Skole

Gamleskulen i Nord-Hovet

Internt referansenummer: 09.02.2022 – BOK Kilde: Gamle Hallingdal Hefte nr. 3 – 1985 Samlet inn av: Paul Breiehagen Redaktør: Sigbjørn Tormodsgard Hallingprent Forlag A.S 1985 https://www.hallingdolen.no/   Gamleskulen i Nord-Hovet Første skulehuset i Hovet vart bygt i 1877, ei stugu frå Løyte som vart sett opp på Rultemoen i Sør-Hovet. Huset var i bruk til […]

Amtsskolen i Nes 1904-05

Internt referansenummer: 09.02.2022 – BOK Kilde: Gamle Hallingdal Hefte nr. 3 – 1985 Samlet inn av: Paul Breiehagen Redaktør: Sigbjørn Tormodsgard Hallingprent Forlag A.S 1985 https://www.hallingdolen.no/   Amtsskolen i Nes 1904-05 Buskerud fekk amtsskole i 1875. Året etter vart den flyttbare amtsskolen for Numedal og Hallingdal sett i gang, men det første året i Sigdal. […]

Omgangsskulen

Internt referansenummer: 02.02.2022 – B Kilde: «Slik var hverdagen» Arbeidsfolk forteller frå husmannskår, anleggstid og kriseår. Redigert av: Hallgrim Høydal, Kari Moen og Jostein Nerbøvik Notodden historielag NKS-Forlaget Oslo 1988 ISBN 82-508-0499-6 Forteljar av denne historien er Gunnleik H. Mjellekaas   Omgangsskulen I gåmmål ti va dæ omgangsskule hær i bygda. Den va nokka dågå […]

Skoleungene folgde skul’n

Internt referansenummer: 02.02.2022 – B Kilde: «Slik var hverdagen» Arbeidsfolk forteller frå husmannskår, anleggstid og kriseår. Redigert av: Hallgrim Høydal, Kari Moen og Jostein Nerbøvik Notodden historielag NKS-Forlaget Oslo 1988 ISBN 82-508-0499-6 Forteljar av denne historien er Johanne Anderson   Skoleungene folgde skul’n I de heimene der det var smått og fattigslig, gikk skoleungene på […]

Skole og konfirmasjon

Internt referansenummer: 02.02.2022 – B Kilde: «Slik var hverdagen» Arbeidsfolk forteller frå husmannskår, anleggstid og kriseår. Redigert av: Hallgrim Høydal, Kari Moen og Jostein Nerbøvik Notodden historielag NKS-Forlaget Oslo 1988 ISBN 82-508-0499-6 Forteljar av denne historien er Johanne Anderson   Skole og konfirmasjon Jeg begynte på Folkestad skole da jeg var nesten åtte år. Jeg […]

LOVUND SKOLE 1901-1902

Internt referansenummer: I-10.04.2020-1 Kilde: http://www.luroy.folkebibl.no/artikkelregister.htm   LOVUND SKOLE 1901-1902 Av Oddbjørn Jensen   Opp gjennom årene er det blitt tatt mange klassebilder av skoleelever i Lurøy, ofte sammen med sin lærer. Slike bilder finnes nok fortsatt i mange heimer her i kommunen, ennå kanskje til glede for de avbildede eller deres etterslekt. Med utgangspunkt i […]

DA ”TONNESONGAN” GIKK PÅ PRIVATSKOLE

DA ”TONNESONGAN” GIKK PÅ PRIVATSKOLE Av Rune Bang   Et femtiårsminne fra en tid med dårlige veier, manglende kommunikasjoner og uhensiktsmessige, gamle skolebygg. Dagens skolebarn med noen avstand til skolen, blir hver morgen hentet med skolebussen og skysset mer eller mindre helt frem til skoletrappa. Når dagen så er slutt, kommer den samme bussen og […]

Ein Landbruksskole-vinter I Krigstida

Internt referansenummer: 07.08.2013 – BOKKilde:Fotefar frå folk føreAV SAMUEL GYSLANDMed teinkingar av ODD R. JØRGENSENKvina Trykk, 4480 KVINESDAL1992Klikk her for å lesa ”Føreordet”Klikk her for å høyra Samuel Gysland fortelja om boka «Fotefar frå folk føre»Lydfilane er henta frå Radio Lyngdal   Ein landbruksskole-vinter i krigstida   Det var andre krigsåret, rettare sagt: Sommaren 1941. […]

Bolette Wieses Pigeskole

Internt referansenummer: 22.09.2012 – BOKKilde:FOLK OG FORHOLD I GAMLE STAVANGERGottfred BorghammerSTAVANGERFORLAGETISBN 82-Sats: Teknisk Datasats A/STrykk: Randaberg Trykk A/SKlikk her for å lese kort ”Biografi” om Gottfred BorghammerKlikk her for å komme til nettstedet etter Gottfred BorghammerKlikk her for å lese ”forordet” Bolette Wieses Pigeskole De to siste private pikeskolene i Stavanger var Rings ved Breiavatnet […]

«En Krybende Pædagog Kom Her Ingen Vei —»

Internt referansenummer: 31.08.2011 – BOK Kilde: MAGRE VILKÅR – FRÅ GRENSEBYGDER OG FINNSKOGER Haakon Garaasen OLAF NORLI OSLO 1924 Andre samlinga. «En krybende pædagog kom her ingen vei —»   «Om særdeles indretninger i sognet veed jeg intet synderligt at melde. Skole og fattigvæsenet, bestyres noget nær på samme måde som i andre præstegjeld. Vi […]

Mr. Edis, Laksefiskeren

Internt referansenummer: 25.08.2011 – BOK Kilde:SKUVVANVÁRRI(Det susende fjell)Richard BerghNORSK FOLKEMINNELAGS SKRIFTER 116Universitetsforlaget 1976OSLO – BERGEN – TROMSØISBN 82-00-27128-5Utgitt med tilskott fra Norsk KulturrådKlikk her for å lese ”Innledningen” til boken.   Mr. Edis, laksefiskeren Hver sommer kom Mr. Edis fra England. Han er apoteker av yrke. Hver sommer ferierer han i Finnmark og leier Lakselva […]

Kaaven Helbreder

Internt referansenummer: 25.08.2011 – BOK Kilde:SKUVVANVÁRRI(Det susende fjell)Richard BerghNORSK FOLKEMINNELAGS SKRIFTER 116Universitetsforlaget 1976OSLO – BERGEN – TROMSØISBN 82-00-27128-5Utgitt med tilskott fra Norsk KulturrådKlikk her for å lese ”Innledningen” til boken.   Kaaven helbreder Avreise fra Skuvvanvárri 24. august 1914.Fotograf: Lensmann Åge Hegge. Omsider var skoleinternatet i Læv’dnja ferdigbygd, og alle de små skolekretsene i området […]