og Jættegryterne II

KildeFolkeminneoptegnelser (Et utvalg)Av Kristian Bugge Norsk Folkeminnelag Nr. 31Oslo 1934Klikk her for å lese ”Innledning” Hellig Olav og Jættegryterne II I Sundelven, Søndmøre, findes ogsaa Jættegryter, som efter Sagnet skyldes Hellig Olaf sin Fremkomst. St. Olaf følte sig tørst og kunde ikke finde Vand, men saa tog han sin Stav og satte den haardt ned […]