Krig og Ufred før 1. Verdenskrig

Fettkarane

Internt referansenummer: 07.06.09 – AKilde:UFREDSTIDERFOLKEMINNE FRAA ØSTERDALEN IINORSK FOLKEMINNELAG VAv: SIGURD NERGAARD(Klikk her for å lese om Sigurd Nergaard)KRISTIANIA OLAF NORLIS FORLAG 1922Prenta hjaa Johansen & Nielsen Fettkarane Fraa Tannfetten var 7 brør ute i krigen. Det var nokre svære sterke og uvyrdne karar alle saman; men elles høyrer ein ikkje mykje um deim fraa […]

Ola Brenn

Internt referansenummer: 07.06.09 – AKilde:UFREDSTIDERFOLKEMINNE FRAA ØSTERDALEN IINORSK FOLKEMINNELAG VAv: SIGURD NERGAARD(Klikk her for å lese om Sigurd Nergaard)KRISTIANIA OLAF NORLIS FORLAG 1922Prenta hjaa Johansen & Nielsen Ola Brenn   Mest nemngjeten taa dei elvdølane som var ute i krigen var Ola Brenn. Han var slik framifraa skyttar, og dertil slikt eit godt og gladlyndt […]

Sima Berset

Internt referansenummer: 07.06.09 – AKilde:UFREDSTIDERFOLKEMINNE FRAA ØSTERDALEN IINORSK FOLKEMINNELAG VAv: SIGURD NERGAARD(Klikk her for å lese om Sigurd Nergaard)KRISTIANIA OLAF NORLIS FORLAG 1922Prenta hjaa Johansen & Nielsen Sima Berset Sima Berset fekk ei kule i armen, so fingrane seinare krokte seg ihop, og handa vart vanfør. Daa han kom att fraa krigen, gjekk han i […]

Jens Fonnaas Var Ordonans Aat Oberst Krebs

Internt referansenummer: 07.06.09 – AKilde:UFREDSTIDERFOLKEMINNE FRAA ØSTERDALEN IINORSK FOLKEMINNELAG VAv: SIGURD NERGAARD(Klikk her for å lese om Sigurd Nergaard)KRISTIANIA OLAF NORLIS FORLAG 1922Prenta hjaa Johansen & Nielsen Jens Fonnaas var ordonans aat oberst Krebs Han var ordonans aat oberst Krebs. Det skulle vera slik ein stø og bra kar. Ein gong fekk han fri og […]

Amund Viksmoen

Internt referansenummer: 07.06.09 – AKilde:UFREDSTIDERFOLKEMINNE FRAA ØSTERDALEN IINORSK FOLKEMINNELAG VAv: SIGURD NERGAARD(Klikk her for å lese om Sigurd Nergaard)KRISTIANIA OLAF NORLIS FORLAG 1922Prenta hjaa Johansen & Nielsen Amund Viksmoen Amund Viksmoen var ihop med’n Kalvkjipp-Erik fraa Kvikne. Etter eit slag vart han so sliten han Amund, so han slepte seg ned i eit holtre og […]

Levemaaten I Krigen

Internt referansenummer: 07.06.09 – AKilde:UFREDSTIDERFOLKEMINNE FRAA ØSTERDALEN IINORSK FOLKEMINNELAG VAv: SIGURD NERGAARD(Klikk her for å lese om Sigurd Nergaard)KRISTIANIA OLAF NORLIS FORLAG 1922Prenta hjaa Johansen & Nielsen Levemaaten i krigen Rendølane tala og paa det var kleint med matstallet, og ikkje var det stort likare i klædesvegen hell. Dei fekk heil havre, og den turka […]

Svein Olsen Nordstu’n

Internt referansenummer: 07.06.09 – AKilde:UFREDSTIDERFOLKEMINNE FRAA ØSTERDALEN IINORSK FOLKEMINNELAG VAv: SIGURD NERGAARD(Klikk her for å lese om Sigurd Nergaard)KRISTIANIA OLAF NORLIS FORLAG 1922Prenta hjaa Johansen & Nielsen Svein Olsen Nordstu’n Svein Olsen Nordstu’n tala um det fyre eit slag var han so nære innpaa svensken, so han stod og høyrde paa den svenske obersten sat […]

Even Otnes

Internt referansenummer: 07.06.09 – AKilde:UFREDSTIDERFOLKEMINNE FRAA ØSTERDALEN IINORSK FOLKEMINNELAG VAv: SIGURD NERGAARD(Klikk her for å lese om Sigurd Nergaard)KRISTIANIA OLAF NORLIS FORLAG 1922Prenta hjaa Johansen & Nielsen Even Otnes Han Even fall i krigen. Han fekk ei kule gjenom veiklivet. Dei som var med saag han datt paa fire, og høyrde han bad Gud hjelpa […]

Ola Kvernnes

Internt referansenummer: 07.06.09 – AKilde:UFREDSTIDERFOLKEMINNE FRAA ØSTERDALEN IINORSK FOLKEMINNELAG VAv: SIGURD NERGAARD(Klikk her for å lese om Sigurd Nergaard)KRISTIANIA OLAF NORLIS FORLAG 1922Prenta hjaa Johansen & Nielsen Ola Kvernnes Han var ikkje meir enn 16 aar daa han vart med. Daa han skulde aat krigen, sette far hans svidjarnet paa fuglbørsa si og gav guten. […]

Han Var Ute I Krigen So Lenge Han Per Drevdalen…

Internt referansenummer: 07.06.09 – A Kilde: UFREDSTIDER FOLKEMINNE FRAA ØSTERDALEN II NORSK FOLKEMINNELAG V Av: SIGURD NERGAARD (Klikk her for å lese om Sigurd Nergaard) KRISTIANIA OLAF NORLIS FORLAG 1922 Prenta hjaa Johansen & Nielsen   Han var ute i krigen so lenge han Per Drevdalen… Per Drevdalen eller Gammel-Per, var heilt burte i Sernfloa […]

Jons-Kristofer Og Gjermunds-jo

Internt referansenummer: 07.06.09 – AKilde:UFREDSTIDERFOLKEMINNE FRAA ØSTERDALEN IINORSK FOLKEMINNELAG VAv: SIGURD NERGAARD(Klikk her for å lese om Sigurd Nergaard)KRISTIANIA OLAF NORLIS FORLAG 1922Prenta hjaa Johansen & Nielsen Jons-Kristofer og Gjermunds-jo Jons-Kristofer og Gjermunds-jo fraa Heggeriset heldt seg mykje i hop daa dei laag ute. Dei var grannar, han Kristofer fraa Veststugus og han Jo fraa […]

Tølløv Snerta

Internt referansenummer: 07.06.09 – AKilde:UFREDSTIDERFOLKEMINNE FRAA ØSTERDALEN IINORSK FOLKEMINNELAG VAv: SIGURD NERGAARD(Klikk her for å lese om Sigurd Nergaard)KRISTIANIA OLAF NORLIS FORLAG 1922Prenta hjaa Johansen & Nielsen Tølløv Snerta Tølløv Snerta var so godt umtykt baade taa offiserane og kameratane. Han var so gladlyndt alt meine. Og dertil var han so mjuk og leug. Ein […]