Varsler, Vær-Merker og Andre Merker

Varsel for Feigd’n

Internt referansenummer:B-000017 Kilde: BONDELIV – SAMRØDOR OG SONG ETTER RANGDI MOEN GAMAL VALDRES-KULTUR II Av: Knut Hermundstad NORSK FOLKEMINNELAG NR. 45 1940 Klikk her for å lese ”Føreord” Klikk her for å se bilde av Ragndi Moen Klikk her for å lese om ”Forfattarens fyrste møte med Ragndi Nilsdotter Moen.” Varsel for feigd'n Varsel for […]

Estin-hovden – Tru Og Sed (gamle Truer)

Internt referansenummer:B-000016 Kilde: Etter gamalt Folkeminne frå Gudbrandsdalen III Av: Edvard Grimstad NORSK FOLKEMINNELAG NR. 71 OSLO 1953 Sverre Kildahls Boktrykkeri Klikk her for å lese ”Føreord” Estin-hovden Tru og sed (gamle truer) På Lalm er det mykje klebber i jord'n. Somme stader der dei grev nå, finn dei att merker som tyder på at […]

Bre’e-garden

Internt referansenummer:B-000015 Kilde: Etter gamalt Folkeminne frå Gudbrandsdalen IV Av: Edvard Grimstad NORSK FOLKEMINNELAG NR. 83 OSLO 1959 Sverre Kildahls Boktrykkeri Klikk her for å lese ”Føreord” Klikk her for å lese ”Etterskrift” Bre'e-garden På solsia synnafor Ny-Sambu — Nord-Fron — blir det um vinteren ei ofseleg stor sveilkule uppi li'n i ei dokk. Denne […]

Ei Lesthonk Skrangla

Kilde:NORSK FOLKEMINNELAGS SKRIFTER 120Norsk FolkeminnelagI kommisjon hjå H.Aschehoug & Co. (W. Nygaard) a/sOslo 1978 Jens HaukdalFRAMFOR STENAFolkeminneFrå Gauldalsbygdene IIMed spesialtillatelse fra slektninger Ei lesthonk skrangla Bastu har også vore kjent som det huset på garden der ein kunne få vita løynde ting. Det er fortald at ei ung jente i Staverløkkja i Soknedal la seg […]

Merke På Ei God Ku

Kilde:NORSK FOLKEMINNELAGS SKRIFTER 120Norsk FolkeminnelagI kommisjon hjå H.Aschehoug & Co. (W. Nygaard) a/sOslo 1978 Jens HaukdalFRAMFOR STENAFolkeminneFrå Gauldalsbygdene IIMed spesialtillatelse fra slektninger Merke på ei god ku Når grannekoner kom saman måtte dei alltid bort i fjøset. Da handfor dei kyr, kviger og kalvar. Om ei ku som hadde store årer frå furet og frametter […]

Feigda

Kilde:NORSK FOLKEMINNELAGS SKRIFTER 120Norsk FolkeminnelagI kommisjon hjå H.Aschehoug & Co. (W. Nygaard) a/sOslo 1978 Jens HaukdalFRAMFOR STENAFolkeminneFrå Gauldalsbygdene IIMed spesialtillatelse fra slektninger Feigda Ei kvinne i Galåen var ute og gjekk ein vinterdag. Som ho gjekk der fekk ho sjå ein av grannane koma gåande dedetter Bratthaugen. Det var laus nysnø og djup var han. […]

Såg Ljoset Gå over Tunet

Kilde: NORSK FOLKEMINNELAGS SKRIFTER 120 Norsk Folkeminnelag I kommisjon hjå H.Aschehoug & Co. (W. Nygaard) a/s Oslo 1978 Jens Haukdal FRAMFOR STENA Folkeminne Frå Gauldalsbygdene II Med spesialtillatelse fra slektninger   Såg ljoset gå over tunet Ein mann frå Galåen låg borte på skogsarbeid. Om kveldane sat karane og smakla og smia på ymse småting. […]