Samferdsel og Transport før i Tiden

Den gamle skipsekspedisjonen på Julshamn

Internt referansenummer:B-2021-august-001 Kilde:VÅR KULTURARV Tekst og tegninger av Ann-Grethe Aassve Trykt hos A/S E. K. Hansen Eftf. Asgård & Sønn Molde 1981 Klikk her for å lese forordet Den gamle skipsekspedisjonen på Julshamn Ut mot Hustadvika ligger Julshamn, som i dag er en idyllisk havn med gamle naust og et ekspedisjonshus. Utenfor ligger de kjente […]

Gjestgiveriet i Eidsvåg

Internt referansenummer:B-2021-august-001 Kilde:VÅR KULTURARV Tekst og tegninger av Ann-Grethe Aassve Trykt hos A/S E. K. Hansen Eftf. Asgård & Sønn Molde 1981 Klikk her for å lese forordet Gjestgiveriet i Eidsvåg I Eidsvåg sentrum ligger Sjøgarden som er en av gardspartene under den gamle Eidsvåggarden. Her har det vært drevet gjestgiveri og skyss-stasjon siden 1700-tallet. […]

VÅR KULTURARV – Forord

Internt referansenummer:B-2021-august-001 Kilde:VÅR KULTURARV Tekst og trgninger av Ann-Grethe Aassve Trykt hos A/S E. K. Hansen Eftf. Asgård & Sønn Molde 1981 Forord Aldri har vår søken etter fortida vært sterkere enn i dag. Vi leter etter noe som kan fylle vårt sinn med ro og velvære. Det å føle samhørighet med våre forfedre gir […]

1753 – Fergekatastrofen På Sandfærhus

KildeStjørdalens krønike 2Hans Olav LøkkenHistoriefortelleren 1753 – Fergekatastrofen på Sandfærhus En skal være forsiktig med å kåre ”den største katastrofen” i vårt nærmiljø. For enhver involvert i en ulykke – eller som etterlatt – vil nettopp relatert hendelse være ”den største katastrofen”. Ser en det hele i målestokk av antall døde, vil fergetragedien på Sandfærhus […]

1919 – Flyging over Dovrefjell

KildeStjørdalens krønike 3Hans Olav LøkkenHistoriefortelleren 1919 – Flyging over Dovrefjell Før i tiden ble det sagt: ”De dristige menn i de farlige fly”. Hvor og hvem dette var myntet på kan vel være det samme, men det var nok mange som i luftfartens pionertid anså flyging over Dovre som et vågestykke. Sensommeren 1919 skulle det […]

«Dæ æ ‘kje Togje…»

Kilde: JÆRSK HUMOR Av Theodor Dahl I utvalg ved Knut Stahl Stabenfeldt Forlag Stavanger 1970 «Dæ æ ‘kje togje . .» Jærbuen er vant å fare fort med tog og bil — og øyk. En dag satt der en eldre Jærbu på en Ryfylkebåt. Han hadde ikke vært på dampbåt før. Båten seg innover i […]

E 14 FRA A TIL Å

Internt referansenummer: 21.01.2014 – NotaterKilde:Notater forfattet av:Bjørn R Krogstad 7530 Meråker E 14 FRA A TIL Å   A – ASFALT – vegen asfaltert mellom Turifoss og Riksgrensa i 1959. Heile vegen asfaltert ferdig i 1962. B – BLOM, Peter, f 1890, d 1960 – forfatter av Mellomriksveivisa, 1955. C – CAMPINGPLASS – med mellomriksvegen […]

BYGGINGA AV MELLOMRIKSVEGEN

Internt referansenummer: 21.01.2014 – NotaterKilde:Notater forfattet av:Bjørn R Krogstad, 7530 Meråker   BYGGINGA AV MELLOMRIKSVEGEN Innledning I anleggsperioden ble strekningen Stjørdalshalsen-Sverige delt i to. Den ene parsellen strakk seg ca 15 kilometer fra Turifoss til Riksgrensa, den andre gikk fra Turifoss i motsatt retning, og endte på Stjørdalshalsen – 52 kilometer lenger nede i dalen. […]

Etter Buvegen

Internt referansenummer: 07.08.2013 – BOKKilde:Fotefar frå folk føreAV SAMUEL GYSLANDMed teinkingar av ODD R. JØRGENSENKvina Trykk, 4480 KVINESDAL1992Klikk her for å lesa ”Føreordet”Klikk her for å høyra Samuel Gysland fortelja om boka «Fotefar frå folk føre»Lydfilane er henta frå Radio Lyngdal   Etter Buvegen Buveg frå garden Eiken.Fotograf ukjent. Buvegane på dei mange hundre sørlandsgardane […]

Steinkøyring Til Rossåbrua (Soger Frå Mosdalen)

Kildeinformasjon:Internt referansenummer:B-31.03.2013Kilde:MOSDALEN – BEITEBRUK OG SETERDRIFTAv: John P. MoeØrsta, mai 1976 – November 1980Utgjevar: Mo Gardstyre, formann Helge MoeØRSTA TRYKKERI A.SKlikk her for å lese ”Innledning om Mosdalen”       Steinkøyring til Rossåbrua (Soger frå Mosdalen) (Slik dei levde i munnleg tradisjon)   Velle og Mo skulle, kvar på si side av elva, køyre […]