Sjukdom på Folk og på Fe

Lushaugkjerringa – (Livsmakter, Sjukdom Og åtgjersle…)

Internt referansenummer:B-22.04.2013Kilde:FRÅ GAMAL TID – FOLKEMINNE FRÅ VERDALAv: Anton RøstadNORSK FOLKEMINNELAG NR. 25OSLO (NORSK FOLKEMINNELAG)1931Klikk her for å lese «Fyreordet»   Lushaugkjerringa (Livsmakter, sjukdom og åtgjersle…)   Lushaugkjerringa vart kalla so etter plassen ho budde på, Lushaugen som gjekk med i utraset. Ho kunde noko av kvart og vart henta både hit og dit når […]

Vred – (Livsmakter, Sjukdom Og åtgjersle…)

Internt referansenummer:B-22.04.2013Kilde:FRÅ GAMAL TID – FOLKEMINNE FRÅ VERDALAv: Anton RøstadNORSK FOLKEMINNELAG NR. 25OSLO (NORSK FOLKEMINNELAG)1931Klikk her for å lese «Fyreordet»   Vred (Livsmakter, sjukdom og åtgjersle…)   Når ein hadde forstuva ein fot, hjalp det å vri ei bjørkve rangsels og binda ikring. Mot vridne ledar brukte dei tjøre eller brennevin. Tjøra måtte vera kve, […]

Muru – (Livsmakter, Sjukdom Og åtgjersle…)

Internt referansenummer:B-22.04.2013Kilde:FRÅ GAMAL TID – FOLKEMINNE FRÅ VERDALAv: Anton RøstadNORSK FOLKEMINNELAG NR. 25OSLO (NORSK FOLKEMINNELAG)1931Klikk her for å lese «Fyreordet» Muru (Livsmakter, sjukdom og åtgjersle…)   Når gutungane gjekk og bles i fingrane, var det ofte at gamle folk sa til dei: «Du skal ikkje blåsa i fingrane, for då kann du få framande i […]

Ris – (Livsmakter, Sjukdom Og åtgjersle…)

Internt referansenummer:B-22.04.2013Kilde:FRÅ GAMAL TID – FOLKEMINNE FRÅ VERDALAv: Anton RøstadNORSK FOLKEMINNELAG NR. 25OSLO (NORSK FOLKEMINNELAG)1931Klikk her for å lese «Fyreordet»   Ris (Livsmakter, sjukdom og åtgjersle…)   Det var ein barnesjukdom som vart kalla «ris». Det er den same som i seinare tid har vorte kalla «engelsk sykje». Då låg borna med føtene i kross […]

Svekk – (Livsmakter, Sjukdom Og åtgjersle…)

Internt referansenummer:B-22.04.2013Kilde:FRÅ GAMAL TID – FOLKEMINNE FRÅ VERDALAv: Anton RøstadNORSK FOLKEMINNELAG NR. 25OSLO (NORSK FOLKEMINNELAG)1931Klikk her for å lese «Fyreordet» Svekk (Livsmakter, sjukdom og åtgjersle…)   Det var ein barnesjukdom som dei kalla svekk. Det var tri slags svekk: Livsvekk — då skulde den sjuke bli frisk atter, liksvekk — då døydde han, jordsvekk — […]

Sår – (Livsmakter, Sjukdom Og åtgjersle…)

Internt referansenummer:B-22.04.2013Kilde:FRÅ GAMAL TID – FOLKEMINNE FRÅ VERDALAv: Anton RøstadNORSK FOLKEMINNELAG NR. 25OSLO (NORSK FOLKEMINNELAG)1931Klikk her for å lese «Fyreordet»   Sår (Livsmakter, sjukdom og åtgjersle…)   Når det var eit sår som ikkje vilde gro, var det beste råda å få tak i rust av kyrkjeklokkone. Det var frå innsida på klokka ho måtte […]

Krossmerket – (Livsmakter, Sjukdom Og åtgjersle…)

Internt referansenummer:B-22.04.2013Kilde:FRÅ GAMAL TID – FOLKEMINNE FRÅ VERDALAv: Anton RøstadNORSK FOLKEMINNELAG NR. 25OSLO (NORSK FOLKEMINNELAG)1931Klikk her for å lese «Fyreordet»   Krossmerket (Livsmakter, sjukdom og åtgjersle…) Den vonde kom ein gong åt ei kone som var heime åleine. Mannen hennes var på arbeid, og borna var ute i skogen og plukka bær. Til å bli […]

Lekjedomskjelder – (Soger Frå Mosdalen)

Kildeinformasjon:Internt referansenummer:B-31.03.2013Kilde:MOSDALEN – BEITEBRUK OG SETERDRIFTAv: John P. MoeØrsta, mai 1976 – November 1980Utgjevar: Mo Gardstyre, formann Helge MoeØRSTA TRYKKERI A.SKlikk her for å lese ”Innledning om Mosdalen”       Lekjedomskjelder (Soger frå Mosdalen) (Slik dei levde i munnleg tradisjon)   I Myrane er der ei jarnkjelde som jamt vart nytta. Framme på Mosbakken […]

Maramjølk

Internt referansenummer:B-000020Kilde:GAMLETIDI TALERGAMAL VALDRES-KULTUR IAv: Knut HermundstadNORSK FOLKEMINNELAGOSLO 1936Klikk her for å lese ”Føreord”Klikk her for å les om Knut Hermundstad Maramjølk   Maramjølk brukte dei å drikke mykje av når dei hadde tæring. Det skulde vera ubøtteleg helsesamt.

Hadde Ein Hest Trøllre…

Internt referansenummer:B-000020Kilde:GAMLETIDI TALERGAMAL VALDRES-KULTUR IAv: Knut HermundstadNORSK FOLKEMINNELAGOSLO 1936Klikk her for å lese ”Føreord”Klikk her for å les om Knut Hermundstad   Hadde ein hest trøllre… Hadde ein hest trøllre tok dei mannemøk og fyllte i naseborone hans. Då skulde trøll-re’n gje seg.

Steinkol

Internt referansenummer:B-000020Kilde:GAMLETIDI TALERGAMAL VALDRES-KULTUR IAv: Knut HermundstadNORSK FOLKEMINNELAGOSLO 1936Klikk her for å lese ”Føreord”Klikk her for å les om Knut Hermundstad   Steinkol («Skogin» fortel) Umlag ein kilometer sør for Leira i Nord-Aurdal ligg den gamle kapteinsgarden Skavelden. Her er det gamal sogegrunn. Nede ved kongsvegen stod Systertelladn. Det var tre furor som — etter […]

Herdslevatn

Internt referansenummer:B-000020Kilde:GAMLETIDI TALERGAMAL VALDRES-KULTUR IAv: Knut HermundstadNORSK FOLKEMINNELAGOSLO 1936Klikk her for å lese ”Føreord”Klikk her for å les om Knut Hermundstad   Herdslevatn Hadde dei gamle støytt seg, slege seg, eller hadde dei fått vondt i ryggen, var dei ikkje rådlause. Då vaska dei seg i herdslevatn. Det var godt, meinte dei.