Sterke Folk og Andre Orginaler

Kåte-Reiar

Internt referansenummer: 09.02.2013 – AKilde:FRÅ GAMLE DAGARFOLKEMINNE FRÅ SIGDAL OG EGGEDALAndreas MørchNORSK FOLKEMINNELAG NR. 27OSLO (NORSK FOLKEMINNELAG)1932Klikk her for å lese ”FØREORDET” Kåte-Reiar   Køsahaugen ligg like ved der Lauvlia nå ligg. Like sønnom grinda til Lauvlia er det ei gammal tomt oppi bakken. Ho er nedgrodd med eldstamp og småskog. Men for femti år […]

Hiåskarar

Internt referansenummer: 09.02.2013 – AKilde:FRÅ GAMLE DAGARFOLKEMINNE FRÅ SIGDAL OG EGGEDALAndreas MørchNORSK FOLKEMINNELAG NR. 27OSLO (NORSK FOLKEMINNELAG)1932Klikk her for å lese ”FØREORDET”   Hiåskarar   I Hiåsgardane har det vøri spreke karar frå gammal tid. Både i Vestgarden, Mellomgarden og Framgarden har døm vøri så sterke, at det har gått ord om døm i heile […]

Per Hovenga

Internt referansenummer: 09.02.2013 – AKilde:FRÅ GAMLE DAGARFOLKEMINNE FRÅ SIGDAL OG EGGEDALAndreas MørchNORSK FOLKEMINNELAG NR. 27OSLO (NORSK FOLKEMINNELAG)1932Klikk her for å lese ”FØREORDET”   Per Hovenga   Hovengen var frå Modum, men han var mykje i Sigdal. Han er blitt hugsa for styrken sin. Det var nokon karar som heldt på med ein kvennstein. Døm skulde […]

Gunnulv Skajet

Internt referansenummer: 09.02.2013 – AKilde:FRÅ GAMLE DAGARFOLKEMINNE FRÅ SIGDAL OG EGGEDALAndreas MørchNORSK FOLKEMINNELAG NR. 27OSLO (NORSK FOLKEMINNELAG)1932Klikk her for å lese ”FØREORDET”   Gunnulv Skajet   Det var ein døm kalla Gunnulv Skajet. Han var tor Numedal, anten det var frå Nore eller det var ei bygd lenger oppi, det veit je ikkje. Detta var […]

Bjørn Strand

Internt referansenummer: 09.02.2013 – AKilde:FRÅ GAMLE DAGARFOLKEMINNE FRÅ SIGDAL OG EGGEDALAndreas MørchNORSK FOLKEMINNELAG NR. 27OSLO (NORSK FOLKEMINNELAG)1932Klikk her for å lese ”FØREORDET”   Bjørn Strand   «Det er synd at slike krefter er nedlagt i ein mann. Det skulde vøri deilt på minst to,» sa han Bjørn Strand. Han var sprek. Men så hadde far […]

Erik Erikson

Internt referansenummer: 09.02.2013 – AKilde:FRÅ GAMLE DAGARFOLKEMINNE FRÅ SIGDAL OG EGGEDALAndreas MørchNORSK FOLKEMINNELAG NR. 27OSLO (NORSK FOLKEMINNELAG)1932Klikk her for å lese ”FØREORDET”   Erik Erikson   Erik Erikson skulde vera frå Nes i Hallingdal frå fyst av. Han kom til Eggedal og tok tenest. Han tente på Kopseng ei tid. Det er fortalt at ein […]

Per Grønvøll

Internt referansenummer: 09.02.2013 – AKilde:FRÅ GAMLE DAGARFOLKEMINNE FRÅ SIGDAL OG EGGEDALAndreas MørchNORSK FOLKEMINNELAG NR. 27OSLO (NORSK FOLKEMINNELAG)1932Klikk her for å lese ”FØREORDET”   Per Grønvøll Han Per Grønvøll var og slik ein sterk kar. Han hadde ikkje hest, og så dreiv han og drog alt han handla frå Branes og opp til Grønvøll på Grenskaugen. […]

Gudbrandsongutten…

Internt referansenummer: 09.02.2013 – AKilde:FRÅ GAMLE DAGARFOLKEMINNE FRÅ SIGDAL OG EGGEDALAndreas MørchNORSK FOLKEMINNELAG NR. 27OSLO (NORSK FOLKEMINNELAG)1932Klikk her for å lese ”FØREORDET”   Gudbrandsongutten…   Gudbrandsongutten var frå Eggedal, men han farta mykje i Sigdal. Han var den sterkaste i bygdane her i si tid. Og det var ikkje vondt om spreke karar da. Det […]

Slagsmålet Om Ho Meddals-Maja…

Internt referansenummer: 09.02.2013 – A Kilde: FRÅ GAMLE DAGAR FOLKEMINNE FRÅ SIGDAL OG EGGEDAL Andreas Mørch NORSK FOLKEMINNELAG NR. 27 OSLO (NORSK FOLKEMINNELAG) 1932   Slagsmålet om ho Meddals-Maja…   I riktig gammal tid budde det bare tre i dessa gardane her. (Meddalen, Baklid og Steinsett.) Det var ein kar i Baklid døm kalla Baklid-Svarten, […]

Då Han Gofa-Kristafør Laga Risgard…

Internt referansenummer:B-000020Kilde:GAMLETIDI TALERGAMAL VALDRES-KULTUR IAv: Knut HermundstadNORSK FOLKEMINNELAGOSLO 1936Klikk her for å lese ”Føreord”Klikk her for å les om Knut Hermundstad   Då han Gofa-Kristafør laga risgard… (Ola Tomtene fortel um han Gofa-Kristafør) Ved konfirmasjonsalderen var han med far sin og gjerde risgard. Gofa-Kristafør skulde hogge granbuskor og draga te, medan faren stengde og la […]

Han Bar Den Drepne Skothesten Te Skogs…

Internt referansenummer:B-000020Kilde:GAMLETIDI TALERGAMAL VALDRES-KULTUR IAv: Knut HermundstadNORSK FOLKEMINNELAGOSLO 1936Klikk her for å lese ”Føreord”Klikk her for å les om Knut Hermundstad   Han bar den drepne skothesten te skogs… (Ola Tomtene fortel um han Gofa-Kristafør) På Leikebakke hadde dei ein gamal hest dei skulde slå i hel. Dette gjorde han Gofa-Kristafør både fort og vel. […]

Sterke-Nils Og Tussane

Internt referansenummer: B-28.03.2012KildeTUSSAR OG TROLLDOMAv: Kjetil A. Flatin (Klikk her for å lese om Kjetil A. Flatin)Ved Tov Flatin (Klikk her for å lese om Tov Flatin)Norsk Folkeminnela nr. 21Kristiania 1930Klikk her for å lese «Fyreordet» Sterke-Nils og tussane Foreldri til Sterke-Nils budde paa Rulleteig, plass under Groven i Brunkeberg. Det var fatigt og smaatt […]