Sagn og Overtro

1801 – Gjevingåsen

KildeStjørdalens krønike 1Hans Olav LøkkenHistoriefortelleren 1801 – Gjevingåsen Enkelte stedsnavn kan være vanskelige å tyde. Mange kan ha ulik betydning. Navnet Gjeving er et av disse. Til tross for at de fleste steds- og gårdsnavn er tilknyttet elver og andre naturrelasjoner, må en gå ut i fra at Gjeving mer henspeiler seg på naturens oppførsel. […]

Gærn-Kresten-dalen

Kilde:Namdal Historielag (link til hjemmeside)Årbok for Namdalen 1977 side 106Skriftstyrar: Kolbjørn GåsværDybdekilder: Fleire eldre på Jøa.Medskrivar: KG Gærn-Kresten-dalen Gærn-Kresten-dalen er ein liten tverrdal til Steinsdalen på Jøa. Han er så pass liten at det mesta er berre eit vass-sig frå myrene som kjem ned der. Men før, med folk hadde mykje sauer som skulle jagast […]

Likkister

Kilde:Namdal Historielag (link til hjemmeside)Årbok for Namdalen 1963 side 27Skriftstyrar: P.Jæger-LeirvikSkrevet av: P.Jæger-Leirvik Likkister I eldre tid, der det var veglaust og ellers vanskeleg framkomst, var det vanleg at dei i god tid fekk oppsaga likkist-bord åt seg sjølve. Dei kunne bli liggande på lager i mange år. Uvanleg var det heller ikkje, at de […]

Gammel-Pål

Kilde: Namdal Historielag (link til hjemmeside) Årbok for Namdalen 1966 side 77 Skriftstyrar: P.Jæger-Leirvik Skrevet av Martin Bjerken Gammel-Pål Pål var frå Gudbrandsdalen og kom hit til Grong i 1850-åra, da fleire andre derifrå kom og vart verande i bygda all sin dag. Av dei andre som kom på same tid, var Ole Sveinsen Fjerdrumsmoen […]

Ganning I Kolvereid

Kilde:Namdal Historielag (link til hjemmeside)Årbok for Namdalen 1961 side 65Skriftstyrar: P.Jæger-Leirvik Ganning i Kolvereid Sari heitte ein same som høyrde heime i Kolvereid, os som på sine gamle dagar budde ved Grinna, der hann døyde for kring 50 år sidan, over 90 år gamal. Dei meinte at han kunne ganna. Det var ein som spurde […]

Finn-Kersti-holet På Nordfjellet I Beitstad

Av fiskeriassistent Olav JønnumHentet fra Årbok for 1970, 48.årgangNord-Trøndelag HistorielagRedaktør: Gudmund LerenSteinkjer Trykkeri A.S 1971 Finn-Kersti-holet på Nordfjellet i Beitstad På fjellet ovafor Jønnum er det eit pass i fjellet som vert kalla Finn-Kersti-holet. Til dette knyter det eg eit gamalt sagn.For lenge sidan var det ein lappefamilie som hadde teke opphald borte ved Gilten, […]

Ein Merkeleg Sjukdom I Bangdalen

Av fiskeriassistent Olav JønnumHentet fra Årbok for 1970, 48.årgangNord-Trøndelag HistorielagRedaktør: Gudmund LerenSteinkjer Trykkeri A.S 1971 Ein merkeleg sjukdom i Bangdalen Dette hendte på garden Annsjøen i Bangdalen. Folka på gården sat og åt middag. Da ga det ut eit smell som eit skott, alle hørte det så nær som ein, det var Iver Olsen Solem […]

Finn-Marit Og Finn-Pål

Hentet fra ”Opplevet og hørt – OVERTRO OG BJØRNEHISTORIER AV Otto Schulz”CAMMERMEYERS BOGHANDEL OSLO 1934NYTT OPPLAG 1983STEINKJER TRYKKERI ASI kommisjon hos Steinkjer Bokhandel A.sFinn-Marit var Finn-Påls kone, om gift eller ikke vet ingen. Begge hadde det felles at de var hissige av gemytt, og således kom det ofte til stridigheter. Uhellet var at begge kunde […]

St. Olavs Bæk

Hentet fra ”Sagn fra Stjørdalen”Samlet av Ivar Nilssen VærnesbrandenUtgitt i 1905Et stykke vestenfor Langstein station – ved Struksanden – kommer en bæk med stort bulder og brag fra det nærliggende Forbordsfjeld og stryger udi fjorden. Bækken kaldes ”St. Olavs bæk”, og en bro, som fører over samme ”St. Olavs bro”.Saa siger sagnet:Engang da kong Olav […]

Fløtt Fløan

Hentet fra ”Sagn fra Stjørdalen”Samlet av Ivar Nilssen VærnesbrandenUtgitt i 1905Sagnet beretter, at en stor idrætsmand Fløtt engang har boet paa Fløan i Skatval. Denne Fløtt gjorde sig engang etpar ski – ”kvikski”. Dette var ski, som var gjort av kløfttræ, som stod saaledes, at solen skinnede midt igjennem kløften kl.12 middag.Han arbeidede paa dem […]