Kristendom, Kirke og Prest

Brødrene Kloumann

Internt referansenummer: 25.08.2011 – BOK Kilde:SKUVVANVÁRRI(Det susende fjell)Richard BerghNORSK FOLKEMINNELAGS SKRIFTER 116Universitetsforlaget 1976OSLO – BERGEN – TROMSØISBN 82-00-27128-5Utgitt med tilskott fra Norsk KulturrådKlikk her for å lese ”Innledningen” til boken.   Brødrene Kloumann   Det var tre brødre Kloumann. Den ene var prest i Kistrand, den andre politimester i Hammerfest, og den tredje doktor i […]

”Ponteglovæ”

Internt referansenummer: 20.08.2011 – BOKKilde:GJEMT, MEN IKKE GLEMT!(Fortellinger om bygdeskikkelser, liv og levnet på Tjøme i gamle dager)Abraham JohansenGjenfortalt av HAAKON BJERKØEUtgitt av TJØME KOMMUNETrykt i Tønsbergs Aktietrykkeri i 1977Klikk her for å lese ”Forordet”. ”Ponteglovæ” Før i tiden gikk det en smal glove der hvor veien i dag går fra Tjøme Hotell til Langviksvingen. […]

«Faderen I Bakken»

Internt referansenummer: 20.08.2011 – BOKKilde:GJEMT, MEN IKKE GLEMT!(Fortellinger om bygdeskikkelser, liv og levnet på Tjøme i gamle dager)Abraham JohansenGjenfortalt av HAAKON BJERKØEUtgitt av TJØME KOMMUNETrykt i Tønsbergs Aktietrykkeri i 1977Klikk her for å lese ”Forordet”. «Faderen i Bakken» Tjømes første helfaste skole, som gikk under navnet Den gode hensikt og lå omtrent der hvor Tjøme […]

Tjømes Siste Bygdevekter

Internt referansenummer: 20.08.2011 – BOKKilde:GJEMT, MEN IKKE GLEMT!(Fortellinger om bygdeskikkelser, liv og levnet på Tjøme i gamle dager)Abraham JohansenGjenfortalt av HAAKON BJERKØEUtgitt av TJØME KOMMUNETrykt i Tønsbergs Aktietrykkeri i 1977Klikk her for å lese ”Forordet”. Tjømes siste bygdevekter Som kjent utgjorde Nøtterøy og Tjøme i forrige århundre et lensmannsdistrikt. Lensmannen bodde på Nøtterøy, men hadde […]

Konfirmanter På Tjøme for 100 år Siden

Internt referansenummer: 20.08.2011 – BOKKilde:GJEMT, MEN IKKE GLEMT!(Fortellinger om bygdeskikkelser, liv og levnet på Tjøme i gamle dager)Abraham JohansenGjenfortalt av HAAKON BJERKØEUtgitt av TJØME KOMMUNETrykt i Tønsbergs Aktietrykkeri i 1977Klikk her for å lese ”Forordet”. Konfirmanter på Tjøme for 100 år siden Det var sannelig ingen spøk å være konfirmant på Tjøme i gamle dager. […]

Langvass-kopann

Internt referansenummer: 13.08.2011 – BOK Kilde: Sagn og halvglømte navn. (Fortellinger om folk som satte farge på bygdemiljøet) Reidar Blokkeskar Tegninger: Otto Lie Nidaros forlag 1983 Utgitt i samarbeid med Meldal Historielag ISBN: 82-990804-2-8 Klikk her for å lese ”Forordet” med bilde av forfatter Reidar Blokkeskar. Langvass-kopann (Bildet er kun et illustrasjonsbilde) Det var mange […]

Erik Farver Og Jensens Lesebok

Internt referansenummer: 13.08.2011 – BOKKilde:Sagn og halvglømte navn.(Fortellinger om folk som satte farge på bygdemiljøet)Reidar BlokkeskarTegninger: Otto LieNidaros forlag 1983Utgitt i samarbeid med Meldal HistorielagISBN: 82-990804-2-8Klikk her for å lese ”Forordet” med bilde av forfatter Reidar Blokkeskar. Erik Farver og Jensens lesebok Erik og Karin GjellenFotograf ukjent. Omkring 1850 åra kom tre søsken frå Aure […]

Heidar Straume Og Kollur Kile

Internt referansenummer: 12.07.2011 – BOKKilde:Frå eit langt liv – Folkeminne, segn og sogePer AarviknesHELSINGSKRIFTUtg. Av Volda Bygdeboknemnd1975Aarflots Prenteverk – ”Møre” 6101 VoldaKlikk her for å lese ”Føreordet”.Klikk her for å lese ”Helsing frå ordførar S. H. Halkjelsvik” Heidar Straume og Kollur Kile Ein gong i tida, då kristendomen kom hit, hadde Heidar Straume sett seg […]

Blåjohannes

Internt referansenummer: 12.07.2011 – BOKKilde:Frå eit langt liv – Folkeminne, segn og sogePer AarviknesHELSINGSKRIFTUtg. Av Volda Bygdeboknemnd1975Aarflots Prenteverk – ”Møre” 6101 VoldaKlikk her for å lese ”Føreordet”.Klikk her for å lese ”Helsing frå ordførar S. H. Halkjelsvik” Blåjohannes Johannes vart funnen i Volda som lausgjengar. Presten Quale tok han til seg, boklærde han og konfirmerte […]

Ein Dag Var Røys-Sjur Inn På Kverna…

Kilde:Frå eit langt liv – Folkeminne, segn og sogePer AarviknesHELSINGSKRIFTUtg. Av Volda Bygdeboknemnd1975Aarflots Prenteverk – ”Møre” 6101 VoldaKlikk her for å lese ”Føreordet”.Klikk her for å lese ”Helsing frå ordførar S. H. Halkjelsvik” Ein dag var Røys-Sjur inn på kverna… Ein dag var Røys-Sjur inn på kverna i presteelva og mol. Då han gjekk heim […]

Små Soger Om Presten Otto Finde

Kilde:Frå eit langt liv – Folkeminne, segn og sogePer AarviknesHELSINGSKRIFTUtg. Av Volda Bygdeboknemnd1975Aarflots Prenteverk – ”Møre” 6101 VoldaKlikk her for å lese ”Føreordet”.Klikk her for å lese ”Helsing frå ordførar S. H. Halkjelsvik” Små soger om presten Otto Finde 1.    Ein gong kom det tirand i løda hans. Det var om natta, og dei måtte […]

Johannes Emilius Rosenqvist

Kilde:Frå eit langt liv – Folkeminne, segn og sogePer AarviknesHELSINGSKRIFTUtg. Av Volda Bygdeboknemnd1975Aarflots Prenteverk – ”Møre” 6101 VoldaKlikk her for å lese ”Føreordet”.Klikk her for å lese ”Helsing frå ordførar S. H. Halkjelsvik” Johannes Emilius Rosenqvist Johannes Emilius Rosenqvist var siste presten i Volda som var uteksaminert frå Universitetet i København. Han var prest i […]