Krig og Ufred før 1. Verdenskrig

Eivind Asbjønnson Loftsgarden

Kilde GAMLE HERMENNAR FRÅ TELEMORK Av Kjetil A. Flatin Lokalhistorisk Forlag 1991 (Nå overtatt av www.bokloftet.no) Denne utgåva er eit fotografisk opptrykk av Oluf Rasmussens Boktrykkeris utgåve frå 1913. ISBN 82-7404-056-2 Du kan lese forordet til boka her. Eivind Asbjønnson Loftsgarden Eivind Asbjønnson Loftsgarden var au seljording og laag ute i 1814; men han var […]

Store-Jon

Kilde GAMLE HERMENNAR FRÅ TELEMORK Av Kjetil A. Flatin Lokalhistorisk Forlag 1991 (Nå overtatt av www.bokloftet.no) Denne utgåva er eit fotografisk opptrykk av Oluf Rasmussens Boktrykkeris utgåve frå 1913. ISBN 82-7404-056-2 Du kan lese forordet til boka her. Store-Jon Store-Jon var heime i Hjartdal og budde paa ein plass som heitte HYVSUPP. Han gjekk i […]

Nils Gullbekk

Kilde GAMLE HERMENNAR FRÅ TELEMORK Av Kjetil A. Flatin Lokalhistorisk Forlag 1991 (Nå overtatt av www.bokloftet.no) Denne utgåva er eit fotografisk opptrykk av Oluf Rasmussens Boktrykkeris utgåve frå 1913. ISBN 82-7404-056-2 Du kan lese forordet til boka her. Nils Gullbekk Nils Gullbekk i Seljord var med i 1814. Han vare son til Olav Gullbekk, som […]

Halvor Fjølle

Kilde GAMLE HERMENNAR FRÅ TELEMORK Av Kjetil A. Flatin Lokalhistorisk Forlag 1991 (Nå overtatt av www.bokloftet.no) Denne utgåva er eit fotografisk opptrykk av Oluf Rasmussens Boktrykkeris utgåve frå 1913. ISBN 82-7404-056-2 Du kan lese forordet til boka her. Halvor Fjølle Halvor Fjølle, Ytre Seljord var med i Krigen. Han vart dugeleg gamall, men kry og […]

Mikkel Ullsnes

Kilde GAMLE HERMENNAR FRÅ TELEMORK Av Kjetil A. Flatin Lokalhistorisk Forlag 1991 (Nå overtatt av www.bokloftet.no) Denne utgåva er eit fotografisk opptrykk av Oluf Rasmussens Boktrykkeris utgåve frå 1913. ISBN 82-7404-056-2 Du kan lese forordet til boka her. Mikkel Ullsnes Mikkel Ullsnes, bror til Eirik Øvland, var au med ved Kjølberg bru. Hån fortalde, at […]

Skatt’n Pao Lo’n.

Kilde OR GOMMOL TI (I) ÆVUNTUR Å SEGNE Å STUBBA TAO VOSSASTROND’NE Knut Bjørgaas Andre utgave Voss 1943 Utgjeve av folkeminnenemndi på Voss Skatt’n pao Lo’n. Da va ain mann tao Fjéli so va mè i kriæ. — Da va kje siste kri’inn, da va ain tao dai so vò før, so da mao ve […]

Leksværingen Som Var Med I Krigen I 1808

Av P.A. RosvoldHentet fra Årbok for 1971-72Nord-Trøndelag HistorielagSteinkjer Trykkeri AS 1972 Leksværingen som var med i krigen i 1808 I fedrelandets saga har også leksværingene fått sitt navn risset inn. Om ikke så meget på prent, så dog i sagn som lever på folkemunne hos bygdefolket den dag i dag. Som gode og trofaste borgere […]

Storstormen

Henten fra: ”SAGN FRA STJØRDALEN FRA EN SVUNNEN TID I OG II” Av Ivar Nilssen Værnesbranden Gamle folk kan sagtens fortælle om ”storstormen”, som rasede en november nat for snart otti aar siden. At det var en styg storm er sikkert, og spørg folk, som har hørt fortælle om denne rædselsnat, saa vil du faa […]