Ras, Flystyrt og Andre Ulykker

”Nargtind” av Onøy – redningsdåder under fisket i 1950-60 årene

Internt referansenummer: I-10.04.2020-1 Kilde: http://www.luroy.folkebibl.no/artikkelregister.htm ”Nargtind” av Onøy – redningsdåder under fisket i 1950-60 årene Av Sverre Mogård-Larsen Som følge av det rike silde-, torske-, sei- og størjefiske i 1950-60- årene ble det bygd mange nye fiskebåter her på Helgeland. Størjefisket gjorde sitt til at flere redere kontraherte nybygg, anskaffet seg båt på annet vis […]

Lothe Lorentsdatter fra Lovund. Et 80-års minne for en tragisk ulykke på Island

Internt referansenummer: I-10.04.2020-1 Kilde: http://www.luroy.folkebibl.no/artikkelregister.htm Lothe Lorentsdatter fra Lovund. Et 80-års minne for en tragisk ulykke på Island Av Oddbjørn Jensen   Lothe Lorentsdatter ble født på Lovund i Lurøy kommune, 13. juli 1871. Hun var datter av gårdbruker/ leilending Lorents Christian Hansen og hustru Karen Johanne Nilsdatter. Lothe vokste opp som nr. 3 i […]

Havet: Arbeidsplass og ferdselsåre. Drukninger i Lurøy 1825 – 1902

Internt referansenummer: I-10.04.2020-1 Kilde: http://www.luroy.folkebibl.no/artikkelregister.htm Havet: Arbeidsplass og ferdselsåre. Drukninger i Lurøy 1825 – 1902 Av Rune Bang   Innledning. Helt fra det øyeblikk de første mennesker slo seg ned på den isfrie kyststripe, har havet gitt mat i skrotten og utsikter for morgendagen. Kystens folk har måtte lære seg å leve med et livsgrunnlag […]

”Marselia af Anklakken” – En Bergenstur som endte med forlis på Vestlandet

Internt referansenummer: I-10.04.2020-1 Kilde: http://www.luroy.folkebibl.no/artikkelregister.htm ”Marselia af Anklakken” – En Bergenstur som endte med forlis på Vestlandet Av Rune Bang   Våre jekter har seilt på Bergen gjennom flere hundre år, og jektefarten har på mange måter vært bindeleddet mellom lokale fiskeprodukter og fornødne handelsvarer fra kjøpstedene. De lokale bygdefarsjekter representerte et fastere organisert samvirke […]

Lurøygården. Litt om de gamle bygningene her og storbrannene i 1880-åra

Internt referansenummer: I-10.04.2020-1 Kilde: http://www.luroy.folkebibl.no/artikkelregister.htm Lurøygården. Litt om de gamle bygningene her og storbrannene i 1880-åra Av Rune Bang ”På den aabne Mark under Fjeldet laa Hovedhuset lunt til med sine store Sale og Dagligstuer, med Spiseværelset, Soverom og Kjøkken. Ved bygningens ene Side stak ”Farmorloftet” frem og dannede en Fløi, men dog adskilt fra […]

1773 – Branntragedien På Klefsås

KildeStjørdalens krønike 6Hans Olav LøkkenHistoriefortelleren 1773 – Branntragedien på Klefsås En av tradisjonsfortellingene tilknyttet brannen på Klefsås i 1773, går ut på at husfrua Marit gikk med nistemat til husbonden John Peder Sundet som var på arbeid på en av Bulandsagene, og at de tre småungene ble låst inne. Brannen oppstod, de kom seg dermed […]

1753 – Fergekatastrofen På Sandfærhus

KildeStjørdalens krønike 2Hans Olav LøkkenHistoriefortelleren 1753 – Fergekatastrofen på Sandfærhus En skal være forsiktig med å kåre ”den største katastrofen” i vårt nærmiljø. For enhver involvert i en ulykke – eller som etterlatt – vil nettopp relatert hendelse være ”den største katastrofen”. Ser en det hele i målestokk av antall døde, vil fergetragedien på Sandfærhus […]

1950 – En Spitfire Flyr Seg Ned I Samsjøen

Kilde Stjørdalens krønike 3 Hans Olav Løkken Historiefortelleren 1950 – En Spitfire flyr seg ned i Samsjøen   Det er en vakker fredag i august 1950. Folk fra bygdene rundt Samsjøen hadde tatt seg oppover til setrene og hyttene rundt vannet. De skulle bringe oppover proviant og annet nødvendig utstyr til tausene, eller rett og […]

1951 – Med Stål I Bein Og Armer

KildeStjørdalens krønike 6Hans Olav LøkkenHistoriefortelleren 1951 – Med stål i bein og armer Onsdag den 4. april 1951 blåser det full storm i de norske høgfjell. Nede i Ramskardet sliter tre menn seg fremover. Kraftig vind presser dem flere ganger i kne. Den yngste går foran og brøyter løype. Bak henger de andre seg på […]

Tømmerfløting Og Ulykker

Hentet fra ”Stjørdalsboka Bind I del II”Utgitt i 1968Einar Hermstad forteller:   Bildet er kun et illustrasjonsbilde Samtidig med lausfløtningen begynte også ulykkene. Store partier tømmer ble slått ut og store våler la seg på stein og bergknauser. Tømmeret ble kanskje også kappet for langt til tverelvene, og satte seg på tvers. Dynamitten var ikke […]

Gamle Kari Josefberget fraus hel i 60-åra…

Internt referansenummer: B – 12.04.2016 Kilde: LIV OG LAGNAD FOLKEMINNE FRÅ SØR-ODAL Av:MAGNE AUROM NORSK FOLKEMINNELAG NR. 48 OSLO (NORSK FOLKEMINNELAG) 1942 Prenta hos Johansen & Nielsen — Oslo. Gamle Kari Josefberget fraus hel i 60-åra… Gamle Kari Josefberget fraus hel i 60-åra. Det var om hausten og hard berrfrost, og a Kari dro til […]

Brurlyden drukna

Internt referansenummer: B – 12.04.2016Kilde:LIV OG LAGNADFOLKEMINNE FRÅ SØR-ODAL Av:MAGNE ALTROMNORSK FOLKEMINNELAG NR. 48OSLO (NORSK FOLKEMINNELAG)1942Prenta hos Johansen & Nielsen — Oslo.Klikk her for å lese ”Føreord” Brurlyden drukna Utafor Jelsnes ligger ein stor stein langt uti Glåma. Som oftest er han heilt usynlig; men når elva blir lita, stikker han opp over vassflata og […]