Rovdyrhistorier

Svoltint åt Villdyra Med

Internt referansenummer: 31.08.2011 – BOK Kilde: MAGRE VILKÅR – FRÅ GRENSEBYGDER OG FINNSKOGER Haakon Garaasen OLAF NORLI OSLO 1924 Andre samlinga. Svoltint åt villdyra med   Ja, det vart hardt i hardår, gamalt attende. Men vart det sveltihel åt folk og fe, vart det mindre å finne for villdyra au, serskilt i avleg høge snøvintrar. […]

Ulv I Vuolajåkdalen, Bjørn I Gág’gajáv’ri…

Internt referansenummer: 25.08.2011 – BOK Kilde:SKUVVANVÁRRI(Det susende fjell)Richard BerghNORSK FOLKEMINNELAGS SKRIFTER 116Universitetsforlaget 1976OSLO – BERGEN – TROMSØISBN 82-00-27128-5Utgitt med tilskott fra Norsk KulturrådKlikk her for å lese ”Innledningen” til boken.   Ulv i Vuolajåkdalen, bjørn i Gág’gajáv’ri…   Det var ulv i Vuolajåkdalen. Pikku-Jussa sin familie måtte derfor passe godt på kretturene sine når de […]

Ulv Ved Bajit Læv’dnjajáv’ri

Internt referansenummer: 25.08.2011 – BOK Kilde:SKUVVANVÁRRI(Det susende fjell)Richard BerghNORSK FOLKEMINNELAGS SKRIFTER 116Universitetsforlaget 1976OSLO – BERGEN – TROMSØISBN 82-00-27128-5Utgitt med tilskott fra Norsk KulturrådKlikk her for å lese ”Innledningen” til boken.   Ulv ved Bajit Læv’dnjajáv’ri Det var i august. Dagene var varme, og nettene vakre med blå skumring, som ble mørkere for hver natt. Det […]

Ein Vargeflokk På Bjørneset

Kilde:Frå eit langt liv – Folkeminne, segn og sogePer AarviknesHELSINGSKRIFTUtg. Av Volda Bygdeboknemnd1975Aarflots Prenteverk – ”Møre” 6101 VoldaKlikk her for å lese ”Føreordet”.Klikk her for å lese ”Helsing frå ordførar S. H. Halkjelsvik” Ein Vargeflokk på Bjørneset På Bjørneset på Gotene samlast ein vargeflokk kring hestestallen. Det var om hausten og marka var åt å […]

Ei Ulvesoge Frå Lillebotnen

Internt referansenummer: 12.07.2011 – BOKKilde:Frå eit langt liv – Folkeminne, segn og sogePer AarviknesHELSINGSKRIFTUtg. Av Volda Bygdeboknemnd1975Aarflots Prenteverk – ”Møre” 6101 VoldaKlikk her for å lese ”Føreordet”.Klikk her for å lese ”Helsing frå ordførar S. H. Halkjelsvik” Ei ulvesoge frå Lillebotnen Det budde ein mann og ei kone i Lillebotnen. Dei hadde ei jente som […]

Skrubbesoger Frå Kvinesdal

Internt referansenummer: 03.05.2011 – BokKilde: Humor og folkeminne frå det gamle KvinesdalAv Ånen ÅrliTrykk: S. Bern. Hegland A.S. – Flekkefjord november Illustrasjoner av Kåre Sandvand (“Sandis”) Klikk her for å lese “Forordet” Skrubbesoger frå Kvinesdal På Fossevatnet møtte han skrubbar.Illustratør: Kåre Sandvand («Sandis») Skrubbane var ei rein landeplage i bygda i eldre tid. Ole Gausdal […]

Ulvesoger Frå Omland

Internt referansenummer: 03.05.2011 – BokKilde: Humor og folkeminne frå det gamle KvinesdalAv Ånen ÅrliTrykk: S. Bern. Hegland A.S. – Flekkefjord november Illustrasjoner av Kåre Sandvand (“Sandis”) Klikk her for å lese “Forordet” Ulvesoger frå Omland Far min, Andreas A. Omland, har fortalt at bestefaren hans, som heitte Lars A. Omland, hadde ei soge om ein […]

Det Er Lenge Sidan Dei Såg Gaupe I Kvinesdal

Internt referansenummer: 03.05.2011 – BokKilde: Humor og folkeminne frå det gamle KvinesdalAv Ånen ÅrliTrykk: S. Bern. Hegland A.S. – Flekkefjord november Illustrasjoner av Kåre Sandvand (“Sandis”) Klikk her for å lese “Forordet” Det er lenge sidan dei såg gaupe i Kvinesdal Det er lenge sidan dei såg gaupe i Kvinesdal. Det er inga gaupesoger frå […]

Ei Stygg Ulykke Ved Hagevatnet

Internt referansenummer: 03.05.2011 – BokKilde: Humor og folkeminne frå det gamle KvinesdalAv Ånen ÅrliTrykk: S. Bern. Hegland A.S. – Flekkefjord november Illustrasjoner av Kåre Sandvand (“Sandis”) Klikk her for å lese “Forordet” Ei stygg ulykke ved Hagevatnet Eit kort stykke aust for Berstøl og Hagevatnet ligg Veidrekjødna. Den ligg i utmarka til Stokkeland. Dette var […]

Ulvegraver I Nannestad

Internt referansenummer: 30.01.2011 – AKilde:HÆRTA TA HÅRT – Muntre historier og historikk fra NannestadSamlet og redigert av Asbjørn TunoldUtgiver: Lions Club, Nannestad 1987Klikk her for å komme til hjemmesidene til Lions Club NannestadKlikk her for å lese Forordet til boken Ulvegraver i Nannestad I Bærum hadde jeg en vaktmester fra Solør. Han fortalte meg at […]

Har Vi Minner Om Dyregraver I Nannestad?

Internt referansenummer: 30.01.2011 – AKilde:HÆRTA TA HÅRT – Muntre historier og historikk fra NannestadSamlet og redigert av Asbjørn TunoldUtgiver: Lions Club, Nannestad 1987Klikk her for å komme til hjemmesidene til Lions Club NannestadKlikk her for å lese Forordet til boken Har vi minner om dyregraver i Nannestad? Tidligere var ulven et vanlig rovdyr i Norge. […]

Skrubb På Høllén…

Internt referansenummer: 16.11.10 – AKilde:LIFJELL I FARNE TIDEREi kulturhistorisk bok i samband med 20 års jubileet for Lifjell grunneigarlagAv: HALVOR SEMLIFJELL GRUNNEIGARLAG HEDDAL 1983ISBN 82-991086-0-8Teledølens Boktrykkeri, Notodden(Klikk her for å lese ”Forordet” skrevet av Reidar Skår) (Klikk her for å lese ”Innleinga”  av Halvor Sem) Skrubb på Høllén… Segner og soger Ein gamal mann fortel: […]