Kristendom, Kirke og Prest

Veøy kirke og prestegard

Internt referansenummer:B-2021-august-001 Kilde:VÅR KULTURARV Tekst og tegninger av Ann-Grethe Aassve Trykt hos A/S E. K. Hansen Eftf. Asgård & Sønn Molde 1981 Klikk her for å lese forordet Veøy kirke og prestegard Tegning av Ann-Grethe Aassve Veøy kirke er den eldste av de tre middelalderkirkene vi har i Romsdal. At kirken har fire hundre sitteplasser, […]

Rødven stavkirke

Internt referansenummer:B-2021-august-001 Kilde:VÅR KULTURARV Tekst og tegninger av Ann-Grethe Aassve Trykt hos A/S E. K. Hansen Eftf. Asgård & Sønn Molde 1981 Klikk her for å lese forordet Rødven stavkirke Rødven stavkirke er den eneste stavkirke som står igjen i Romsdal. Kirken har i tidens løp undergått mange og til dels omfattende repara¬sjoner. Opprinnelig pleide […]

Eikesdal

Internt referansenummer:B-2021-august-001 Kilde:VÅR KULTURARV Tekst og tegninger av Ann-Grethe Aassve Trykt hos A/S E. K. Hansen Eftf. Asgård & Sønn Molde 1981 Klikk her for å lese forordet Eikesdal Eikesdalen er en av de mest storslåtte dater i Romsdal. Stupbratt faller fjella ned i det nesten to mil lange Eikesdalsvatnet som i mange år har […]

PRESTESOGOR – TORKJELL URESTAD OG PRESTEDOTTERI

Internt referansenummer:B-April-2020 Kilde: KYNNEHUSET VESTEGDSKE FOLKEMINNE Av: Peter Lunde NORSK FOLKEMINNELAG VI KRISTIANIA (NORSK FOLKEMINNELAG) 1924 PRESTESOGOR TORKJELL URESTAD OG PRESTEDOTTERI NB! Bildet er kun et illustrasjonsbildet og er malt av Henri de Toulouse-Lautrec. Fyrst i 1800-aari var der ein prest i Hægebostad og Fjotland som heitte Dyrenborg. Han budde paa Hægebostad. Der var ein […]

PRESTESOGOR – BEREN GRAVAR

Internt referansenummer:B-April-2020 Kilde: KYNNEHUSET VESTEGDSKE FOLKEMINNE Av: Peter Lunde NORSK FOLKEMINNELAG VI KRISTIANIA (NORSK FOLKEMINNELAG) 1924 PRESTESOGOR BEREN GRAVAR NB! Bildet er kun et illustrasjonsbilde, og er malt av Viktor Vasnetsov. Ein fjotlending som heitte Beren, vart gift til Gjerstad sokn. Han var god maalar og sers hendug. Han vart ein gamall mann. Han var […]

PRESTESOGOR – SIRDALSBRUDGOMEN OG PRESTEN

Internt referansenummer:B-April-2020 Kilde: KYNNEHUSET VESTEGDSKE FOLKEMINNE Av: Peter Lunde NORSK FOLKEMINNELAG VI KRISTIANIA (NORSK FOLKEMINNELAG) 1924 PRESTESOGOR SIRDALSBRUDGOMEN OG PRESTEN Der var eit bryllup i Øvre Sirdal i gamle dagar fyrr dei fekk kyrkja der uppe. Dei hadde so langt til kyrkja, at dei sleit ut tri sledar etter vegen. Dei var dugeleg drukne daa […]

PRESTESOGOR – PRESTEN OG TRESKJAREN

Internt referansenummer:B-April-2020 Kilde: KYNNEHUSET VESTEGDSKE FOLKEMINNE Av: Peter Lunde NORSK FOLKEMINNELAG VI KRISTIANIA (NORSK FOLKEMINNELAG) 1924 PRESTESOGOR PRESTEN OG TRESKJAREN Jon Aavesland var hjaa presten Karlsen i Bjelland og treskte. So sa presten til han: – Den som spiser maadelig, han sover sødelig, siger Syrak. – D’e de sama kò Syrak segje, svara Jon. Syrak […]

PRESTESOGOR – EI GLUP LESARGJENTA

Internt referansenummer:B-April-2020 Kilde: KYNNEHUSET VESTEGDSKE FOLKEMINNE Av: Peter Lunde NORSK FOLKEMINNELAG VI KRISTIANIA (NORSK FOLKEMINNELAG) 1924 PRESTESOGOR EI GLUP LESARGJENTA NB Bildet er kun et illustrasjonsbilde, og er malt av Albert Anker Der var ei lesargjenta for presten Antvord i Bjelland, ho kunde ikkje lesa noko. So spurde presten um ho kunde syngja. Daa sette […]

PRESTESOGOR – DEN VISE BJELLANDSPRESTEN

Internt referansenummer:B-April-2020 Kilde: KYNNEHUSET VESTEGDSKE FOLKEMINNE Av: Peter Lunde NORSK FOLKEMINNELAG VI KRISTIANIA (NORSK FOLKEMINNELAG) 1924 PRESTESOGOR DEN VISE BJELLANDSPRESTEN   Søren Schive sa dør skille bli kjørkja paa Netlandsnese, ò han la ne nokre steina dør han meinte de ville bli. Far visste um plassen, men kjørkjo blei staa’ann lide grann lenger ude. (Fjotland). […]

PRESTESOGOR – PRESTEN HOLST

Kilde: KYNNEHUSET VESTEGDSKE FOLKEMINNE Av: Peter Lunde NORSK FOLKEMINNELAG VI KRISTIANIA (NORSK FOLKEMINNELAG) 1924 PRESTESOGOR PRESTEN HOLST Han var so fælande snappsinna. Han vikarierte i Aaseral eit bil, fyrr han kom til Hægebostad. Han skulde ein gong vigja eit brudpar i Aaseral. Daa dei kom fram til altaret, gjorde brudgomen eit hallingkast. Men det var […]

PRESTESOGOR – PRESTEN BERGWITZ

Internt referansenummer:B-April-2020 Kilde: KYNNEHUSET VESTEGDSKE FOLKEMINNE Av: Peter Lunde NORSK FOLKEMINNELAG VI KRISTIANIA (NORSK FOLKEMINNELAG) 1924 PRESTESOGOR PRESTEN BERGWITZ NB! Bildet er kun et illustrasjonsbilde og er malt av Eduard von Grützner. Bergwitz var vond paa ein bygdemann. Ein gong mannen gjekk til altars, skaut presten kalken inn i munnen paa han, so vinen skvatt […]

PRESTESOGOR – PRESTEN DAHLE

Internt referansenummer:B-April-2020 Kilde: KYNNEHUSET VESTEGDSKE FOLKEMINNE Av: Peter Lunde NORSK FOLKEMINNELAG VI KRISTIANIA (NORSK FOLKEMINNELAG) 1924 PRESTESOGOR PRESTEN DAHLE   Der var ein lensmann i Bakka som vart avsett. Han og presten Dahle var uvener. Presten var ein svær ribekjept. Ein dag dei treftest, sa lensmannen: – Kåss kann de ha seg at prestepungjen e […]