Lov og Orden

Rasmus Kolnes (Lensmenner I Rogaland) – (SOLA SKIPREIDA)

Internt referansenummer: B-28.06.2013Kilde:LENSMENNER I ROGALANDAv: Torkell MaulandIV JÆRENPRENTA I STAVANGER AFTENBLAD1926   Rasmus Kolnes (Lensmenner i Rogaland) (SOLA SKIPREIDA)   Rasmus Kolnes var lensmann 1613-1624. Han budde 1620 på 9 spann korn-skyld. 13. januar 1624 bad han sjølv um avskil og fekk det.   Til Sola skipreida vart rekna 1661: 1.     Sola (Kyrkje-Sola), 6 […]

Laurits Sømme (Lensmenner I Rogaland) – (SOLA SKIPREIDA)

Internt referansenummer: B-28.06.2013Kilde:LENSMENNER I ROGALANDAv: Torkell MaulandIV JÆRENPRENTA I STAVANGER AFTENBLAD1926   Laurits Sømme (Lensmenner i Rogaland) (SOLA SKIPREIDA)   Laurits Sømme (i seglet L. A.) vart 13. januar 1624 sett til lensmann og er seinare nemnd det til 1634. På Haugs fjordungsting 28. mars 1625 er han kalla Rasmus Sømme; men det må vera […]

Torgeir Rasmusson Sola (Lensmenner I Rogaland) – (SOLA SKIPREIDA)

Internt referansenummer: B-28.06.2013Kilde:LENSMENNER I ROGALANDAv: Torkell MaulandIV JÆRENPRENTA I STAVANGER AFTENBLAD1926   Torgeir Rasmusson Sola (Lensmenner i Rogaland) (SOLA SKIPREIDA)   Torgeir Rasmusson Sola var lensmann 1635-1658. Fyrste gong han var lensmann på eit ting, var 4. mars 1635. Han var strandfut 1660. Olav Øystre Bore hadde kalla lensmannen Torgeir Sola ein lygnar og tjuvetrekkjar. […]

Rasmus Sola (Lensmenner I Rogaland) – (SOLA SKIPREIDA)

Internt referansenummer: B-28.06.2013Kilde:LENSMENNER I ROGALANDAv: Torkell MaulandIV JÆRENPRENTA I STAVANGER AFTENBLAD1926   Rasmus Sola (Lensmenner i Rogaland) (SOLA SKIPREIDA)   Rasmus Sola var lensmann 1661. Det hev vel vore i ei brå-vending.   Til Sola skipreida vart rekna 1661: 1.     Sola (Kyrkje-Sola), 6 pund korn; Håland nr. 14. 2.     Ølbør, 4 p. 3 […]

Rasmus Njellsson Utsola (Lensmenner I Rogaland) – (SOLA SKIPREIDA)

Internt referansenummer: B-28.06.2013Kilde:LENSMENNER I ROGALANDAv: Torkell MaulandIV JÆRENPRENTA I STAVANGER AFTENBLAD1926   Rasmus Njellsson Utsola (Lensmenner i Rogaland) (SOLA SKIPREIDA) Rasmus Njellson Utsola var lensmann 27. november 1662, 12. januar 1663 og seinare truleg til 1689. Han var 1662 eigar av 17 spann i Skjelbreid. Meir er der ikkje skrive, endå det gjeld kann henda den […]

Niels Rasmusson Utsola (Lensmenner I Rogaland) – (SOLA SKIPREIDA)

Internt referansenummer: B-28.06.2013Kilde:LENSMENNER I ROGALANDAv: Torkell MaulandIV JÆRENPRENTA I STAVANGER AFTENBLAD1926   Niels Rasmusson Utsola (Lensmenner i Rogaland) (SOLA SKIPREIDA)   Niels Rasmusson Utsola var lensmann 1689-1691. Sidan budde han på Rott.   Til Sola skipreida vart rekna 1661: 1.     Sola (Kyrkje-Sola), 6 pund korn; Håland nr. 14. 2.     Ølbør, 4 p. 3 vætter […]

Knut Rasmusson Utsola (Lensmenner I Rogaland) – (SOLA SKIPREIDA)

Internt referansenummer: B-28.06.2013Kilde:LENSMENNER I ROGALANDAv: Torkell MaulandIV JÆRENPRENTA I STAVANGER AFTENBLAD1926   Knut Rasmusson Utsola (Lensmenner i Rogaland) (SOLA SKIPREIDA)   Knut Rasmusson Utsola er nemnd lensmann 1692-1727. Han åtte 3 pund korn i Utsola etter lut-setel 4. oktober 1690. Døydde 1727 63 år gamall, gravlagd i Sola-kyrkja 25. mai. Skifte 15. september same år. Enkjo […]

Knut Knutsson Utsola (Lensmenner I Rogaland) – (SOLA SKIPREIDA)

Internt referansenummer: B-28.06.2013Kilde:LENSMENNER I ROGALANDAv: Torkell MaulandIV JÆRENPRENTA I STAVANGER AFTENBLAD1926   Knut Knutsson Utsola (Lensmenner i Rogaland) (SOLA SKIPREIDA)   Knut Knutsson Utsola (døypt 19. september 1700) var lensmann 1728-1740. Han åtte 1 pund korn i Utsola etter skøyta 15. september 1727 og makeskiftebrev 7. januar 1728, dertil 12 spann etter skøyta 26. februar 1731. […]