Musikk

Et Besøg Av Kongen

Hentet fra ”Sagn fra Stjørdalen”Samlet av Ivar Nilssen VærnesbrandenUtgitt i 1905Jeg er forvisset om at mange, som ikke har hørt fortalt om Karl Johans reise gjennem Stjørdalen sommeren 1835, gjerne ønsker at blive meddelt lidt desangaaende, og skal jeg derfor saadan til slutning gjøre det, samt gjengive den velkomstsang, som blev sjunget for ham, da […]

Sang Av Gudrun Kristiansen

Internt Referansenummer: 23.08.2012 – CKilde:Bærum kommuneBærum bibliotekRettighet til materiellet: Bærum kommuneBærum bibliotek nettsted for lokalhistoriePublisert på Bærum kommunes nettsider den 26.03.2012Sideansvarlig for nettsidene i Bærum kommune: Randi Margrete HauskenPublisert på www.historier.no den 23.08.2012Sideansvarlig for nettsidene til www.historier.no: Knut Egil Kvarving Sang av Gudrun Kristiansen Gudrun Kristiansen og Kjell Kirkeby, fotografert ca. 1980 av Kåre V. […]

Visen Om Erland Larssen Åmillom

Internt referansenummer: 16.02.2012 – BOK Kilde:GAMALT FRÅ LOM (Folk og fylgje tå alle salg)OLAV T. KVAALELOM HEIMBYGDSLAG 1975ISBN 82-990 408-0-9Engers Boktrykkeri A/S – Otta”Gamalt frå Lom” er utgjeve med stønad frå Ola Øyjorde, Lom Tamreinlag, Norsk Kulturfond og med stønad og garanti frå Lom kommune.Klikk her for å lese ”Forordet” Visen om Erland Larssen Åmillom […]

Ein Song Om Felden

Internt referansenummer: 12.07.2011 – BOKKilde:Frå eit langt liv – Folkeminne, segn og sogePer AarviknesHELSINGSKRIFTUtg. Av Volda Bygdeboknemnd1975Aarflots Prenteverk – ”Møre” 6101 VoldaKlikk her for å lese ”Føreordet”.Klikk her for å lese ”Helsing frå ordførar S. H. Halkjelsvik” Ein song om Felden Et echo eller gjenlyd frå den vestre side af Gudefjeldene, Thor og Freia, som […]

Passende Musikk

Lagt inn av:Geir Magnusson Passende musikk I 1989 ble det arrangert en erotisk uke i Stavanger. Kristin Aalen Hunsager jobbet på den tida for NRK P2 i Stavanger og fikk i oppdrag å dekke begivenheten. Fra NRK i Oslo ble det bestemt at det skulle lages et radioprogram på 45 minutter. En kvinnelig dagsnyttreporter fra […]

LANGLIM—SONG

Internt referansenummer: 10.11.09 – AKilde:LANGLIM – Ei bygd med segn og sogerAv: Olav BakkenKlikk her for å lese Forordet (med bilde av forfatter Olav Bakken)EIGE FORLAGFlatdal 1973 LANGLIM—SONG (Tone: Mellom bakkar og berg) Bilde av Langlim. Ukjent fotograf. Sjå der fjella står snaue i kruna og gjev lygne i nord og i sudligg mi heimbygd […]

Skolemusikkens Begyndelse

Internt referansenummer: 13.10.09 – A Kilde: Hva jeg minnes… (Erindringer II) JOHAN STEENBERG d.e. Jubileumsskrift Steenberg Grafisk a.s – Drammen 1994 Klikk her for å lese ”Foreordet”. Skolemusikkens begyndelse I KRISTIANIA hadde skolene fått startet et musikkorps. Musikkhandler William Johnsen var leder. Skoleinspektør And. Larssen var meget interessert for saken og ville gjerne ha guttene […]

Spillemenn I Krødsherad

Internt referansenummer: 16.09.2009 – AKilde:Hallingdals Historie IIForfattet og Utgitt av:T. MyhreEget ForlagAnnen Bok, Trykt i 1930DRAMMEN FORLAGSTRYKKERIET 1930Klikk her for å lese ”Forfatterens biografi” som står i boken fra 1930 (Med bilde)Klikk her for å lese ”Fortale til annet bind” med sang om Krøderfjorden Spillemenn i Krødsherad Der har fra gamle tider vært mange musikalske […]

Arne Malmo Med Flere Spiller En Reinlender Fra En Skytterfest

Internt Referansenummer: 01.09.2009 – CKilde:Verran MuseumGamle opptak fra MalmProdusert som prosjektoppgaver av 10. klasse ved Malm skole, i tiden 1972 – 1978.Klikk her for å lese mer om dette skoleprosjektet. Digitalisering, bearbeidelse og CD-produksjon:Svein-Arne Myrvold, Studio 4, 7790 Malm, oktober 2000 Arne Malmo med flere spiller en Reinlender fra en skytterfest Det er samlet en […]

Arne Malmo Med Flere Spiller En Gammel Vals Etter Hakon Størvold

Internt Referansenummer: 01.09.2009 – CKilde:Verran MuseumGamle opptak fra MalmProdusert som prosjektoppgaver av 10. klasse ved Malm skole, i tiden 1972 – 1978.Klikk her for å lese mer om dette skoleprosjektet. Digitalisering, bearbeidelse og CD-produksjon:Svein-Arne Myrvold, Studio 4, 7790 Malm, oktober 2000 Arne Malmo med flere spiller en gammel Vals etter Hakon Størvold Det er samlet […]

Arne Malmo Med Flere Spiller En Reinlender Som Magnus Fossdal Har Spilt

Internt Referansenummer: 01.09.2009 – CKilde:Verran MuseumGamle opptak fra MalmProdusert som prosjektoppgaver av 10. klasse ved Malm skole, i tiden 1972 – 1978.Klikk her for å lese mer om dette skoleprosjektet. Digitalisering, bearbeidelse og CD-produksjon:Svein-Arne Myrvold, Studio 4, 7790 Malm, oktober 2000 Arne Malmo med flere spiller en Reinlender som Magnus Fossdal har spilt Det er […]

Arne Malmo Med Flere Spiller En Reinlender Som Magnus Fossdal Har Spilt (II)

Internt Referansenummer: 01.09.2009 – CKilde:Verran MuseumGamle opptak fra MalmProdusert som prosjektoppgaver av 10. klasse ved Malm skole, i tiden 1972 – 1978.Klikk her for å lese mer om dette skoleprosjektet. Digitalisering, bearbeidelse og CD-produksjon:Svein-Arne Myrvold, Studio 4, 7790 Malm, oktober 2000 Arne Malmo med flere spiller en Reinlender som Magnus Fossdal har spilt (II) Det […]