Presse og Medier

PRESSE-MINNER – Vik Som Folketaler.

Kilde: BYEN OG MENNESKENE Av Theodor Dahl Etterlatte erindringer Les forordet til boken her STABENFELDT FORLAG AKTIETRYKKERIET I STAVANGER 1947 PRESSE-MINNER Vik som folketaler. Meget nyttet var han som folketaler. På syttende-maitalerstolene skapte han fedrelandskjensle. Han hadde ordet i sin makt, men var ikke orator. Ikke spirituell. Det var ikke hans lynne. Men somme tider […]

PRESSE-MINNER – Ei Døde Hæfte Paa Livets Reise.

Kilde: BYEN OG MENNESKENE Av Theodor Dahl Etterlatte erindringer Les forordet til boken her STABENFELDT FORLAG AKTIETRYKKERIET I STAVANGER 1947 PRESSE-MINNER Ei døde hæfte paa livets reise. Jeg husker en tragi-komisk episode fra et valg. Det var svær kamp mellom partiene. Vik var kandidat i Verkets krets. Vi som var med i valgsjauen, kjørte med […]

PRESSE-MINNER – Per Sivle.

Kilde: BYEN OG MENNESKENE Av Theodor Dahl Etterlatte erindringer Les forordet til boken her STABENFELDT FORLAG AKTIETRYKKERIET I STAVANGER 1947 PRESSE-MINNER Per Sivle. Stavanger Avis og Oddmund Viks hus i Kleivå betød noe i Stavangers åndsliv. Det kom mange åndsmennesker til den heimen der fru Dorthea Vik var den kloke og gode vertinnen. Støtt med […]

PRESSE-MINNER – Byens Aviser.

Kilde: BYEN OG MENNESKENE Av Theodor Dahl Etterlatte erindringer Les forordet til boken her STABENFELDT FORLAG AKTIETRYKKERIET I STAVANGER 1947 PRESSE-MINNER Byens aviser. Oddmund Vik var ikke pressemann i den forstand som cand. jur. Lars Oftedal. Det var politikken, de sosiale spørsmålene som Vik interesserte seg mest for. Lars Oftedal var den intense levende dagsnerven. […]

PRESSE-MINNER – Eilif Petersen Og Arne Garborg.

Kilde: BYEN OG MENNESKENE Av Theodor Dahl Etterlatte erindringer Les forordet til boken her STABENFELDT FORLAG AKTIETRYKKERIET I STAVANGER 1947 PRESSE-MINNER Eilif Petersen og Arne Garborg. Eilif Petersen var i byen. Som vanlig holdt han til ute på Sølyst og jeg var der ute og intervjuet ham. Vi drøste om mangt, og kom også inn […]

PRESSE-MINNER – Oddmund Vik Og «Stavanger Avis».

Kilde: BYEN OG MENNESKENE Av Theodor Dahl Etterlatte erindringer Les forordet til boken her STABENFELDT FORLAG AKTIETRYKKERIET I STAVANGER 1947 PRESSE-MINNER Oddmund Vik og «Stavanger Avis». Det var i nittenhundre og syv jeg begynte i Stavanger Avis’ redaksjon. Hos Oddmund Vik. Ola Aurenes var redaksjonssekretær og forretningsfører. Det var et typisk avisinteriør for tida. Meget […]