Ordtak

Gravferd – Likhop

Kilde:NORSK FOLKEMINNELAGS SKRIFTER 120Norsk FolkeminnelagI kommisjon hjå H.Aschehoug & Co. (W. Nygaard) a/sOslo 1978 Jens HaukdalFRAMFOR STENAFolkeminneFrå Gauldalsbygdene IIMed spesialtillatelse fra slektninger Gravferd – likhop I Støren og Soknedal vart gravferd kalla for likhop. –    ”Der kjem likhopen,” sa folk og meinte da alle som var med i gravferda.

Bokk-ord

Av gbr.Oskar AlstadHentet fra Årbok for 1970, 48.årgangNord-Trøndelag HistorielagRedaktør: Gudmund LerenSteinkjer Trykkeri A.S 1971 Bokk-ord I gamle dager var geitebokken det husdyret som var dårligst ansett. Grunnen var vel at det i parringstida var en stygg lukt av den. Den var temmelig sta og vanskelig å behandle.Når det var noen som var steil, tverr, umulig […]