Skogsarbeid

Tømmerprisar I Nordre Land

Internt referansenummer: 28.04.09 – AKilde:GAMMAL GRUNN Folkeminne frå LandNORSK FOLKEMINNE BAND IAv: Ragnvald MoNOREGS BOKLAG 1976Klikk her for å lese føreordet   Tømmerprisar i Nordre Land Kring 1860 var prisen 1 daler for ei mengd tømmer som svara til 1 m3. I 1920 var tømmerprisen 51 kroner for kubikkmeteren. I 1929 var den nede i […]

Avlønning I Vinterhalvåret

Internt referansenummer: 28.04.09 – AKilde:GAMMAL GRUNN Folkeminne frå LandNORSK FOLKEMINNE BAND IAv: Ragnvald MoNOREGS BOKLAG 1976Klikk her for å lese føreordet   Avlønning i vinterhalvåret Når dei arbeidde for daglønn i vinterhalvåret, tok arbeidsdagen til klokka 6. Drengene var først oppe og fôra gampane når dei dreiv med kjøring. Dei som kjørte i skogen, skulle […]

Kosthaldet Til Dei Som Dreiv I Skogen

Internt referansenummer: 28.04.09 – AKilde:GAMMAL GRUNN Folkeminne frå LandNORSK FOLKEMINNE BAND IAv: Ragnvald MoNOREGS BOKLAG 1976Klikk her for å lese føreordet   Kosthaldet til dei som dreiv i skogen Det var lite bytte på med maten for dei som dreiv i skogen. Det var flesk og brød, kakubrød som dei kalla det. Så var det […]

Tømmerhogst I Land

Internt referansenummer: 28.04.09 – A Kilde: GAMMAL GRUNN Folkeminne frå Land NORSK FOLKEMINNE BAND I Av: Ragnvald Mo NOREGS BOKLAG 1976 Klikk her for å lese føreordet Tømmerhogst i Land Bildet er kun et illustrasjonsbilde, og er tatt av Anders Beer Wilse. Fram til 1900 var det 80 øre tylfta for å hogge tømmer med […]

Betalinga for Tømmerkjøring…

Internt referansenummer: 28.04.09 – AKilde:GAMMAL GRUNN Folkeminne frå LandNORSK FOLKEMINNE BAND IAv: Ragnvald MoNOREGS BOKLAG 1976Klikk her for å lese føreordet   Betalinga for tømmerkjøring… Betalinga for kjøring retta seg etter kor langt ein måtte fare med tømmeret. For 2 vendingars kjøring var betalinga fra kr 2,50 til 3 kroner pr. tylft. For stuttare kjøring […]

Skogshusvære

Internt referansenummer: 28.04.09 – A Kilde: GAMMAL GRUNN Folkeminne frå Land NORSK FOLKEMINNE BAND I Av: Ragnvald Mo NOREGS BOKLAG 1976 Klikk her for å lese føreordet   Skogshusvære Fotografiet er antakelig tatt av Richard Ford Smith eller Charles Lassow Smith, to engelske advokatbrødre som kom til Engerdal for å drive med fluefiske nesten årvisst […]

Tømmerkjøring Med Svartboka

Internt referansenummer: 20.02.09 – A Kilde:Gammalt frå ElvromAv: Lars M. FjellstadNORSK FOLKEMINNELAG NR. 57OLSO 1945Klikk her for å lese ”Føreordet” som er skreve i juli 1927 Tømmerkjøring med svartboka For lang ti’ sea var de nåen karer som hadde tii på seg tømmerkjøring før en bonde i Skogbygda. De var ‘nye tømmer som skulle fram […]

På Skogsarbeid (Bygdeliv)

Internt referansenummer: 07.02.09 – A Kilde:FØR I TIDAGamalt frå BøheradAv: Olav NordbøNORSK FOLKEMINNELAG NR. 85UNIVERSITETSFORLAGETOLSO 1960Klikk her for å lese ”Føreord”   Bygdeliv På skogsarbeid Det var ein mann oppe i heia som låg borte på skogsarbeid om dagen. Nista han hadde med var ikkje rar, det var mest bare jordeple og så ein ørliten […]

Gamle Ambros Haugane Fortalte: – Eventyr Og Segner

Internt referansenummer: 07.02.09 – A Kilde:FØR I TIDAGamalt frå BøheradAv: Olav NordbøNORSK FOLKEMINNELAG NR. 85UNIVERSITETSFORLAGETOLSO 1960Klikk her for å lese ”Føreord”   Eventyr og segner Gamle Ambros Haugane fortalte: Gamle Ambros Haugane fortalte: Dæ va i høgbælen. Eg strauk å sta mæ øksa i otta, ville at Årmotdalen å støyte å stuve å kåså ne […]

Brøtning

Internt referansenummer: 24.01.09 – A Kilde:FOLKEMINNE FRÅ MODUMNORSK FOLKEMINNELAGS SKRIFTER NR. 97Av: Jakob Andreas SamuelsenTilrettelagt av Kai HunstadbråtenUniversitetsforlaget Oslo 1966Klikk her for å lese «Forordet i boken»Klikk her for å lese kortfattet biografi om Jakob Andreas Samuelsen   Brøtning Brotningen i Holleia var hardt ærbe. Det var brøtning frå Haugfoss norda Sørli. Der var svær […]

Tømmerkjøring

Internt referansenummer: 24.01.09 – A Kilde:FOLKEMINNE FRÅ MODUMNORSK FOLKEMINNELAGS SKRIFTER NR. 97Av: Jakob Andreas SamuelsenTilrettelagt av Kai HunstadbråtenUniversitetsforlaget Oslo 1966Klikk her for å lese «Forordet i boken»Klikk her for å lese kortfattet biografi om Jakob Andreas Samuelsen   Tømmerkjøring Før i tida kjørte følk tømmeret på dråg som var sett ihopes av to drågærmer og […]

Tømmerhøggerniste

Internt referansenummer: 24.01.09 – A Kilde:FOLKEMINNE FRÅ MODUMNORSK FOLKEMINNELAGS SKRIFTER NR. 97Av: Jakob Andreas SamuelsenTilrettelagt av Kai HunstadbråtenUniversitetsforlaget Oslo 1966Klikk her for å lese «Forordet i boken»Klikk her for å lese kortfattet biografi om Jakob Andreas Samuelsen   Tømmerhøggerniste Tømmerhøggerane hadde med si graut og mjælk te skøgs, te niste, i gammal tid. Grauten hadde […]