Krig og Ufred før 1. Verdenskrig

Slaget Ved Kjølberg Bro

Internt referansenummer: 21.10.2010 – A Kilde: SAGN FRA ØSTFOLD NORSK FOLKEMINNELAG NR. 59 K. Weel Engebretsen og Erling Johansen 1947 (Klikk her for å lese Forordet til boken) (Klikk her for å lese Innledningen til boken) Slaget ved Kjølberg bro I den siste svenskekrigens tid sto det et slag ved Kjølberg bro i Onsen. Svenskene […]

Nordmannen Og Svensken På Kråkerøy

Internt referansenummer: 21.10.2010 – A Kilde: SAGN FRA ØSTFOLD NORSK FOLKEMINNELAG NR. 59 K. Weel Engebretsen og Erling Johansen 1947 (Klikk her for å lese Forordet til boken) (Klikk her for å lese Innledningen til boken) Nordmannen og svensken på Kråkerøy Det var den gangen krigen raste på Kråkerøy, at det lå en svenske bak […]

Svenskene Og Anne Halvorsrød

Internt referansenummer: 21.10.2010 – A Kilde: SAGN FRA ØSTFOLD NORSK FOLKEMINNELAG NR. 59 K. Weel Engebretsen og Erling Johansen 1947 Svenskene og Anne Halvorsrød Det var i 1814, etterat de svenske soldatene hadde tatt skansen på .Slevik, at de for bygda rundt for å få husly på gårdene. Gårdsfolkene bortover likte ikke dette og dro […]

Da Holmguttene Skulle I Krigen

Internt referansenummer: 21.10.2010 – A Kilde: SAGN FRA ØSTFOLD NORSK FOLKEMINNELAG NR. 59 K. Weel Engebretsen og Erling Johansen 1947 (Klikk her for å lese Forordet til boken) (Klikk her for å lese Innledningen til boken) Da Holmguttene skulle i krigen Det var i svenskekrigens tid at det på gården Holm i Torsnes bodde en […]

1865 Trøndere I Borgerkrigen I Amerika

Kilde Internkode: 03.03.2010-A Hans Olav Løkken Historiefortelleren 1865 Trøndere i borgerkrigen i Amerika Borgerkrigen var selvsagt en enorm påkjenning for befolkningen i Amerika. Da krigen startet klokken 0430 den 12. april 1861 – med angrepet på Fort Sumter, var det over 60 000 nordmenn i USA, nærmere 30 000 voksne mannfolk. Omkring 6 000 av disse skulle bli […]

Soldater Og Sjauertjeneste

Internt referansenummer: 11.12.09 – A Kilde:Det hendte i de dageRolf BaggethunGlimt fra Borre og Horten i en svunnen tidA/S GJENGANGERENS TRYKKERIKlikk her for å lese ”Forordet”. Soldater og sjauertjeneste   Fra våren av og utover hele sommeren og høsten i 1853 var det usedvanlig travelt på Horten. Det skyldtes den spente situasjon ute i Europa, […]

«Havbrott» Kristelige Ungdomsforening, Lovund

Internt referansenummer: 24.10.09 – A Kilde: Artikler fra Lurøybøkene Skrevet av Rune Bang   «Havbrott» Kristelige Ungdomsforening, Lovund Av Rune Bang Sommeren 1935 avholdt Den Evangelisk Lutherske Frikirke synodemøte/årsmøte på Lovund. Til møtet var det stor tilstrømning av både tilreisende og stedets befolkning. For uten menighetens forstander på Lovund – Petter Bye – deltok mange […]

Krigsårene 1807-1814

Internt referansenummer: 16.09.2009 – A Kilde: Hallingdals Historie II Forfattet og Utgitt av: T. Myhre Eget Forlag Annen Bok, Trykt i 1930 DRAMMEN FORLAGSTRYKKERIET 1930 Dette er en artikkel som hovedsakelig inneholder informasjon fra Krødsherad, men da den også inneholder informasjon fra Sigdal, Flå og Nes har jeg valgt å også legge den inn under […]

Øvrejordfolki Og Svensken

Internt referansenummer: 24.06.09 – AKilde:HALLINGDAL OG HALLINGENAv:Anders MehlumUtgjeve av Mehlums venerVILLVOLL SKRIVESTUGGU, RØYSE, RINGERIKE 1943Webergs Boktrykkeri A.s, Oslo(Klikk her for å lese Forordet, som omhandler Anders Mehlum (med bilder)) Øvrejordfolki og svensken Under ufreden millom Noreg og Sverike hende det, når svensken hadde overtaket at dei svenske soldatane vart sende rundt på gardane. Soleis skulde […]

I Krigs- Og Krisetider

Internt referansenummer: 24.06.09 – AKilde:HALLINGDAL OG HALLINGENAv:Anders MehlumUtgjeve av Mehlums venerVILLVOLL SKRIVESTUGGU, RØYSE, RINGERIKE 1943Webergs Boktrykkeri A.s, Oslo(Klikk her for å lese Forordet, som omhandler Anders Mehlum (med bilder)) I krigs- og krisetider Då krigen med Sverike stod på, i fyrstningi av det nittande århundradet var tilhøvi i Hallingdal skrale. Umlag alle karfolk var ute […]

Haagen Gudbrandsen Vestgard

Internt referansenummer: 07.06.09 – AKilde:UFREDSTIDERFOLKEMINNE FRAA ØSTERDALEN IINORSK FOLKEMINNELAG VAv: SIGURD NERGAARD(Klikk her for å lese om Sigurd Nergaard)KRISTIANIA OLAF NORLIS FORLAG 1922Prenta hjaa Johansen & Nielsen Haagen Gudbrandsen Vestgard Haagen Gudbrandsen Vestgard eller Døvhaagen som dei kalla honom, var fraa Grue, men flutte aat Storelvdalen. Han hadde vore med den gongen Gruekyrkja brann, og […]

Nils Svenstu Ophus

Internt referansenummer: 07.06.09 – AKilde:UFREDSTIDERFOLKEMINNE FRAA ØSTERDALEN IINORSK FOLKEMINNELAG VAv: SIGURD NERGAARD(Klikk her for å lese om Sigurd Nergaard)KRISTIANIA OLAF NORLIS FORLAG 1922Prenta hjaa Johansen & Nielsen Nils Svenstu Ophus Han Nils var ein sværande god skyttar, og ein god kar var det elles og. Um seg sjølv hadde han lite aa fortelja fraa krigen, […]